Rune Engelbreth: Uddriv den indre tøsedreng og acceptér ulve i dansk natur

KLUMME: Det er mere sandsynligt at blive ramt af lynet end at blive angrebet af en ulv. Det er derfor problematisk, at frygten for ulveangreb bliver talt helt urimeligt op til skræk og bekymring for mange, mener klummeskribent Rune Engelbreth. 

Åbent brev til Landbrug & Fødevarer og landets politikere.

Livet er farligt. Det slår os ihjel. Faktisk bringer livet os tættere døden hver dag. Gisp. Men sådan er det, og lad os derfor lære af middelalderens vise ord: memento mori. Fordansket: Husk, at du skal dø.

Når vi husker på vores dødelighed, bliver vi måske også lidt bedre til at leve livet – i tide. Det handler om at være til stede, ikke spilde tiden og ikke bekymre sig over trivialiteter.

Derfor er det altid vigtigt at holde sig bekymringers PROPORTIONER for øje.

Der findes nemlig også usandsynlige ting og hændelser, som kan forkorte livet, ja, slå os ihjel eller tilføre os livsvarige skader.

Blot et fald på et glat badeværelsesgulv, en cigaretglød i et soveværelse eller et elektrisk stød fra et eller andet defekt apparat kan i sjældne tilfælde være nok til at tage livet af os.

Men hvis vi hele tiden skulle gå og bekymre os over disse og mange andre helt usandsynlige trusler mod vores liv og førlighed, skulle vi jo krumme os sammen i sengen og slet ikke gå uden for en dør.

Derfor er proportioner altid afgørende. Det er for eksempel mere meningsfuldt at undgå rygning, spise sundt og motionere for at nedbringe sandsynligheden for en stribe reelle sygdomme og skavanker end at bekymre sig unødigt for ekstremt usandsynlige hændelser som lynnedslag og faldende tagsten.

Det tror jeg, at de fleste kan blive enige om.

Men når det kommer til ulveangreb, der er endnu mere usandsynlige end at blive ramt af lynet eller faldende tagsten, går frygten imidlertid i selvsing.

Frygten for det ekstremt usandsynlige ulveangreb bliver talt helt urimeligt OP til skræk og bekymring for mange.

Desværre er det en frygt, som sågar ulveeksperten Peter Sunde på underlødig vis fremmer, når han går ud offentligt og opfordrer til, at børn ikke skal "gå alene i naturen, før de kan agere fornuftigt på mødet med en ulv".

Og ikke mindre absurd bliver det, når han tilføjer, at man skal »lade være med at løbe med høretelefoner«, fordi man af samme grund kan blive uopmærksom.

Det er en fuldkommen proportionsløs og unødvendigt skræmmende udmelding, der slet ikke står mål med en saglig vurdering af de ekstremt forsvindende risici.

Det er selvfølgelig glimrende at tage folks frygt alvorligt og bidrage med dialog og oplysning – men det er ikke det, der sker her.

Tværtimod forøges frygten, og de talrige nøgterne og afdramatiserede faglige udmeldinger gennem de seneste år bliver med ét slag begravet.

Jeg har stor respekt for Peter Sundes ulveforskning, men her låner han desværre en fernis af faglig autoritet til en igangværende skræmmekampagne, som i forvejen er helt ude af proportioner.

I det følgende vil jeg gerne forklare, hvorfor dét er indlysende.

Selvfølgelig skal man være forsigtig, også hvor risikoen for fare er meget lille. Der findes for eksempel giftige svampe i skovene, og er man meget uheldig, kan man få en gren i hovedet under et gammelt træ.

Men igen … det får os ikke til at mene, at alle svampe bør udryddes, eller alle gamle træer fældes. Det får os heller ikke til at mene, at man ikke skal løbe en tur under træerne uden en hjelm på. Vel?

Hvorfor? Netop fordi det er relevant at se på proportioner.

Hvis forskere gik på nationale medier og seriøst opfordrede alle skovløbere til at bære hjelm som beskyttelse mod faldende grene, ville det være let at se, hvor fjollet og proportionsforvrængende det er, ikke sandt?

Også naturens dyr kan selvfølgelig være farlige.

Et par hundrede danskere bliver bidt af hugorme hvert år – i april 2007 blev en 11-årig dreng for eksempel bidt af en usædvanlig stor hugorm på Bornholm og måtte overføres til Rigshospitalet i København.

Siden 1900 er syv faktisk afgået ved døden som følge af hugormebid.

Men også andre dyr kan true os i den danske natur. For eksempel fik en løber ved Jægersborg Dyrehave i april 2016 en 10 centimeter lang flænge i hovedbunden af en angribende musvåge.

I juli 2017 fik en mand punkteret sin ene lunge af en angribende kronhjort. Endnu 'farligere' er skovflåt og fjæsing som bekendt. Av.

Skyd, dræb? Eller lad vær med at gå i skoven? Og bad aldrig i havet? Nå nej … Vi husker på proportionerne, ikke sandt?

Der er ca. 25.000 krondyr i Danmark, og risikoen for at blive stanget er astronomisk lillebitte.

