Lone Andersen: Vi har en unik dialog om biodiversitet i Danmark

KOMMENTAR: Det vil gavne biodiversiteten i hele Europa, hvis vi som organisationer udbreder "den danske model" med samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening til andre lande, skriver Lone Andersen.

Uge 45 bød på to vigtige møder for mig som repræsentant for de danske landmænd. Først havde jeg fornøjelsen af at deltage i mødet på Marienborg mandag om natur og biodiversitet. Onsdag og torsdag havde vi vores årlige delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer, hvor repræsentanter for alle vores medlemmer mødes blandt andet for at udstikke retningen for organisationen.

Ved begge møder deltog både statsministeren og miljøministeren – og ved begge møder var der et glædeligt fokus på at finde fælles løsninger på de store aktuelle dagsordener: klima og biodiversitet.

Jeg var utrolig glad for at være med til startskuddet på Marienborg for regeringens arbejde med en biodiversitetspakke – dels fordi det i høj grad berører de danske landmænd, der, som statsministeren sagde i sin tale på delegeretmødet, er Danmarks største naturforvalter.

Login