Debat

Lektor: Grundvandsparker er nødvendige for at sikre rent drikkevand til fremtidige generationer

Grundvandsparker er et rigtigt godt initiativ. Det giver nemlig god mening, at friholde områder af Danmark for udbringning af bekæmpelsesmidler og spildevandsslam, som truer danskernes drikkevand. Samtidig medfører parkerne ekstra gevinster i form af klimatiltag og mere beskyttet natur, skriver Martin Hansen.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Martin Hansen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Grundvandsparker er et rigtigt godt initiativ. Det giver nemlig god mening, at friholde områder af Danmark for udbringning af bekæmpelsesmidler og spildevandsslam, mens vi samtidig får gevinster i form af klimatiltag og beskyttet natur.  
 
Vi finder flere og flere pesticidrester i grundvandet. Men vi skal ikke kun fokusere på pesticider. Problemet er langt større.  

Spildevandsslam og oversete kemikalier

Vi har, baseret på nylig forskning, nu nået den erkendelse, at vores dyrebare grundvand også er fyldt med alt muligt andet end pesticider. Et eksempel er slam fra spildevandsanlæg, der indeholder næringsstoffer og organisk materiale, som i dag udnyttes ved udbringning på landbrugsjorde.  
 

Temadebat: Hvordan skal vi sikre det danske drikkevand?

Det danske drikkevand er truet.

Et nyt udspil med bred politisk opbakning foreslår, at et forbud mod sprøjtemidler på 20% af Danmarks areal kan sikre rent dansk drikkevand. Men er det den bedste måde at sikre det danske drikkevandet? Det spørger Altinget Miljø om i ny temadebat.

Debatpanelet kan findes her.

Om Altingets temadebatter:

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Altinget bringer kun debatindlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.

Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende dit indlæg til debatredaktør Caroline Boas

Men udover den gode næring, så indeholder spildevandsslam også miljøfarlige stoffer.

Nye ‘non-target' metoder, der bruger en mere holistisk tilgang til at kortlægge tusindvis af kemikalier i grundvandet fremfor kun at kortlægge enkelte komponenter (som er den metode, der indtil nu er brugt), viser tilstedeværelse af mange andre menneskabte syntetiske kemikalier i vores grundvand. Det kan eksempelvis være hidtil ubeskrevet pesticid metabolitter, træbeskyttelseskemikalier, polymerer og andre nye fund, som kan stamme fra udbringning af spildevandsslam.  

I samarbejde med Miljøstyrelsen har vi for nyligt påvist, at spildevandsslam blandt andet indeholder rester af tungmetaller. Dertil desværre også mange uregulerede, miljøfarlige og forurenende stoffer som lægemidler, sødemidler, lykkepille-medicin, antibiotika, pesticider og biocider, og flere typer af generationskemikalierne PFAS/PFOS.  

Det vil ikke være muligt at fastholde det politiske mål, at vores drikkevand skal baseres på rent grundvand, så vandværkerne kan lave en minimal behandling, hvis vi ikke etablerer grundvandsparkerne

Martin Hansen
Lektor, Institut for Miljøvidenskab og WATEC, AU

En stor del af disse kemikalier er netop designet og bruges til medicinsk behandling eller som decideret giftstoffer, og nogle er mistænkt for eller har påvist skadelige hormonforstyrrende effekter. Den videre miljøskæbne og cocktaileffekt af alle disse stoffer vil være kompleks, og det er uklart om, og i hvor høj grad, disse stoffer vil transporteres ned mod grundvandet.  
 
Gigantisk dilemma

Selv hvis udbringning af slam og plantebekæmpelsesmidler ophører samtidig med en total regulering af alle kemikalier (såsom brug af træbeskyttelse og brandslukningsøvepladser) og deponi i området, så er der fortsat brug for at styrke forskningen og undersøgelser omkring miljøskæbne, sundhedseffekter og vandrensningsprocesser til fjernelse af stofferne, da transporten ned mod grundvandet vil tage årtier, og mange kemikalier er allerede på vej! 

Drikkevandsforsyninger står med et gigantisk dilemma. De har brug for rent grundvand for at kunne levere et "kemikalie-frit" drikkevandsprodukt til forbrugerne. Ellers skal de lave avanceret vandrensningsprocesser, men som måske ikke kan fjerne alle stofrester, og som i nogle tilfælde også kan producere (ukendte) nedbrydningsprodukter i drikkevandet med ukendte sundhedsmæssige følger.  
 
Det vil ikke være muligt at fastholde det politiske mål, at vores drikkevand skal baseres på rent grundvand, så vandværkerne kan lave en minimal behandling, hvis vi ikke etablerer grundvandsparkerne.

Vores drikkevand er truet, så derfor er grundvandsparkerne nødvendige!  

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Martin Hansen

Lektor, Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet og WATEC, Aarhus University Centre for Water Technology, Roskilde

0:000:00