De færreste vil nok også foreslå en national udryddelseskampagne mod musvåger eller hugorme. Der må trods alt være grænser for, hvor tøsedrengehysteriske vi vil være.

Hvad skulle vi også sige til resten af verden, hvor slanger dræber tusindvis af mennesker hvert år. Skal hele verden gå globalt udryddelsesamok på slanger?

Og hvad med elefanter og flodheste, der har massevis af menneskeliv på samvittigheden? Ikke desto mindre er vi vel enige om, at disse pragtfulde dyr også gerne må være på planeten, ikke?

Men så er der ulven … Få rovdyr er så sky, og dog er næsten ingen dyr lige så uforskyldt forhadte.

Ligesom skovflåt og fjæsing og krondyr og musvåger og hugorme er der tale om vilde dyr – men faktum er, at deres farlighed for danskere er langt mindre end hugorme.

Det er uhyre usandsynligt at blive dræbt af et hugormebid, men det er langt mere usandsynligt at blive angrebet, endsige dræbt af en ulv.

De forsvindende få eksempler på ulveangreb på mennesker i Vesten handler i altovervejende grad om rabiessmittede ulve, og de angriber ikke engang for at dræbe.

Endvidere er rabies blandt rovdyr næsten udryddet i vores del af Europa – og har eksempelvis været fuldkommen udryddet i Tyskland siden 2008 (og de danske ulve er som bekendt indvandret fra Tyskland).

Når ulve så uhyre sjældent angriber mennesker, skyldes det, at de er sky, og at de almindeligvis slet ikke betragter mennesker som byttedyr.

Ifølge Statens Naturhistoriske Museum har der for eksempel ikke været ét eneste europæisk eksempel på, at ulve har dræbt mennesker som byttedyr siden 1974, selv om der i dag er ca. 10.000-20.000 ulve i Europa.

Risikoen for ulveangreb perspektiveres også af Statens Naturhistoriske Museum på hjemmesiden 'Ulve i Danmark':

"I Italien, et land med cirka 60 millioner indbyggere, har man 600-800 ulve og har ikke haft et eneste angreb de seneste 150-200 år. I nationalparken i Abruzzo relativt tæt på Rom lever der 50-60 ulve, og selv om parken hver sommer besøges af to millioner turister, har der ikke været et eneste tilfælde af aggressiv ulveadfærd.

I Rumænien har man omkring 5.000 ulve og kender heller ikke her til nylige ulveangreb. Det samme gælder lande som Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Polen, Frankrig, Schweiz, Estland, Slovenien, Kroatien og Portugal. Det sidste angreb på et menneske i Skandinavien af en vild ulv var i 1882 i Finland." 

Og for nu at sætte proportionerne yderligere i relief er det værd at erindre, at 'truslen' fra Danmarks hunde er langt større, end den nogen sinde bliver fra det antal ulve, der er realistisk herhjemme.

I maj 2005 blev en otteårig pige for eksempel bidt i halsen og dræbt af en hund i Lihme, vest for Skive.

I juni 2015 blev en femårig pige skambidt af en bullterrier, der rev en 8 x 10 centimeter stor hudlap løs fra siden af hendes hovedbund og desuden bed hende i øret og låret.

I november 2016 blev en 85-årig skambidt til blods af en rottweiler i Slagelse.

I 2016 forårsagede hunde i alt over 9.000 skader, hvilket udløste over 34 millioner kroner i erstatninger og kostede et stort millionbeløb i offentlige udgifter på skadestuer og hospitaler.

Over halvdelen af skaderne er bidskader, hvoraf langt størstedelen er bid i hovedet – og det er især børn på 0-5 år, der efterfølgende må indlægges.

Skal vi forbyde hunde? Skal vi anbefale børn at bære hjelm og sikkerhedshandsker, når de nærmer sig en hund? Nej. Det ville være ude af proportioner, for tragiske hundeangreb på børn er stadig meget, meget sjældne – selv om sandsynligheden er langt, langt, langt større end risikoen for et ulveangreb.

Man skal ikke gå i selvsving af rædsel over hunde, men man skal heller ikke gøre ulven farligere, end den er – selv om vi ad åre skulle få cirka 100 ulve (hvilket der ifølge et forskerestimat er plads til i dansk natur), taler vi stadig om et meget lille og meget overskueligt antal.

Der er en lillebitte sandsynlighed for, at man skal forsvare sig mod en angribende hund i Danmark – men der er kun en lillebittebittebitte sandsynlighed for, at man overhovedet nogen sinde får et GLIMT af en ulv i dansk natur!

Også når medierne ruller blodige billeder op af skambidte landbrugsdyr og husdyr, er det ulven, der får skylden – men i virkeligheden er det et mindretal af de undersøgte sager, hvor ulve faktisk står bag.

Meget ofte er der tale om selvdøde dyr, som ulve, ræve eller hunde efterfølgende har nappet til, men ofte er det såmænd også hunde, der direkte har dræbt dyrene.

Den slags konstateres måske først i DNA-analyser, flere uger efter at de sensationalistiske mediesager om 'ulvedrab' eller 'formodede ulvedrab' har tegnet overskrifterne.

I maj 2011 blev fem får for eksempel skambidt og dræbt af løse hunde i Allerup, uden for Holbæk, kun to uger efter at hunde dræbte to andre får i nærheden.

