Danske Vandværker: Miljøstyrelsen skal melde klart ud i sag om pesticider

DEBAT: Det haster med en afklaring af sundhedsvirkningerne fra det nye pesticid 1,2,4-triazol, hvis det fortsat skal garanteres, at danskernes drikkevand er af topkvalitet, skriver Martin Gertz Andersen.

Af Martin Gertz Andersen
Politisk chef i Danske Vandværker

I Danske Vandværker har vi en meget stor interesse i at passe på vores grundvand.

Grundvandet er jo vores medlemmers råstof, så for os er det helt naturligt, at vi skal værne om det. Og vi mener, at vi især skal være forsigtige omkring de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Forsigtighedsprincippet skal veje tungest
For nylig har Miljøstyrelsen fastslået, at endnu et stof skal føjes til det obligatoriske prøveprogram, som vandværker navigerer efter for at sikre, at det vand, de sender ud til forbrugerne, er af topkvalitet og lever op til alle regler og krav.

Problemet er bare, at styrelsen ikke melder ud, hvornår stoffet skal indgå i programmet, ligesom de sundhedsmæssige aspekter omkring stoffet heller ikke er afklaret endnu.

Ud fra et forsigtighedsprincip mener vi, at vi bør stoppe brugen af 1,2,4-triazol omkring BNBO'erne. Der er ifølge Miljøstyrelsen endnu ikke blevet undersøgt for det nye pesticid i drikkevandsboringerne, så et krav om et udvidet forbud mod pesticidet kan ikke udelukkes.

Derfor haster det med en afklaring af pesticidets sundhedsvirkninger. 1,2,4-triazol vil komme til at indgå i vandværkernes obligatoriske prøveprogram.

Vi ved endnu ikke, hvornår vandværkerne skal begynde at teste for stoffet, men vi opfordrer allerede nu vores medlemmer til at teste for stoffet – ligesom vi gjorde, da stoffet desphenyl-chloridazon kom på alles læber.

Det gør vi især, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har taget stilling til konkrete koncentrationsniveauer.

Behov for klar kommunikation
Omkring desphenyl-chloridazon har styrelsen været meget tydelig i sin kommunikation. Det er de ikke her, og det finder vi bekymrende, da de aktive stoffer, som danner 1,2,4 triazol, har vist sig at have effekter på fostre og forplantningsevnen.

Det er nye fund i grundvandet, som får Miljøstyrelsen til at ændre i den lovpligtige boringskontrol.

Miljøstyrelsen besluttede i januar 2017 at screene for nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i grundvandsovervågningen, fordi stoffet var fundet i Miljøstyrelsens Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) – i nogle tilfælde over den såkaldte kravværdi, som er det kvalitetskrav, der fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen.

Kravværdien er et politisk fastsat krav, fordi vi som bekendt ikke ønsker pesticider i vores grundvand.

Stofferne desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon har siden 27. oktober 2017 været en del af de obligatoriske analyser for pesticider hos vandværkerne.

Miljøstyrelsen vil ikke forbyde pesticidet
Og nu vil Miljøstyrelsen så inddrage stoffet 1,2,4-triazol blandt de pesticider, som vandværkerne obligatorisk skal teste for.

Miljøstyrelsen har i 2014 lagt væsentlige restriktioner på anvendelsen af de fire azol-svampemidler, der kan danne nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol, derfor mener Miljøstyrelsen tilsyneladende ikke, at der er brug for yderligere tiltag såsom at forbyde brug af pesticidet.

Den mening har vi ikke hos Danske Vandværker, og derfor opfordrer vi vores vandværker til at udvide prøvetagningen til også at omfatte det seneste forurenende stof i prøvetagningen allerede nu.

Forrige artikel Ida Auken: Landbruget skal tage ansvar og beskytte drikkevandet Ida Auken: Landbruget skal tage ansvar og beskytte drikkevandet Næste artikel Dansk Erhverv: Gennemtænk pantløsning på juice og mælk Dansk Erhverv: Gennemtænk pantløsning på juice og mælk