Internt notat afslører: Udflytningen af Miljøstyrelsen kan få alvorlige konsekvenser

UDFLYTNING: Der er mange og store risici forbundet med udflytningen af Miljøstyrelsen, viser et internt notat. Man har smadret en velfungerende styrelse, mener Danmarks Naturfredningsforening. Ministeren skal i samråd.

Udflytningen risikerer at gå ud over vandmiljøindsatsen, advarer Danmarks Naturfredningsforening. 
Udflytningen risikerer at gå ud over vandmiljøindsatsen, advarer Danmarks Naturfredningsforening. Foto: /ritzau/Emil Ryge Christoffersen
Daniel Bue LauritzenHjalte T. H. KragesteenMorten Okkels

Medarbejderflugt i kølvandet på udflytningen af Miljøstyrelsen til Odense skaber store udfordringer.

Det viser Miljøstyrelsens eget notat om de risici, der er forbundet med udflytningen, som Altinget har fået aktindsigt i.

Mange miljøområder risikerer at blive forværret, som direkte konsekvens af udflytningen.

Godkendelser af pesticider kan trække markant ud, lyder det fra Miljøstyrelsen. Vandmiljø- og vandløbsindsatsen samt tiltag på kemikalieområdet kan blive forsinket eller forringet.

Arbejdet med oprensning af forurenet jord kan "forsinkes og fordyres". Virksomheder, der samarbejder med Miljøstyrelsen, kan på nogle områder "blive ramt økonomisk".

Listen er meget længere: På det 20 sider lange skema er der identificeret 155 potentielle risikoområder. Af de 155 får de otte den værste risikovurdering markeret med rødt. Det betyder, at både konsekvensen og risikoen er høj. 43 områder bliver markeret orange, som er den næstmest alarmerende vurdering.  

DN: Miljøstyrelsen sat år tilbage
Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening har læst notatet. Og konklusionen herfra er klar.

“Det er yderst kritisk. Man har fuldstændigt smadret en velfungerende styrelse. Man sætter Miljøstyrelsen år tilbage på nogle områder. Det kan både komme til at gå ud over borgere, virksomheder, men også naturen og grundvandet,” siger Thyge Nygaard.

Det Økologiske Råd bakker op.

“Det er dybt bekymrende læsning, som bekræfter vores bange anelser. Der er alvorlig risiko for, at udflytningen vil betyde et ringere miljø i Danmark fremover, og at det vil gå ud over vigtige områder inden for pesticider og hormonforstyrrende stoffer," lyder det i en mail fra Claus Ekman, direktør i Det Økologiske Råd.

Styrelse nedtoner: "Rettidig omhu"
Miljøstyrelsen meddeler i en skriftlig kommentar, at notatet er udtryk for "rettidigt omhu", og at listen har til formål, at "identificere, foregribe og så vidt muligt forebygge tab af produktivitet med mere i relation til styrelsens flytning til Odense."

“Der er i dette arbejdspapir i mange tilfælde tale om worst case-scenarier, som alene illustrerer en potentiel situation. Styrelsen arbejder målrettet på at forebygge disse scenarier – ikke mindst ved en omfattende og hurtig rekrutterings- og oplæringsindsats,” skriver vicedirektør Lars Møller Christiansen.

Han skriver også, at det går godt med at rekruttere nye medarbejdere.

Svaret fra Miljøstyrelsen beroliger dog ikke i Danmarks Naturfredningsforening.

"Det er ikke bagerekspedienter, vi taler om. Det er højt specialiseret arbejdskraft. Og Miljøstyrelsen skriver selv, at det tager år at blive ekspert," siger DN's Thyge Nygaard.

"Kritisk for dansk landbrug"
Udflytningen kan ifølge notatet også betyde, at der kan opstå problemer med at nå kvælstofmålene fra Fødevare- og Landbrugspakken.

Det kan ifølge Miljøstyrelsen føre til nye krav om flere kvælstofreducerende tiltag, og det nævnes som mulighed at skrue op for kvælstofkravene i den nye målrettede regulering af landbruget.

Landbruget kan også blive ramt af længere sagsbehandlingstider på godkendelse af pesticider og husdyr, ligesom Danmark risikerer at miste indflydelse på EU’s pesticidvurderinger. Det kan blive direkte "kritisk for dansk landbrug", står der i notatet.

I Landbrug & Fødevarer vil man ikke kommentere på risikovurderingens enkelte punkter.

I stedet anerkender områdedirektør for miljø, energi og EU i L&F, Niels Peter Nørring, at Miljøstyrelsen gør sit hjemmearbejde inden udflytningen.

"Det ser selvfølgelig ud som om, der kommer nogle udfordringer i forbindelse med flytningen af Miljøstyrelsen til Odense," skriver han i en mail til Altinget:  

"Med denne rettidige indsats forventer vi, at der ikke vil opstå større problemer."

Bekymring på Christiansborg
Men på Christiansborg er der bekymrede miner.

"Den bekymring, vi havde, da de valgte at udflytte så store klumper af dyb saglig indsigt fra Miljøstyrelsen, lader til at blive bekræftet," siger miljøordfører i Alternativet, Christian Poll, der har kaldt den nyudpegede miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), i samråd. 

Socialdemokratiet minder om, at det er ministeren selv, der har ansvaret for udflytningen.

"Det er altid sådan, at når der er udflytninger, kan der ske noget erfaringstab, fordi man skifter medarbejdere. Men det ændrer ikke et sekund på, at det er ministeren, der har gennemført udflytningen," siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen. 

Regeringen besluttede i januar, at Miljøstyrelsen skal udflyttes. Det betyder, at 440 stillinger i løbet af 2018 skal flyttes fra København til Odense. 

Det er ikke lykkedes Altinget at få en kommentar fra miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V).

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Poll

Specialkonsulent, DTU, afdelingen for Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering
civilingeniør (DTU,1991)

Christian Rabjerg Madsen

MF (S), politisk ordfører, fhv. indenrigs- og boligminister
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2012)

Thyge Nygaard

Landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1988)

0:000:00