I februar 2013 blev fire får skambidt (to døde) efter angreb fra to hunde. I september 2015 viste DNA-undersøgelser, at gerningsdyrene bag 10 dræbte får ved Holstebro var hunde.

Ved samme lejlighed opgjorde Naturstyrelsen tal, der viste, at ulve kun stod bag 4 ud af 32 formodede ulveangreb samme år.

Et par år senere viste tal fra Naturstyrelsen, at ulve kun stod bag 15 af 65 formodede ulveangreb i 2017, mens hunde, ræve og naturlig død var skyld i resten.

Alligevel er der både stort ulvehad og stor skydeglæde blandt visse folk i flere Facebook-fora, ja, sågar i den offentlige debat, hvor nogen uden videre opfordrer til at dræbe og begrave et fredet dyr.

Bekvemt glemmer man, at døde får både før og efter ulve er et problem, så længe vi har hunde. En rapport fra Sheepwatch UK skønner for eksempel, at britiske hunde alene i 2016 dræbte ca. 15.000 får i Storbritannien. Femtentusind.

Fåreavlere bør derfor alene agitere for støtte til ulve- og hundesikre hegn, og de vil finde stor opbakning fra de stemmer, der ønsker en naturligere natur og løsninger, der bygger bro mellem landbrugsinteresser og naturhensyn.

Derfor er det heller ikke sagligt, når viceformand for Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, I Altinget hævder, at der er "behov for at genoverveje, hvor og i hvor stort omfang ulven skal nyde beskyttelse". Nej, det er der ganske enkelt ikke spor behov for. Overhovedet ikke.

Allerede i dag kan Naturstyrelsen skyde og regulere såkaldt problemulve, det vil sige ulve, der i ultrasjældne tilfælde mister den naturlige angst for mennesker og bliver nærgående.

Der er af disse og mange flere grunde ingen som helst grund til at hoppe på proportionsforvrængningen. Ingen.

Vi er nogen, som arbejder for kompromisser og dialog i den naturpolitiske debat om naturhensyn og landbrugsinteresser, og ulvespørgsmålet er i den grad et punkt, hvor L&F let kan og bør tage proportionerne til eftertanke.

Det ville give generel goodwill i det store, naturpolitiske puslespil.

Det er selvfølgelig indlysende, at en interesseorganisation skal kæmpe for sine medlemmers økonomi, hvilket i dette tilfælde betyder ulvesikre hegn og erstatninger – men dét er også noget helt, helt andet end grundløst at spurte over i skydeteltet.

Natur og biodiversitet er trods alt i verdenshistoriens største krise nogen sinde med masseuddøen af arter og tilbagegang for levesteder, og hvis fåreavlere såvel som landbrugets største interesseorganisation tør og vil kæmpe for løsninger, der både tilgodeser landbrug og natur, er der en bred vej til god og konstruktiv dialog.

Det kræver ikke kun, at naturforkæmpere ikke dæmoniserer landbruget og landmændene, men også, at landbrugets repræsentanter ser på saglige proportioner og afdramatiserende bidrager til naturgavnlige løsninger, når de ligger lige for.

Og det gør de for eksempel i tilfældet ulv, så snart man kommer ud af skydeteltet.

Lad mig afslutningsvis minde om, at ifølge en Gallupundersøgelses webinterview med 1.732 repræsentativt udvalgte vælgere i september 2017 finder kun 21 procent af landets vælgere det uacceptabelt eller overvejende uacceptabelt, at der er ulve i Danmark! Går vi til aldersgruppen fra 18-35 år er det kun 8,3 procent.

På den positive side finder 65,5 procent af befolkningen det således acceptabelt eller overvejende acceptabelt, at der lever ulve i Danmark – og en endnu større procentdel er helt eller overvejende trygge ved denne kendsgerning.

Lidt flere i rød blok end i blå blok finder det acceptabelt eller overvejende acceptabelt med ulve i Danmark, men der er også et meget solidt flertal i blå blok på hele 60,1 procent – og ser vi alene på Venstre finder 58,8 procent af vælgerskaren det acceptabelt eller overvejende acceptabelt med ulve, mens kun 31,1 procent finder det uacceptabelt eller overvejende uacceptabelt.

De isolerede tal fra Midtjylland ('ulveland') er endnu mere positive end tallene for Venstre.

Og i regeringspartiet Liberal Alliance finder kun 21,1 procent det uacceptabelt eller overvejende uacceptabelt med ulve i Danmark, mens 70,7 procent finder det acceptabelt eller overvejende acceptabelt – altså endnu flere end landsgennemsnittet.

Summa summarum: Livet er farligt, men dansk natur rummer kun en ekstremt lillebitte del af farerne.

Der er langt, langt, langt flere som kvæstes eller dør i en bil på landevejen, inden for hjemmets fire vægge, eller på grund af noget, de har spist eller drukket eller røget – end under en vandretur i et naturområde med ulve og hugorme og musvåger og skovflåter og giftige svampe og faldende grene!

Og kunne vi så ikke blive enige om at nedbringe risikoen for ulve- og hundeangreb på får og andre landbrugsdyr ved at støtte ulvesikre hegn bedre?

