Debat

KL: Regeringen opstiller uklare rammer for cirkulær økonomi i kommunerne

Handlingsplanen for cirkulær økonomi definerer ikke opgavefordeling og ansvar tydeligt nok. Uklarhederne vil skabe gnidninger mellem aktører, skriver Birgit S. Hansen. 

Hvem gør hvad? Hvad virker? Og hvem har ansvaret for at rykke på hvilke dagsordener? spørger Birgitte S. Hansen.
Hvem gør hvad? Hvad virker? Og hvem har ansvaret for at rykke på hvilke dagsordener? spørger Birgitte S. Hansen.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Birgit S. Hansen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvor der er mennesker, opstår der affald. Det er uundgåeligt. Men hvad vi gør med det affald, dét er det store spørgsmål.

I kommunerne deler vi visionerne om mindre affald, bedre udnyttelse af naturressourcerne og mere og bedre genanvendelse. Og vi kommer ikke uden om, at kommunerne sidder i en nøgleposition i forhold til at opfylde visionerne.

Vi er nemlig tæt på borgerne og erhvervslivet og har ansvaret i den kommunale affaldshåndtering. Og vi er klar til at rykke yderligere. 

Tema

Regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi

9. februar var sidste høringsfrist for regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi.
På Altinget Forsyning fortsætter vi dog med vores helt egen høring, når vi spørger aktørerne: Kommer regeringen i mål med sine visioner ved at følge handlingsplanen, som den ser ud?
Hvad er godt, og hvad er skidt i handlingsplanen? 

Mød panelet her:

  • Birgit S. Hansen (S), formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg
  • Lisbet Hagelund Hansen, chefkonsulent i Dansk Erhverv og sekretariatschef for Genvindingsindustrien
  • Camilla Haustrup Hermansen, formand for regeringens klimapartnerskab for affald og vand, cirkulær økonomi
  • Lene Espersen, administrerende direktør for Danske Arkitektvirksomheder
  • Lone Mikkelsen, seniorrådgiver for cirkulær økonomi ved Rådet for Grøn Omstilling
  • Anne Aittomaki, strategisk direktør for Plastic Change
  • Mikkel Brandrup, direktør for Dansk Affaldsforening

Handlingsplanen er uklar
Men hvis vi skal lykkes med visionerne i regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi, er opgaven og ikke mindst ansvarsfordelingen nødt til at blive defineret meget tydeligere.

Hvem gør hvad? Hvad virker? Og hvem har ansvaret for at rykke på hvilke dagsordener?

Vi har i kommunerne opbygget en masse viden fra den kommunale affaldshåndtering, hvor vi i årevis har arbejdet med cirkulær økonomi, genanvendelse og mere genbrug. Det er oplagt at bruge disse erfaringer i bestræbelserne på at knække affaldskurven med mindre affald, mindre spild og mere genbrug.

Handlingsplanen udgør blandt andet rammen for de affaldshåndteringsplaner, kommunerne skal udarbejde, men hvis planen skal være direkte anvendelig for os i kommunerne, skal de kommunale ansvarsområder og opgaver i handlingsplanen være tydeligere defineret.

Af udkastet til handlingsplan er det eksempelvis uklart, om kommunerne fremover får en rolle med affaldsforebyggelse – en rolle vi ikke har i dag, men som vi ser som en naturlig forlængelse af de opgaver og den dialog, vi allerede har med borgere og virksomheder.

Uklarheder skal fjernes
Kommunerne kan også bidrage til at sikre innovation og udvikling i nationalt regi og sikre vækst og udvikling lokalt og regionalt. Men det kræver, at der er de rette rammer for et sådant samarbejde.

De private skal håndtere sorteringen og genanvendelsen af affaldet, men fra kommunerne modtager affaldet, til det overgives til de private aktører, er det blandt andet uklart, præcis hvordan og hvor meget kommunerne må omlaste og frasortere urenheder.

Hvis planen skal være direkte anvendelig for os i kommunerne, skal de kommunale ansvarsområder og opgaver i handlingsplanen være tydeligere defineret.

Birgit S. Hansen
Formand, KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg

Det skaber usikkerheder og vil skabe gnidninger mellem aktørerne, da der vil opstå forskellig tolkning af reglerne. Disse uklarheder skal fjernes.

I kommunerne er vi kun interesseret i et godt samarbejde med erhvervslivet om denne svære problemstilling, men det er væsentligt, at omstillingen kan lykkes omkostningseffektivt for samfundet og med borgerne i centrum.

Forpligtende partnerskaber
Derfor er samarbejde mellem alle aktørerne – fra forbrug over genanvendelse til bedre udnyttelse af ressourcerne – helt afgørende. Vi mener derfor, at handlingsplanen bør initiere forpligtende partnerskaber. Hvis de 126 initiativer skal rykke på omstillingen til cirkulær økonomi, er det vigtigt med øget koordinering og samarbejde.

På tværs af ansvarsområder kan vi fra kommunal side især spille ind med den tætte dialog med borgere og virksomheder, som begge er helt afgørende for den omstilling, vi står i.

For det tredje er viden og data om affald afgørende for en smartere håndtering og dermed forebyggelse, genbrug og øget genanvendelse. Vi skal vide, hvad der virker. Og vi skal kunne handle smart på det. Som en del af indsatsen bør man derfor medtage den fællesoffentlige digitalisering i handlingsplanen, så data bruges klogt til at komme i mål. 

Den kommunale anvisningsret
Endelig er det vigtigt at fastholde kommunernes anvisningsret og -pligt på jord, som er affald. I handlingsplanen ligger et forslag om at ophæve de to samt udfase de kommunale jordbehandlingsanlæg.

Fjernes kommunernes muligheder for at anvise den jord, der betragtes som affald, vil det svække den langsigtede strategiske tilgang med at nyttiggøre overskudsjorden, som vi i Danmark har en god tradition for – for eksempel  i forbindelse med større og mindre anlægsprojekter.

Dermed svækkes den bæredygtige håndteringen af jorden, og vi risikerer, at der i stedet anvendes nye råstoffer på steder, hvor overskudsjorden kunne være anvendt. Det strider direkte imod visionerne i handlingsplanen.

I kommunerne står vi altså klar til at rykke yderligere på den cirkulære dagsorden. Men vi har brug for klare rammer for at kunne fremme de cirkulære løsninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00