Jacob Bjerregaard: Jorddelingsfond skal fremtidssikres

KOMMENTAR: Administrationen af jorddelingsordningen skal være mere hensigtsmæssig og fremadrettet for lokalsamfundet, den grønne omstilling og kommunerne, skriver Jacob Bjerregaard.

Vi har i KL med glæde noteret os, at Folketingets partier er optaget af multifunktionel jordfordeling. Det fremgik både af valgkampen og af Folketingets tørkepakke i 2018, hvor der er afsat 150 millioner kroner til netop det. Midlerne – og måske en ny fond – kan få afgørende betydning for seks kommunale kerneområder i det åbne land: natur, vandmiljø, klima, friluftsliv, landdistriktsudvikling og landbrug.

Baggrunden for et fornyet fokus på jordfordeling er samarbejdet Collective Impact – der blandt andet består af DN, L&F, Friluftsrådet, Landdistrikternes Fællesråd og KL. Parterne foreslog i 2018 Miljø- og Fødevareministeriet en styringsmodel for en jordfordelingsfond. Her blev der blandt andet peget på to forhold:

Dels bør der ske en økonomisk understøttelse af et tæt samarbejde mellem jordfordeler, landbrugskonsulent og kommune – undervejs i selve jordfordelingen.

Login