For vi vil gerne leve med både hunde og får i Danmark, ikke sandt? Og kan vi leve med hunde i det offentlige rum, kan vi indlysende også leve med ulve i dansk natur!

Derfor: Lad os mande/kvinde os op! Lad os uddrive den indre tøsedreng, der er lidt for hurtig til at styrte ud og råbe "skyd, dræb, udryd!"

Vores natur rummer tilværelsens aller-, aller-, allermindste 'trusler'. Punktum. Vi har plads til naturen, vi har plads til ulvene. Og vi kan løse problemerne uden for skydeteltet.

...

Rune Engelbreth Larsen er forfatter, foredragsholder og fotograf med fokus på den danske natur. Han er medlem af Etisk Råd og hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

 

Forrige artikel Lone Andersen: Der skal flyve flere fugle over markerne Lone Andersen: Der skal flyve flere fugle over markerne Næste artikel Steen Gade: Transportens klima- og miljøbelastning afgøres nu Steen Gade: Transportens klima- og miljøbelastning afgøres nu
 • Anmeld

  Hans-Erik Jensen

  Lige i skabet

  Ikke mindst medierne har et stort ansvar for den total afsporede og fordrejede ulvedebat. Godt at nogen kan sætte tingene på plads.
  Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900): "Ængstelighedens grad er en målestok for intelligensen".


 • Anmeld

  Frank Wille · naturelsker

  Uafviselig og nøgtern beskrivelse af virkeligheden her..

  Ja når det kommer til ansvaret for, at ulvedebatten har fået lov til at udvikle sig til et grotesk skræmmescenarie, så er visse mediers rolle åbenlys. Men når kendte især blå politikere med ansvar og magt melder snæversynet, faktuelt og naturfagligt fejlagtigt ud, så er deres medansvar for den brede hetz mod ulven uundgåelig. Populisme under lavmålet. De mere absurde eksempler er når Pia Adelsteen taler om faren for børnebørn og Erling Bonnesen vil have antallet af ulve tæt på 0. Men prisen for det helt store ulvehaderstunt, den bærer Hr. Uffe Ellemann Jensen, når han på TV2 bedyrer, at han ville skyde ulve og grave ned og påstod, at de var udsat fra Polen. Det er jo opfordring til at begå strafbare handlinger...tak for kaffe. En toppolitiker...er det virkelig i orden i dag.

 • Anmeld

  Frank Wille · naturelsker

  Uafviselig og nøgtern beskrivelse af virkeligheden her..

  Ja når det kommer til ansvaret for, at ulvedebatten har fået lov til at udvikle sig til et grotesk skræmmescenarie, så er visse mediers rolle åbenlys. Men når kendte især blå politikere med ansvar og magt melder snæversynet, faktuelt og naturfagligt fejlagtigt ud, så er deres medansvar for den brede hetz mod ulven uundgåelig. Populisme under lavmålet. De mere absurde eksempler er når Pia Adelsteen taler om faren for børnebørn og Erling Bonnesen vil have antallet af ulve tæt på 0. Men prisen for det helt store ulvehaderstunt, den bærer Hr. Uffe Ellemann Jensen, når han på TV2 bedyrer, at han ville skyde ulve og grave ned og påstod, at de var udsat fra Polen. Det er jo opfordring til at begå strafbare handlinger...tak for kaffe. En toppolitiker...er det virkelig i orden i dag.

 • Anmeld

  Erik Siersbæk

  En nøgtern beskrivelse

  Det ville være hensigtsmæssigt, hvis de mange pro- ulve debattører aflagde besøg hos de dyreholdere, der har haft besøg af ulven. Jeg synes, at de skal se de døde og lemlæstede dyr, som ulven(e) efterlader. Senest i denne weekend er 5 får gået til bare hos en enkelt fåreavler. Det er sørgeligt, at der så stor afstand mellem dem, der oplever virkeligheden her i Jylland og dem, der bare skriver fra base placeret langt herfra.

 • Anmeld

  Lis Lykke Gregersen

  Uden forståelse for de basale og praktiske omstændigheder ved fåreavl

  Det er tydeligt at skribenten ikke har den mindste forstand på fåreavl, eller i hvert fald er meget dårligt oplyst om dette!! Omstændighederne ved at have får ude i naturen umuliggør brug af hegn som beskyttelse for ulven! Og hvor er det "smart" kun at opliste de tilfælde hvor hunde har angrebet får og så tvivl om ulve angreb!!! Det er da underligt, at angreb på får i det vestjyske pludselig er eksploderet, selv om der er jo ikke nævneværdigt flere hunde end der altid har været. Hvor er det trist at en mand der sidder på skatteborgerbetalte og betroede poster kan have sådanne holdninger og forvrænge fakta på den måde! Hvis man giver sig til at søge på nettet kan man finde modsatte fakta om både ulve angreb og danskernes holdninger til ulven. Underligt at der for f.eks. 20 år siden ikke var nogen der skrev en masse om hvor meget de savnede ulven - ingen savnede den i omkring 200 år, jeg så i hvert fald ikke nogen "ulvefans" skrive beundrene beretninger om ulven og begræde at den ikke var her i DK! Så det undrer mig at det nu pludselig er blevet SÅ vigtigt at den skal være her?!!

