Debat

Danske Vandværker: Grundvand respekterer ikke kommunegrænser. Det bør vores indvinding af vandet heller ikke gøre

Vi beskytter vores grundvand bedst med en decentral struktur, hvor vi indvinder vandet mange steder. Det er mest skånsomt for vores samlede drikkevandsressource og giver mulighed for mere målrettet brug lokalt, skriver Jan Andersen og Susan Münster.

Fremtidssikringen af det danske drikkevand har behov for en national grundvandsstrategi, styrket regional grundvandskoordinering og decentral indsigt og lokalkendskab, skriver Susan Münster og Jan Andersen. 
Fremtidssikringen af det danske drikkevand har behov for en national grundvandsstrategi, styrket regional grundvandskoordinering og decentral indsigt og lokalkendskab, skriver Susan Münster og Jan Andersen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Jan Andersen
Susan Münster
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Grundvandet er vores blå guld. Det er grundvandet, vi bruger til drikkevand, og det er en helt unik ressource, som vi skal gøre alt for at beskytte og fremtidssikre.

Desværre følger vandet ikke altid de grænser, der fra skrivebordet ser bedst ud. Grundvandet i Danmark er samlet i intet mindre end 2.050 forekomster. Et tal, der sjovt nok stort set er sammenfaldende med antallet af vandværker i Danmark.

Når forekomsterne ligger så spredt, er det helt afgørende, at vi både nationalt, regionalt og lokalt understøtter beskyttelsen af vores drikkevand bedst muligt.

Decentral indvinding

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, udgav i 2023 en rapport, der slår fast, at en mere decentral indvinding af grundvand, med flere mindre boringer spredt over en større del af landet, giver en større ressource og dermed potentielt en større indvinding for drikkevand.

Der er ingen tvivl om, at drikkevandet længe har lidt under manglen på en samlet national strategi for vandressourcen.

Jan Andersen og Susan Münster
Danske Vandværker

Det er særligt relevant i en tid, hvor vi ser en stærkt udfordret grundvandsressource på især Sjælland og ved større byer som København og Aarhus.

For nej, større er ikke altid bedre, og en centralt baseret udnyttelse af vores grundvand kan på sigt udsulte og skade vores dyrebare ressource.

Når man overudnytter grundvandet, giver det ressourceknaphed, lige som en centraliseret indvinding med højt tryk på ressourcen kan give andre udfordringer som øget risiko for forurening.

Vi beskytter altså vandet bedst med en decentral struktur, hvor vi indvinder mange steder: Det er både mest skånsomt for vores samlede drikkevandsressource og giver mulighed for en målrettet brug, der tager hensyn til ressourcen i de enkelte områder.

Derfor skal vi også arbejde med grundvandet ud fra grundvandets logik, så vi sikrer fokus på det, det egentlig drejer sig om: Fremtidssikringen af det rene drikkevand.

Læs også

Behov for samlet strategi

Der er ingen tvivl om, at drikkevandet længe har lidt under manglen på en samlet national strategi for vandressourcen. En samlet strategi skal hjælpe med at skabe klarhed om de overordnede rammer for drikkevandet nu og mange år fremover:

Fordi vandet ikke kender kommune- eller regionsgrænser, er der behov for at styrke kompetencer og koordinering på tværs af eksisterende strukturer.

Jan Andersen og Susan Münster
Danske Vandværker

Hvor er der i særligt grad behov for, at vi beskytter vores vand? Og hvordan sikrer vi plads til indvinding af drikkevand i konkurrence med andre samfundshensyn som landbrug, byggeri og vedvarende energi?

Fordi vandet ikke kender kommune- eller regionsgrænser, er der behov for at styrke kompetencer og koordinering på tværs af eksisterende strukturer.

Her kan en udvidet regional grundvandskoordinering parallelt med lokalt baserede kompetenceklynger for vandværker sikre sammenhæng og kvalitet med plads til både høje standarder og lokale modeller baseret på praksisnær, områdespecifik viden.

Drikkevandet har altså behov for en national grundvandsstrategi, styrket regional grundvandskoordinering og decentral indsigt og lokalkendskab.

Derfor er det vigtigt, at man politisk ikke låser sig fast på centraliseringslogikkens fatamorgana om økonomiske besparelser og effektiviseringer, men i stedet holder fokus på det, det handler om: Vores gode drikkevand og dyrebare grundvandsressource.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jan Andersen

Landsformand, Danske Vandværker
Ledelse og bestyrelse uddannet

Susan Münster

Direktør, Danske Vandværker, i bestyrelsen for Tænketanken Demokratisk Erhverv og Bestyrelseskvinder, repræsentantskabsmedlem i IDA og formand for IDA Lederforum
bygningsingeniør (1988)

0:000:00