Rapport: Kvælstofindsatsen fra landbrugspakken går dårligere end forventet

EVALUERING: Kvælstofindsatsen fra blå bloks landbrugspakke går ikke så godt som forudsat, viser ny evaluering. Vi er langt fra at nå miljømål, siger miljøministeren. Enhedslisten vil lave ny rød-grøn landbrugspakke. (Opdateret)

Foto: Colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Blå bloks landbrugspakke har ikke leveret, som den skulle.

Det viser en rapport fra regeringens kvælstofudvalg, som netop er blevet offentliggjort.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) er det derfor godt, at regeringen i efteråret har skruet op for kravene til landbrugets reduktion af kvælstof.

”Vi er langt fra at nå vores målsætninger for vandmiljøet,” siger hun i en pressemeddelelse.

Venstre-regeringen gav landbruget lov til at bruge mere gødning. Til gengæld skulle landbruget yde en frivillig indsats for at nedbringe kvælstofforureningen. De nye rapporter viser klart, at den bytteaftale har landbruget slet ikke leveret sin del af.

Søren Egge Rasmussen
Landbrugsordfører, Enhedslisten

Partierne i blå blok vedtog i 2016 en landbrugspakke, der gav landbruget lov til at bruge mere gødning på markerne, hvilket fører til mere kvælstofudledning til fjorde og indre farvande. Men for at sikre et fortsat fald i kvælstofudledningen, blev man enige om en række tiltag til at reducere udledningen af kvælstof.

Den nye rapport har gransket forudsætninger for blå bloks landbrugspakke og konkluderer samlet set, at der ikke er leveret tilstrækkeligt for at nå målet for kvælstofreduktion i 2021. Efterslæbet handler dels om, at en række kollektive virkemidler, der skulle reducere kvælstofudledningen, ikke når at blive rullet ud i tide. Og derudover har såkaldte MFO-arealer ikke leveret den kvælstofreduktion, som var forventet.

Vi er langt fra at nå vores målsætninger for vandmiljøet.

Lea Wermelin (S)
Miljøminister

Den omdiskuterede baseline-effekt – der var årsag til, at Eva Kjer Hansen i 2016 måtte gå af som miljø- og fødevareminister – ser dog ud til at ligge på nogenlunde samme niveau som forudsat, selv om usikkerhederne nu vurderes større.

Derudover konkluderer udvalget, at der ikke er sket en reduktion i kvælstofudledningen de seneste 10 år. Det var også en forudsætning for landbrugspakken, at kvælstofudledningen blev bragt væsentligt ned. Her hører det med til historien, at regeringen for nylig har strammet kvælstofkravene til landbruget gennem den målrettede regulering, som altså ikke har haft en virkning endnu.

EL vil lave ny landbrugspakke
Ifølge Enhedslistens fødevareordfører, Søren Egge Rasmussen, viser rapporten, at landbrugspakken ”har spillet totalt fallit”.

”Venstre-regeringen gav landbruget lov til at bruge mere gødning. Til gengæld skulle landbruget yde en frivillig indsats for at nedbringe kvælstofforureningen. De nye rapport viser klart, at den bytteaftale har landbruget slet ikke leveret sin del af. Derfor er der brug for helt nye tiltag, der reelt trækker landbruget i den rigtige retning,” siger han i en skriftlig kommentar.

Han vil efter vinterferien indkalde regeringens to andre støttepartier – SF og Radikale – til et møde med det mål at lave en ny rød-grøn landbrugspakke.

”... så ministeren klart kan se, hvordan det parlamentariske grundlag vil gøre op med blå bloks kulsorte landbrugspakke, og hvordan rammerne for fremtidens landbrug fremover skal se ud. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Enhedslisten er utålmodige, i forhold til at regeringen for alvor sætter en ny grøn retning for landbruget,” siger Søren Egge Rasmussen.

Landbruget er glade
I Landbrug & Fødevarer ser man omvendt positivt på den nye evaluering. Det hænger blandt andet sammen med, at baseline-effekten ligger på det niveau, man havde forventet.

”Vi er rigtig glade for den her evaluering. For den viser, at forudsætningerne grundlæggende holder stik,” siger viceområdedirektør for vand & natur Anders Panum Jensen og fortsætter:

”Vi har gennem flere år hørt på, at landbrugspakken bygger på falske præmisser – at man undervurderede udledningerne, når landbruget fik lov til at gøde mere. Men det er der nu slået en tyk kæp igennem. Og så kan vi se, at forudsætningerne for baseline grundlæggende holder. Nu håber jeg, der kommer ro om det her,” siger Anders Panum Jensen.

Men er de kollektive virkemidler ikke også en del af forudsætningerne bag landbrugspakken?

”Regeringen er pessimistisk om de kollektive virkemidler, og dér mener vi, at man må lægge sig i selen for at nå det mål i 2021. Vi oplever, at der er en konstruktiv tilgang, og at vores landmænd står i kø,” siger Anders Panum Jensen.

DN: Danmark på kollisionskurs med EU
I Danmarks Naturfredningsforening kalder præsident Marie Reumert Gjerding rapporten for "det endegyldige bevis på, at landbrugspakken har slået fejl".

"Man kunne ikke give landbruget lov til at bruge mere gylle og gødning og samtidig sikre et fald i kvælstofudledningerne. Derfor står vi nu med en kæmpe udfordring, og der er behov for, at regeringen hurtigst muligt finder en løsning på, at kvælstofudledningen bliver nedbragt fra 2021," siger hun i en skriftlig kommentar og fortsætter:

"Danmarks Naturfredningsforening har tidligere klaget til EU-Kommissionen over, at landbrugspakken var i strid med de internationale miljøbeskyttelsesregler, fordi den ville føre til øget kvælstoftilførsel til vandmiljøet. Der er med de nye oplysninger ikke noget, det tyder på, at den konflikt er blevet mindre. Så derfor forventer vi naturligvis, at regeringen sikrer, at Danmark overholder vores internationale forpligtelser."

*Artiklen er opdateret kl 13.45 med kommentar fra Danmarks Naturfredningsforening.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lea Wermelin

MF (S), fhv. miljøminister
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)

Søren Egge Rasmussen

MF (EL)
Tømrer (Frode Nielsens Tømrer og Snedkerforretning 1990), økologisk landmand (Den Økologiske Landbrugsskole 2002)

0:000:00