 • Anmeld

  Helle Poulsen

  De fleste dødsfald sker i sengen.

  Dit forslag om at vi skal blive i sengen, så vi ikke udsætter os selv for fare, bekræfter bare hvor ringe din vide er på det område.
  Jeg vil gerne like både Erik Siersbæk og Lis Lykke Gregersens opslag.
  Du mener ikke der er fornuft i at advare om at man ikke skal løbe med høretelefoner eller undlade at advare forældre om at mindre børn ikke skal færdes alene i ulvezonen.
  Det er da ene og alene fornuftigt at tage forholdsregler når man bevæger ud i naturen. Hvis vi ikke var advaret om at gå ud i et sumpet og bundløst område, så ville vi risikere at drukne, hvis vi ikke tager forbehold og undlader at gå i skoven når det er orkan, så får vi et træ i hovedet og dør af det. Den måde vi overlever på som mennesker et evnen til at kunne føle angst og frygt, så overlever vi.
  Du kalder det skræmmekampagne at Peter Sunde kommer med en sådan udmelding og argumenterer med det værste vås.
  Dit indlæg er en helt reel brik i en skræmmekampagne, du forsøger at dække over et rovdyr, der nok ikke er specielt farligt for mennesker hvis man omgås det med respekt og viden.
  Det er fakta der giver befolkningen mulighed for at kunne færdes trygt i naturen, ikke eventyr som det her, så går det galt.

 • Anmeld

  Betty Steglich-Petersen · Cand.jur

  Uddriv tøsedrengene

  Dyr på stald - og ulve i kulturnaturen. Rune Engelbreth skulle komme en tur på landet og stå i natten på folden og spejde ud i mørket for at se om Fødevareministerens totalfredede overhund mon kommer forbi for at afprøve hegnene, som den just var på genboens hoppefold.
  Det er ikke for tøsedrenge. !
  Det er ikke kun års avlsarbejde, der er på spil - men selve vores eksistens.
  Den værdigenerering, som vores dyr udøver som naturplejere i UdkantsDK - er ikke noget der generer store ånder, der kun kommer lejlighedsvis.
  Pengene ?
  Er aldrig de rød/grønnes problem - skattefar og de store skattefrie fonde betaler.
  Hvorfor mon disse fonde er så interesseret i at ødelægge dansk husdyravl og landbrug ?
  Overvej det .

 • Anmeld

  Hans-Erik Jensen

  PROPORTIONER - tak!

  Det var vel hovedbudskabet i denne artikel. Men straks males fanden på væggen, om de stakkels får der bliver slagtet af blodtørstige ulve i nattens mulm og mørke, imens fåreholderne ligger rystende af skræk med dynen over hovedet.
  Men hvor mange PROMILLE af den danske bestand på flere 100.000 får mm. er BEVISELIGT blevet nedlagt af ulve? Kan det mon overhovedet opgøres i promille? Mon ikke flere får bliver kørt ned af biler hvert år?
  Hysteriet fortsætter...

 • Anmeld

  H Klausen

  Etik

  Hvordan kan så få ( ulvenes levebrødsfortalerne ) have ret til at ødelægge så meget for så mange?
  Man kan da sagtens synes godt om en elefant, uden at den nødvendigvis absolut skal være tilgængelig i baghaven,- eller er det etisk uforeneligt?
  Det må være to spørgsmål Etisk Råd kan besvare!


 • Anmeld

  Annette Kyneb

  FLOT, FLOT INDLÆG - hele vejen rundt !

  Tak for det!
  Det undrer mig, at Venstre og Liberal Alliance i ulvedebatten i pressen i den grad har været oppe i skydefeltet, for at bruge det udtryk Rune Engelbrecht Larsen bruger ovenfor.
  Det undrer mig derimod ikke at Dansk Folkeparti har været der.
  Nu er jeg hverken rød eller blå, men hører til de midtervælgere, der ser nærmere på den politiske argumentation indenfor de emner, der har min særlige interesse.
  Vi er mange der er interesseret i og bekymret for den danske natur.
  Jeg kunne derfor ønske, at de store partier havde en mere nuanceret politik i ulvedebatten.

 • Anmeld

  Kasper Malmberg · Naturpædagog

  Etik, svar til H Kalusen.

  Løgstup skrev i sin bog “den etiske fordring”

  "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej."

  Nu er jeg heldigvis underlagt et dogne som tror at mennesket er guds yndling, og at gud har givet os retten til at herske over naturen.

  Så jeg har erstattet” mennesket” i dette citat med “Alt levende”.

  Nu står du tilbage med ulvens skæbne i din hånd, for du er den stærkeste. Vi står felvfølgelig også med husdyrenes skæbne i vores hænder.

  Hvad kan vi gøre?

  Hunsdyrene kan vi passe på på to måder. Et vi skyder ulvene. To vi vogter husdyrene.

  Hvad du vælger at gøre definerer hvilket etisk menneske du er. Hvad tror du etisk råd ville foreslå?

