LA: Her er vores ønskeliste til Maria Reumert Gjerding

DEBAT: LA håber, at DN's nye præsident, Maria Reumert Gjerding, vil ændre foreningens interne retningslinjer for fredningssager. Det er nemlig problematisk, at forslag til fredning af privatejede arealer ryger i høring uden forudgående dialog og positiv tilkendegivelse fra lodsejeren.

Af Carsten Bach (LA)
MF, miljøordfører

Tillykke til Maria Reumert Gjerding med valget som ny præsident for Danmarks Naturfredningsforening!

Jeg kommer til at savne Maria i Folketinget, hvor hun har udgjort en saglig stemme, altid leveret faglig kamp til stregen og været en god kollega. Som afskedsgave får hun denne bøn fra Liberal Alliance:

Vi ønsker os støtte til at sikre mere fri og vild natur på statens arealer til glæde for alle danskere.

Derfor er der brug for en stærk civilsamfundsorganisation, der kan holde nøje øje med statens forvaltning af natur på egne arealer.

Her har staten i dag en uheldig dobbeltrolle som myndighed og naturforvalter på den ene side og kommerciel aktør på den anden side.

Derfor skal vi også løbende via omlægning eller frasalg afvikle kommerciel aktivitet som landbrug og skovbrug på statens arealer.

Dels er den nuværende situation offentligt opgavetyveri, dels fjerner den fokus fra statens kerneopgave: at fremme og pleje fri og vild natur.

Lodsejere skal have kompensation ved fredning 
Jeg håber desuden, at Maria Reumert Gjerding som ny præsident vil tage initiativ til at ændre Danmarks Naturfredningsforenings interne retningslinjer for håndtering af fredningssager, så der ikke fremover fremsættes fredningsforslag for privatejede arealer i høring uden forudgående dialog og positiv tilkendegivelse fra lodsejer.

Derudover bør der være fuld og hel kompensation til lodsejer ved fredning, naturbeskyttelse, naturgenopretning, bæverudsætning, ulveskader med mere.

I stedet for bør DN bruge flere kræfter på fredningsforslag på statens arealer, hvor den private ejendomsret jo ikke bliver krænket.

Ovenstående er måske nok lige vel optimistisk ønsketænkning, men ikke desto mindre er ønskerne hermed videregivet!

Forrige artikel Affaldsforening: Pantsystemet er en del af løsningen på plastikproblemerne Affaldsforening: Pantsystemet er en del af løsningen på plastikproblemerne Næste artikel Gamle affaldspladser er en bombe under miljøet Gamle affaldspladser er en bombe under miljøet