Debat

Forskere: Fejlagtige kvælstofmålinger rammer 2.200 tons forkert

DEBAT: Der er ikke belæg for at påstå, at fejlagtige kvælstofmålinger skulle betyde en undervurdering af kvælstoftilførslen på 4.000 tons i en årrække. Indtil videre kan vi kun sige noget præcist om 2016, hvor der er tale om et fejlskud på 2.200 tons kvælstof. Det skriver tre forskere fra Aarhus Universitet.

Foto: /ritzau/Johan Mikkelsen
Mikkel Bødker Olesen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Brian Kronvang, Jørgen Windolf og Henrik Tornbjerg
Hhv. professor, biolog og civilingeniør, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Debatten om kvælstof og landbrug fortsætter med uformindsket kraft. Landbrugspakke, Råderum, fejlanalyser, NLES modelberegninger er stikord, der genfindes i flere medier de seneste par uger. Særligt fokus har der senest været på de fejlanalyser af total kvælstof i laboratorier, der gennem en årrække desværre har været anvendt i det nationale overvågningsprogram NOVANA.

Og her selvfølgelig især betydningen af disse fejlanalyser for tilstanden i vores vandmiljø – især fjorde og mere åbne marine områder.

Det er flere steder nævnt, at kvælstoftilførslen til havet omkring Danmark gennem en årrække har været undervurderet med 4.000 tons som en direkte følge af  disse analysefejl. En universitetsprofessor er sågar citeret for, at  dette ”.. svarer til, at der skal reduceres med 27 procent mere kvælstof end forudset i Landbrugspakken”, (bl.a., Jyllandsposten, 17/3).

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Århus Universitet udarbejder de årlige opgørelser over kvælstoftilførslen til havet på baggrund af de indsamlede kvælstofmålinger ved stationer i vandløb. Cirka halvdelen af landet er dækket af disse målestationer, hvorfra kvælstoftransporten opgøres.

Brug for yderligere undersøgelser
For resten af kongeriget anvendes en model til beregning af kvælstoftilførslen til havet. Denne model for umålt opland er kun i minimal grad påvirket af de fejlagtige kvælstofanalyser.

For 2016 og første halvdel af 2017 har Århus Universitet vurderet, at total kvælstofkoncentrationerne i vandløb generelt har været underestimeret med 7 procent

Brian Kronvang, Jørgen Windolf og Henrik Tornbjerg
Hhv. professor, biolog og civilingeniør, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

For 2016 og første halvdel af 2017 har Århus Universitet vurderet, at total kvælstofkoncentrationerne i vandløb generelt har været underestimeret med 7 procent. For perioden 2010-14 er der også oplyst, at der har været anvendt en utilstrækkelig analysemetode for kvælstof. Men i den periode af et andet analyselaboratorie.

Århus Universitet har derfor nylig anbefalet, at der gennemføres yderligere undersøgelser med henblik på at estimere analysefejl i årene før 2015 og om muligt korrigere data for disse fejl, ligesom vi har gjort for årene 2016-17.

Før dette er sket, kan det ikke vurderes, hvor stor en fejl, der i den periode har været på opgørelserne af den samlede kvælstoftilførsel til havet omkring Danmark.

Uklarhed omkring estimat
Det er således særdeles uklart og uden faglig reference, hvordan vurderinger af kvælstoftilførslen til havet af nogle i pressen er fundet til generelt i en årrække at være underestimeret med 4.000 tons kvælstof. Endnu mere uklart er det, hvorledes ovennævnte yderligere reduktionsbehov på 27 procent er fremkommet. 

For 2016 har Århus Universitet netop foretaget en korrektion af kvælstofbelastningen til havet. Uden en sådan korrektion ville den samlede kvælstoftilførsel dette år have været godt 2.200 tons mindre. - Altså betragteligt under de forudsete 4.000 tons, som florerer i medierne.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Brian Kronvang

Professor, Institut for Ecoscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning, Aarhus Universitet
cand.scient. i geologi (Aarhus Uni. 1985), ph.d. (Aarhus Uni. 1996)

Jørgen Windolf

Emeritus, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

0:000:00