 • Anmeld

  Jonna Odgaard · journalist, forfatter

  Burde være tvangslæsning for alle MF

  Det hidtil bedste, mest velargumenterede og velunderbyggede indlæg om at leve fredeligt med ulve. Proportioner er netop nøgleordet i debatten. Dette indlæg burde være tvangslæsning for alle MF'er. Opfordrer Rune til at sende det til dem.

 • Anmeld

  Kasper Malmberg · Naturpædagog

  Fettelse til min kommentar

  I sætningen “Nu er jeg heldigvis underlagt...”
  Skulle der stå: “Nu er jeg heldigvis IKKE underlagt...”

 • Anmeld

  Kristine Wadsholt

  En hilsen fra ulveland

  skønt, så er vi bare utrolig heldige herude på landet hvor vi ikke bare nøjes med glimt af ulven , men ser den helt tæt på vores huse... jeg undrer mig over den pludselige eksplosion af gale hunde som åbenbart er begyndt at husere - nok mest i ulveelskeres fantasi - for det er aldrig noget vi har oplevet herude før nu...

 • Anmeld

  Chris Halling. · Logistikchef.

  Endelig lidt fornuft i ulvedebatten.

  Tusind tak for at stille proportionerne i det rigtige lys.
  Ulvedebatten har haft retning mod det hysteriske og selv landets politikere, har stået i forreste række, når ulven blodtørst skulle formidles.

  Her kom der endelig et velskrevet og gennemtænkt indspark i debatten, som synliggør lige netop proportionerne.

  Tak for det.

 • Anmeld

  H Klausen

  Ensidighed

  Rune Engelbreth`s indlæg er efter min mening en opremsning af mere eller mindre ligegyldige fakta,
  De reelle problemstillinger er ikke noget han beskæftiger sig med!
  Jeg føler mig også krænket af overskriftudsagnet.
  Jeg har nået folkepensionsalderen og ønsker bare at leve i fred og fordragelighed med mine omgivelser, og gå min daglige tur på den nye natursti i området . Så kan jeg vælge en anden rute, det han jeg nok leve med, men at blive kaldt en tøsedreng på grund af bevægelsesindskrænkning er en ret primitiv måde at argumentere på!
  Det der virkelig gør mig sur er:
  Det er artiklens totale mangel på respekt over for andre menneskers ret til at have et værdigt liv i fred , fordragelighed og harmoni.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Det er gået godt i 200 år.

  Vi har ikke haft ulve her i landet i 200 år og ingen har vist savnet dette dyr. Det er uden for al rimelighed at almindelige borgere skal gå i frygt i naturen, hvad enten det er begrundet eller ej. Staten er ikke bleg for at afvæbne kniv- og skydevåbenbærende borgere hvad enten de har gjort noget eller ej. Ulvetænder kan jo også være uberegnelige - derfor ud med ulven.

 • Anmeld

  Gitte Loeyche · Pens.

  Et fremragende indlæg

  Det er rart, når proportionerne fremstår så klart, og tak for det, Rune. Når alle får så ondt af fårene (og det er da også synd), forstår jeg ikke hvordan man stiltiende kan acceptere, at tusindvis af smågrise går til, eller at kyllinger er avlet til at vokse så hurtigt at benene brækker under dem. - Eller tænkt over hvad der sker med hanekyllinger fra æglæggende hønseracer?

 • Anmeld

  Lars Østergård

  Fedt at få fakta på bordet

  Så er enhver bekymring jo bevist uberettiget, og der skulle intet være til hinder for en genintroduktion af ulven på Sjælland.
  Jeg glæder mig til at kunne iagttage ulve i Dyrehaven, Vestskoven og på Amager Fælled.

 • Anmeld

  Arne Lietzen · Lektor emeritus.

  Dansk natur ?

  R.E. har en noget særpræget opfattelse af, hvad der er “dansk natur”. Hvorfor skriver han ikke “jysk natur”. Det er jo desværre kun jyderne, der indtil nu har fået hele glæden af ulvens tilbagekomst. Nu må vi forvente, at R.E. - med den imponerende entusiasme, han lægger for dagen - i tiden fremover, med arme og ben, dag og nat, vil slås for fynboernes og sjællændernes ret til også at få denne berigelse, så han med god ret kan tale om “dansk natur”.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Empati ?

  Hvor er empatien mellem borgerne i denne sag ? Hvem mister noget ved ulvens genkomst ? Hvem vinder noget ? Nærværende oplæg behandler risiko på en måde der minder om forsvaret for atomkraft. Risiko er lille men ulykken er stor.

  Mange af de der lever sammen med ulven oplever et tab af livskvalitet, når katten ikke kommer hjem til spisetid, når børnene slippes ud i naturen, når vi kører fast i snedriverne og må vade hjem, når vi løber en tur i skoven. Risiko er lille men bekymringen er altid til stede.

  De der ikke lever med ulven, men glæder sig over dens genkomst, hvad vinder de egentlig ? Venter de bare på den første 'usandsynlige ulykke med et ulvekobbel? Reality horror movie på cowboyrækkerne. Nyd den. Der bliver kun den samme.

