Debat

Ornitologer: Biodiversitetspakke skal tage afsæt i Natura 2000-områder

DEBAT: Regeringen skal rette op, efter den forrige regering reducerede de internationalt vigtige Natura 2000-områder af hensyn til landbruget. Øremærk en national pulje af penge til områderne, skriver Egon Østergaard.

Det er offentlige myndigheder, stat og kommuner, der gennem handleplaner og andre initiativer gør noget konkret derude for at øge naturværdierne, men indsatsen kan forbedres, skriver Egon Østergaard.
Det er offentlige myndigheder, stat og kommuner, der gennem handleplaner og andre initiativer gør noget konkret derude for at øge naturværdierne, men indsatsen kan forbedres, skriver Egon Østergaard.Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Lise-Lotte Skjoldan
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Egon Østergaard
Formand for Dansk Ornitologisk Forening

Med regeringens og støttepartiernes forståelsespapir på naturområdet er der lagt markante spor ud for at forbedre naturen.

Mere urørt skov, flere sammenhængende naturområder, bedre vilkår for biodiversiteten og konkrete initiativer er alle fremragende pejlemærker, som alle naturinteresserede må klappe i hænderne over. Lad os komme i gang. Jo før jo bedre, og gerne i regeringens år et.

Det er tid til at gå fra ord til handling, og her må der prioriteres benhårdt. I fantasiens verden og i tiden op til et folketingsvalg er alt muligt, men ikke i den virkelige verden. Så hvor skal regeringen begynde?

Øremærk en stor pulje nationale penge til naturforvaltningen i Natura 2000-områderne, for det giver mere frihed til at forvalte 100 procent for naturen.

Egon Østergaard
Formand for Dansk Ornitologisk Forening

Flere har peget på at gøre statens skove vildere eller helt urørte. Det er et af stederne at starte, og man kan passende begynde med et øjeblikkeligt stop for udtagning af træ fra de områder, der allerede er udvalgt til at blive til urørt skov. Med mindre fældningerne er nødvendige for at fremme en mangfoldig natur, bør skovningerne her stoppe med det samme. De færreste kan se logikken i at fælde skoven for at bevare den.

Ret op på reduktion af naturområder
Et andet godt sted at kaste fokus på er de nuværende 252 Natura 2000-områder (skove, enge, moser og heder), der dækker otte procent af landarealet og 17 procent af søterritoriet. I disse områder skal der allerede i dag gøres en særlig indsats for at sikre og opnå en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, men der er absolut plads til forbedringer.

Alle danskere har et område inden for kort afstand af, hvor de bor, så det vil også øge mulighederne for unikke naturoplevelser og øge glæden, når man ser naturens mangfoldighed og vildskab folde sig ud.

Den forrige regering reducerede disse internationalt vigtige områder af hensyn til landbruget, så nu er der brug for, at den nuværende regering retter op på dette og i stedet markant øger arealet af hensyn til naturen og skaber endnu større sammenhængende områder.

Planer skal fornys næste år
Hvert område forvaltes via en Natura 2000-plan, der fornys hvert sjette år, og næste gang er allerede i 2021. Derfor bør regeringen i Biodiversitetspakken indtænke, hvordan man endnu bedre kan løfte indsatserne for udpegede arter og naturtyper i mange internationalt vigtige naturområder.  

Det er offentlige myndigheder, stat og kommuner, der gennem handleplaner og andre initiativer gør noget konkret derude for at øge naturværdierne, men indsatsen kan forbedres.

Ofte er de formulerede naturmål alt for overordnede og upræcise, og finansieringen baserer sig primært på EU-landbrugsstøtteordninger (landdistriktsmidler). Hertil kommer i mindre omfang nationale og kommunale midler, de sidste i hård konkurrence med ældrepleje og skoler.

Øremærk en stor pulje nationale penge til naturforvaltningen i Natura 2000-områderne, for det giver mere frihed til at forvalte 100 procent for naturen, og reserver midler til opkøb eller multifunktionel jordfordeling, så arealerne kan udvides og disponeres til naturens dynamik.

Nogle af midlerne bør understøtte de indsatser, som kommunerne gennem konkrete handleplaner på private arealer er forpligtede til at gennemføre. 

Læs også

Både konkret og langsigtet
Regeringen har allerede i sit lovkatalog bebudet et lovforslag om at forbyde sprøjtning og gødskning på arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det er et rigtig godt forslag, for mange enge og overdrev vil kvittere med en mere naturlig udvikling og et rigere blomsterflor, når disse stoffer forhåbentligt forbydes.     

Vigtigst af alt er dog, at regeringen i biodiversitetspakken både har det lange lys på, men også i høj grad er konkret og opsætter klare mål på den korte bane og med tydelige indikatorer på, om målet nås.

Vi er mange, der har store forventninger til, at regeringen leverer mere og bedre natur allerede i 2020, og der vil være uddeling af røde roser, når det lykkes.

Dokumentation

Temadebat: Hvordan bekæmper vi naturkrisen?

Regeringen vil den kommende tid udarbejde en ny natur- og biodiversitetspakke. Arbejdet med pakken blev sparket i gang med en stor konference på Marienborg.

Altinget Miljø har inviteret alle deltagerne på Marienborg-mødet til at komme med deres bud på, hvad der skal være i natur- og biodiversitetspakken.

Naturdebatten vil løbe hen over de kommende måneder med indlæg fra over 30 forskellige aktører.

Du kan se hele listen over deltagerne i debatten her:

I Altingets temadebatter inviteres en række aktører til at skrive et debatindlæg om et aktuelt emne.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Egon Østergaard

Formand, Dansk Ornitologisk Forening
lærer (Nr. Nissum Seminarium 1981)

0:000:00