Lone Andersen: Det kan være en gratis omgang at pege på ny natur

KOMMENTAR: Naturrådene har modsat vandrådene ikke nogen konkrete virkemidler. Det kan dermed hurtigt gå hen og blive en gratis omgang at pege på ny og potentiel natur – uden konsekvenser for andre end de lodsejere, der kan bekymre sig om deres virksomhed i fremtiden.

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at vi fra Landbrug & Fødevarer ikke er begejstrede for det Grønne Danmarkskort i sin nuværende form: en udpegning af potentielle naturområder og forbindelser uden reelle virkemidler til at realisere kortlægningen og uden klare konsekvenser af, hvad udpegningerne på sigt kan komme til at betyde for de berørte lodsejere. Det er i vores optik en ret sikker opskrift på, hvordan man ikke opnår gode resultater.

Derfor kunne man godt have frygtet, at processen med udarbejdelse af indspil til kommunernes planlægning, som blev lagt over til de 20 naturråd, ville være endt i dårlig stemning og begrænsende resultater.

Heldigvis endte det ikke sådan.

Login

  • Anmeld

    Ole Friis Larsen

    Positiv stemning, ikke ret meget natur

    Lone Andersen har ret i meget af det, hun skriver, når man ser det fra landbrugets vinkel, selvfølgelig. Som en af dem, der har siddet i et naturråd, kan jeg kun bekræfte, at det var en succes med hensyn til lære hinanden at kende, og at dialogen er vigtig, men det førte ikke til hverken mere eller bedre natur. For vores i forvejen hårdt trængte natur var der dersværre ikke meget at hente i det naturråd, jeg var medlem af for DOF. Det var vældig interessant at møde hinanden på tværs af organisationer med modsatte interesser, ja, men dialog og møder skaber ikke i sig selv natur. Set med landbrugets øjne ville jeg nok også betegne det naturråd, jeg sad i, som en kæmpe succes, men for naturen var det nok desværre temmelig ligegyldigt.