 • Anmeld

  Niels Eilif Hansen · Glad, samfundsinteresseret pensionist

  Ulvene skal aflives

  Ulvene hører ikke hjemme i den danske natur og bør snarest helt udryddes

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Ulve, natur, økologi og bekæmpelse af ukrudt og skadedyr

  Det synes som om, at økologer nu om dage, fuldstændigt har glemt, at bekæmpelse af ukrudt og skadedyr primært er en gestus man viser den vilde ulv og andre vilde dyr og planter samtidig med, at man bestræber sig på at producere hverken mere eller mindre end nødvendigt, for at alle kan opleve, at de besidder et tilstrækkeligt overskud til at betragte naturen som en uudtømmelig kilde til underen og dyb fascination, frem for at se denne som en trussel mod ens egen eller ens families eksistens.

 • Anmeld

  Poul Clausen · Landskabs-entrp.

  Sikke noget skader !

  Og komme med ! Hvorfor skal VI have ulve? Giv mig en endte grund.

  Og så i dette lille bitte minni land...

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Nonsens

  Sikke meget nonsens samlet i en artikel.
  En lang opremsning af farekilder i vores samfund. Skovflåter og hugorme eksempelvis. Jamen gør vi ikke hvad vi kan for at beskytte os og vore mod at blive bidt af disse? Hvorfor fa... skulle vi ikke gøre, hvad der står i vores magt for, at undgå at vore husdyr eller måske børn skal lide overlast på grund af ulveromantikernes mærkværdige tanke om, at nu skal der være ulve i Danmark. I et land der har ændret sig mere siden 1813 (da ulven forsvandt fra JYLLAND) og til 2013 - end det har ændret sig fra istidens slutning og frem til 1813. Og alligevel fremturer ulveromantikerne med at Jylland er velegnet som ulvehabitat. Gu er det sgu ej! Kig på de områder hvor ulvene lever og har levet i mange århundrede uden hjælp fra ulveromantikere. Disse områder ligner vist ikke ret meget Jylland - gør de?
  At mene, at der i forvejen er en del hunderacer, der hvert år bider mennesker og forretter skader på dyr, er da ikke en adgangsbillet til at: Så kan vi lige så godt lade ulve gøre det samme. Hvad er det for en form for logik.
  Desværre er der blandt en del højtuddannede indenfor Bio/Zoo og lignende en del, som synes, at det er en velsignelse at få ulven tilbage i den danske natur. Man kunne måske mistænke, at det i enkelte tilfælde kunne være fordi, det giver beskæftigelsesmuligheder.
  Det gør det i hvert fald for den uddannede biolog, med hvem jeg hørte et foredrag fuldstændig til ulvens fordel. Senere fandt jeg ud af, at den pågældende også har gang i en virksomhed som blandt andet sælger ulvesikre hegn og rådgivning om disse!
  I dag er der konstateret store udbrud af rabies i Thailand. Langt væk? Jo, men et udbrud kan forekomme overalt i verden, - også i Danmark, hvor man véd at flagermus kan bære sygdommen. Hvem ønsker at møde en ulv, som har spist en død, rabiesinficeret flagermus?
  At Peter Sunde, som jeg uden at vide det konkret, er tilhænger af ulvens genindvandring i Danmark, oplister et par forholdsregler overfor ulven, viser da blot, at han er en seriøs forsker, som forholder sig til faktuelle ting og ikke blot tager ensidig stilling for ulven, som de fleste ulveromantikere efter min mening gør: men lad dog være med at tage ham til indtægt for en mening du, Rune Engelbreth, ikke aner om han har, med mindre han har muligheden for at forsvare sig.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Farlige dyr.

  Hvis vi udrydder alle dyr, som vi anser for at være farlige, så vil de såkaldt u farlige dyr komme i overtal, til stor skade for natur og mennesker.
  Derfor er det vigtigt at vi skøtter om rovdyr, derunder ulven, som er med til at regulere dyrebestanden i naturen.
  Læs i øvrigt : Ulve tracking.dk. Som giver alle relevante oplysninger om ulve og deres adfærd.

 • Anmeld

  Arne · præpensionist

  Overskrift på artikel om ulv misvisende

  Accepter ulv i Dansk natur, hedder det i overskriften. Der skulle have stået: Accepter ulv i Jysk natur. Når vi får transporteret ulven til Nordsjælland vil tonen få en ganske anden lyd, - bare vent.
  Vedrørende oprydning i naturen, har vi gjort det fint med den bestand vi har af ræve og rovfugle.
  Den ulvebestand vi taler om vil øges lynhurtigt, hvis jægerne ikke sørger for at regulere. Og når vi taler om lynet som forfatteren af artiklen, som også kan være farlig, ja så passer vi også på og tager vore forholdsregler i tordenvejr. Men tordenvejret kan vi jo ikke skyde igen på, - det kan vi da heldigvis på ulven.

 • Anmeld

  Lillian Ungermann · Pensionist

  Hold da kæft en nar.

  For mange år siden arbejdede min tidligere svigermor som sygeplejerske på et Grønlandsk sygehus. Hun fik en rigtig god veninde en grønlænder som hun arbejdede sammen med. En dag skulle veninden hente eller bringe nogle børn, hvilket foregik med hundeslæde og da hun ikke vendte tilbage til den tid man havde forventet, blev der sendt nogle ud for at lede. Det viste sig at de var blevet overfaldet af en flok ulve og veninden havde lagt sig henover børnene med armene om dem, og hele hendes ryg var ædt af ulvene. Lige siden jeg fik dette fortalt, har jeg ikke kunnet udstå ulve og jeg ville være skrækslagen for at bo i nærheden af nogle specielt hvis man har mindre børn.

