Direktør: Staten skal gå foran i de cirkulære indkøb

DEBAT: I kølvandet på klimavalget bør politikerne accelerere tiltagene på det cirkulære område. Der er her ingen tvivl om, at flere cirkulære indkøb fra staten vil kunne mærkes på den bæredygtige bundlinje, skriver Kim Lyngaae, nordisk servicedirektør i Signify.

Af Kim Lyngaae
Nordisk servicedirektør i Signify (tidligere Philips Lighting)

Fortsætter vi med at producere, forbruge og smide væk som hidtil, går kommende generationer en sort fremtid i møde. Mandag den 29. juli faldt ”Earth Overshoot Day” – den dag, hvor vi har brugt alle jordens ressourcer for 2019. Datoen falder tidligere og tidligere år for år ...

I en nyligt offentliggjort analyse baseret på EU-Kommissionens forslag til at opgøre et lands cirkulære økonomi ligger Danmark på en sølle 13.-plads blandt EU-landene.

På bagkanten af et såkaldt klimavalg kan man konstatere, at flertallet af den danske befolkning er klar til et øget fokus på miljø og bæredygtighed. Så lad os nu få gjort snak til handling og sætte skub i den cirkulære økonomi.

En økonomisk gulerod
Vi ved fra undersøgelser, at en omstilling ikke bare vil være godt for miljøet – der vil faktisk også være en økonomisk gulerod ved det.

Ifølge en rapport fra Dansk Erhverv kan en omstilling til cirkulær økonomi i detail- og engroshandlen være med til at skabe mellem 7.000-13.000 nye job i Danmark inden 2035.

Det har man også fået øje på i Holland, som vi ofte sammenligner os med, og som i øvrigt indtager 12.-pladsen i førnævnte analyse. Ifølge regeringsprogrammet The Government-wide programme for a Circular Economy kan landet tjene 7,3 milliarder euro ved at indføre cirkulære principper, hvilket estimeres til at kunne føre til 54.000 nye job. 

Hensigterne var gode nok, da den afgående regering i september 2018 fremlagde deres strategi for cirkulær økonomi, hvor der blev afsat 116 millioner kroner til at ”fremme en gentænkning af vores måde at producere og forbruge på”. Der er brug for en mere cirkulær økonomi, blev det slået fast.

Desværre kniber det med de konkrete, mærkbare resultater, der skal medvirke til, at vi går væk fra lineære forretningsmodeller og i stedet tænker cirkulær økonomi ind fra start til slut. I mange virksomheder og blandt offentlige indkøbere findes der hverken de tilstrækkelige kompetencer eller det fornødne kendskab til cirkulær økonomi.

Vi skal være mere ambitiøse
Ifølge Løkke-regeringens strategi er cirkulær økonomi allerede i dag en del af undervisningen for både børn og unge, mens man har øget fokus på totaløkonomi i offentlige indkøb. Det er fine initiativer, men implementeringen går simpelthen for langsomt. 

Jeg synes, at vi bør være mere ambitiøse og konsekvente. I min optik skal cirkularitet og bæredygtighed være et tildelingskriterium i udbud, så vi fremmer bæredygtige indkøb. I Sorø Kommune er dette allerede praksis, og der er andre gode eksempler, der kan kopieres.

Som producent tilbyder vi allerede en række produkter og koncepter, der er frembragt til cirkulære sammenhænge. Vi er klar, så snart det offentlige også er det.

Et vigtigt konkurrenceparameter
I regeringens strategi lægges der i for høj grad op til, at en omstilling skal finde sted gennem frivillige aftaler – også selv om stort set al erfaring viser, at frivillige aftaler på miljøområdet ikke er tilstrækkeligt.

Frivillig omstilling er fint, men jeg mener, at vi godt kan sætte mere skub i tingene. Staten skal gå foran, når det handler om cirkulære indkøb til sektorer som sygehusvæsenet, børneområdet og ældreplejen.

Køber man rigtigt ind, vil man altså ikke bare reducere ressourceforbruget, men man vil også høste en totaløkonomisk gevinst.

Den cirkulære økonomi vil blive et vigtigt konkurrenceparameter for Danmark i en tid, der kalder på nytænkning af den traditionelle lineære økonomi, hvor vi producerer, forbruger og smider væk. Det gælder også for virksomhederne.

De, der ikke allerede nu tænker i cirkulær økonomi, bør komme i gang. Ellers risikerer de at blive sat tilbage, når det store skifte mod mere bæredygtige forretningsstrategier kommer – for det vil de gøre inden længe.

Turbo på omstillingen
For at sætte turbo på omstillingen er der imidlertid behov for, at det offentlige og erhvervslivet arbejder endnu tættere sammen og lytter til forskningen på området. Vi skal i højere grad have kommunerne med ombord, så omstillingen forankres i den offentlige infrastruktur.

I kølvandet på klimavalget bør politikerne udnytte den gyldne mulighed for at accelerere eksisterende og nye tiltag på det cirkulære område.

Staten køber ind for cirka 300 milliarder om året, og der er ingen tvivl om, at cirkulære indkøb vil kunne mærkes på den bæredygtige bundlinje og gøre en forskel.

Forrige artikel Debat: Danskerne kan ikke overskue bæredygtighedsjunglen Debat: Danskerne kan ikke overskue bæredygtighedsjunglen Næste artikel S: Har Vermund drukket af planteværns­beholderen? S: Har Vermund drukket af planteværns­beholderen?