Regeringen udskyder evaluering af landbrugspakken

UDSKUDT: Først efter nytår bliver forudsætningerne for landbrugspakken evalueret, oplyser fødevareminister Mogens Jensen. "Vi venter i spænding," lyder det fra DN.

Det bliver alligevel ikke på den her side af nytår, at fødevareminister Mogens Jensen (S) præsenterer en længe ventet evaluering af blå bloks omdiskuterede landbrugspakke.

Ministeren har netop meddelt til Folketinget, at en analyse af den såkaldte baseline-effekt, der dannede grundlag for landbrugspakken, ikke når at blive færdig før jul. 

"På baggrund af dialog med Aarhus Universitet er det Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at
arbejdet med baseline-rapporten ikke kan færdiggøres inden årets udgang," skriver Mogens Jensen.

Login