Dansk Erhverv: Kemi-smiley kan koste miljø- og sundhedsbeskyttelse

DEBAT: Det Økologiske Råds forslag om en smiley-ordning for registrerede kemikalier kan beslaglægge ECHA og myndighedernes ressourcer, hvilket kan sænke miljø- og sundhedsbeskyttelsen, skriver Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv.

Af Jakob Zeuthen
Miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv

En smiley-ordning for registrerede kemikalier, som foreslået af Det Økologiske Råd, kan lægge beslag på Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og myndighedernes ressourcer, som bedre bruges til at støtte særligt de mindre virksomheders håndtering af REACH-forordningens registreringsforpligtelser og øvrige regler. Det Økologiske Råds forslag risikerer samlet set at sænke REACH-beskyttelsen.

Dansk Erhverv er helt på linje med Dansk Industris kritik af Det Økologiske Råds forslag om en smiley-ordning for mangelfulde kemikalieregistreringer, som Det Økologiske Råd bragte i Altinget 7. maj.

Mangelfulde registreringer af kemikalier under REACH skal naturligvis bringes i orden, men inden for de eksisterende lovrammer. Vi skal her huske på, at en væsentlig kilde til fejlene er den meget komplicerede registreringsforpligtelse, og at den nylige 2018-registrering omhandlede forpligtelser for de små forbrug af kemikalier mellem 1-100 ton.

Derfor blev der indsendt relativt mange registreringer til ECHA på kort tid, leveret af relativt flere små virksomheder med typisk færre kompetencer på området. Små virksomheder gør det jo ikke bevidst forkert, men har brug for bedre støtte og kommunikation fra ECHA og de nationale myndigheder.

REACH er en stor succes
Vi skal huske på, at REACH-registreringsprocessen har givet os en helt uvurderlig viden via mere end 90.000 registreringer af 22.000 forskellige kemikalier på de kun 12 år, som forordningen har eksisteret. Før 2006 lå bevisbyrden hos myndighederne, og beskyttelsesniveauet flyttede sig kun langsomt opad.

Nu har vi REACH, og nu går det stærkt. REACH er en kæmpe succes og får alt for lidt ros af sine egne i Europa. REACH's store succes betyder, at forordningens reguleringsprocesser bliver kopieret og brugt i voksende omfang i hele det internationale samfunds myndighedsarbejde. Det er da en anerkendelse, der er til at tage og føle på, og vi taler i dag om for eksempel Korea-REACH og Kina-REACH.

REACH-reguleringen er helt afgørende for kemikaliesikkerheden, der vedrører miljø og sundhed, og alle bør støtte og bruge ressourcer på at få REACH til at fungere inden for lovgivningens rammer. ECHA har udmeldt, at en afhjælpning af de mange fejl påkræver bedre myndighedsevaluering og opfølgning på registreringernes risikovurderinger.

Komplekse registreringer
Registreringer af kemikalier er komplekst, og informationen for et kemikalie kan være forskellig. Det udfordrer også kvaliteten i registreringerne.

Virksomheder har derfor brug for direkte støtte og målrettet kommunikation i forbindelse med udarbejdelse af registreringer – ikke en ressourcekrævende smileyordning, som ikke tilbyder andet end spildt administration. EU-Kommissionen har meldt ud, at til efteråret 2019 vil man vurdere, hvordan REACH-registreringsforpligtelsen kan gøres mere enkel for små virksomheder. Det er velkendt, at små virksomheder har udfordringer her.

Blandt de 95.000 registreringer foretaget i EU står Danmark for omkring 150 eller 0,17 procent. Tyskland står for langt hovedparten. De registrerede kemikalier, også de mangelfulde, bruges på hele det europæiske marked.

Vurdere fejl i 95.000 registreringer
Det Økologiske Råds smiley-ordning må vel derfor betyde, at Miljøstyrelsen skal vurdere fejl blandt alle 95.000 registreringer på deres hjemmeside. Det åbner nye spørgsmål som: Hvordan skal Miljøstyrelsen og andre myndigheder finde tilstrækkelige ressourcer til at drive ordningen og samtidig sikre en støtte, der effektivt hjælper virksomheder til at overholde alle deres REACH-forpligtelser?

Og spørgsmål som: Hvordan skal myndighederne sikre den løbende opdatering i forbindelse med, at registreringerne godkendes af ECHA, og derfor skal have fjernet en smiley? Dette vil være vigtigt at afklare, førend man bare foreslår en smiley-ordning, som for "nogle" ved første øjekast måske kan lyde som en enkel og god løsning.

Jeg vil derfor gerne opfordre Det Økologiske Råd til at uddybe, hvordan de praktisk tænker sig en troværdig og relevant smiley-ordning, så det giver mening for dem, der tænkes at skulle anvende den som en rettesnor. Det Økologiske Råd må også gerne uddybe, hvordan ordningen skal finansieres, uden at den svækker myndighedernes og virksomhedernes samlede REACH-indsats og dermed koster miljø- og sundhedsbeskyttelse.

Forrige artikel DF'er: Klimakampen er aflyst – CO2-regnskabet går op DF'er: Klimakampen er aflyst – CO2-regnskabet går op Næste artikel Miljødirektører: Der skal rettes op på ammoniakskandalen Miljødirektører: Der skal rettes op på ammoniakskandalen