DI til Det Økologiske Råd: Jeres forslag om en kemi-smiley er dyrt og besværligt

DEBAT: Det Økologiske Råd foreslår en smiley-ordning for kemikalier, som skal imødekomme udfordringerne med mangelfulde registreringer af kemikalier i EU. Smiley-ordningen vil dog blot lægge et yderligere pres på myndighederne, skriver Karin Klitgaard.

Af Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef i Dansk Industri

En smiley-ordning for kemikalier, som Det økologiske Råd foreslår, er besværlig og dyr, og den vil formentlig føre til, at indsamlingen af data bliver yderligere forsinket.

Derfor skal udfordringerne med de mangelfulde registreringer af kemikalier i EU løses inden for den lovgivning, der allerede findes.

Fokus på REACH
Det Europæiske Kemikalieagenturs direktør Bjørn Hansen har i år særlig fokus på at overholde REACH. Vi er helt enige i den prioritering, for det er alt for ringe, at kun 31 procent af registreringerne for stoffer, der bringes på markedet i over 1.000 tons, er i orden.

Mange virksomheder gør det rigtig godt, og det er vigtigt at være opmærksom på, at det er mange typer af fejl, der gør registreringerne ufuldstændige.

Da REACH trådte i kraft i 2006, var der stadig fire år til første deadline i 2010, og det, vi dengang opfattede som tilstrækkelige data, er det ikke længere. 

For at minimere mængden af dyreforsøg gjorde man det muligt at anvende såkaldt read-across, så man kunne anvende data til grupper af stoffer, der ligner hinanden.

Men de argumenter, man brugte for 13 år siden for at kunne bruge disse read-across data, holder ikke i dag, fordi vi har fået mere viden om metoden.

Smiley-ordning vil skabe pres
Det er myndighederne i de enkelte medlemslande, der er ansvarlige for at føre tilsyn med REACH. Det er også de enkelte medlemslande, der bestemmer straffen, hvis en virksomhed overtræder reglerne.

Hvis man laver en smiley-ordning, som Pia Juul Nielsen fra Det Økologiske Råd foreslår i Altinget, vil man lægge et yderligere pres på myndighederne. Der skal jo også føres tilsyn med en smiley-ordning.

Vi foretrækker i stedet, at myndighederne i medlemsstaterne bliver bedre til at koordinere deres indsats, så de virksomheder, der overtræder REACH, bliver sanktioneret i hele EU. 

Vi vil selv sætte fokus på, at virksomhedernes registreringer i Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) opdateres, så grundlæggende data om mængder og anvendelser er korrekte. De videnskabelige data for stofferne skal være i orden og skal selvfølgelig være opdaterede i forhold til den seneste viden.

Det gør vi sammen med den europæiske organisation European Chemical Industry Council, som organiserer langt størstedelen af kemivirksomhederne i EU, fordi EU-vejen er den eneste vej, når vi taler om regulering af kemiske stoffer. På den måde kan vi i fællesskab løse udfordringen uden at opfinde en ny ressourcekrævende smiley-ordning.

Forrige artikel Rasmus Ejrnæs: Partier dumper den naturpolitiske eksamen på stribe Rasmus Ejrnæs: Partier dumper den naturpolitiske eksamen på stribe Næste artikel ITD: Nedsæt en klima- og miljøkommission for den tunge transport ITD: Nedsæt en klima- og miljøkommission for den tunge transport