 • Anmeld

  Christoffer Bugge Harder · Mikrobiolog

  Teoretisk sniksnak.......

  Erik Nørgaard,

  jo, vi tager da bestemt, hvad vi kan af forholdsregler for at undgå at blive bidt af hugorme, skovflåter og tamme hunde. Ligesom Peter Sunde & co. anbefaler, at vi gør med ulvene.

  Det vi derimod IKKE gør, er at skyde/dræbe alle hugorme og tamme hunde, vi møder på vores vej. Så ud fra din egen logik forstår jeg ikke, hvorfor du tilsyneladende mener, at vi skal skyde netop ulve? Hvorfor ikke indføre fri jagt på tamme/løse hunde - altså sådan bare for en sikkerheds skyld, hvis vi skal følge din egen tankegang her?

  Jeg ønsker bestemt ikke at møde en rabiesangrebet ulv. Jeg ønsker lige så lidt at møde en rabiessyg hund, ræv, grævling, ko eller et ditto menneske for dem sags skyld. Alle pattedyr kan få hundegalskab, og alle pattedyr kan ligeledes blive enormt ubehagelige og aggressive/farlige. Igen: Skal vi så udrydde alle pattedyr, sådan bare for en sikkerheds skyld? Eller hvad går dit argument ud på? Jeg prøver som sagt bare at gå ud fra, at der er en eller anden form for logisk tankegang bag dine udgydelser.

  Ja, i Italien har der levet ulve i århundreder på områder, der er væsentlig tættere befolkede end i Jylland, så jeg forstår ikke rigtig din tankegang her heller. Og i 1813 boede 80% af befolkningen på landet og var helt afhængige af ikke at miste får eller dyr for ikke at risikere hungersnød om vinteren. Det er da vist heller ikke den største bekymring i 2018 - vel?

 • Anmeld

  Ulla G

  Fronterne trækkes op

  Læser man blogs og kommentarer, er det tydeligt, at afstanden mellem fortalerne for ulvens udbredelse og modstanderne er stor. Der er ingen forståelse for hinandens holdninger, og det er dermed næppe muligt at finde løsninger på ulveproblematikken i mindelighed.

  Rune Engelbreth Larsen er entydig fortaler for ulvens udbredelse og bruger argumenter, der er begrundet i et bestemt natursyn (et dogme), og når han bliver mere konkret, relativerer han risici for dyr og mennesker med, at andet er mere farligt. Han sætter tingene i "proportion", som han siger.

  På den anden side har vi helt overvejende mennesker, der lever i tilknytning til de naturområder, hvor ulvebestanden vokser. Det drejer sig om husdyrholdere, men også mennesker, som er helt almindelige brugere af naturen og nu oplever stigende utryghed ved ulvens nærhed.

  Der er tale om to positioner, hvor holdninger, interesser og argumenter ikke kan mødes. Fortalerne ynder at omtale sig som dem, der holder sig til fakta, mens modstanderne iflg. fortalerne er styrede af deres følelser ("Rødhættesyndrom"). Der findes i øvrigt en del fakta, som ikke indgår i ulvefortalernes repertoire (se bl.a. www.wolfsmonitoring.com/nutztierrisse).

  Den familie, der har set ulven bevæge sig ind i deres græsfolde og oplevet deres drægtige får væltet om på siden med bugen halvt ædt igennem, vil være aldeles uforstående overfor fortalernes argumenter om halekuperere grise, flåtbid, 20.000 døde rådyrlam eller antallet af trafikdrab eller det mere filosofiske, at livet jo er farligt.
  Belæringen om at sætte tingene "i proportion" og udskamningen med at være følelsesstyret vil være spildt og kun øge splittelsen.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Logik?

  Christoffer Bugge Harder

  Jeg tror ikke, du har helt styr på hvilken logik, der ligger bag eller tankegang for den sags skyld. Hvor er det jeg i mine indlæg har skrevet, at vi skal skyde ulve?
  Min logik er jo netop, at vi ikke ad åre skal komme i en situation, hvor vi simpelthen bliver nødt til at skyde ulve, fordi deres tilstedeværelse til den tid er blevet en kæmpe belastning for "jysk natur" landbruget og folks, - herunder børns - færden i det fri.
  Min logiske tankegang er også: At det er nok sværere at undgå at blive bidt af en rabiesinficeret ulv (på grund af størrelsen og dens styrke) end det er af en spidsmus.
  Tidligere havde de små samfund i Italien slet ikke den mængde husdyr. som man har i landbruget i dag. Derfor var det lettere at beskytte dyrene mod ulve. Og så skal du jo også lige have med, at tidligere, inden EU's romantiseren over det europæiske dyreliv, så skød man altså ulve, der kom for tæt på. Det er kloge dyr, som lærer hurtigt og det er i øvrigt den samme model man bruger i Alaska og den virker.
  Igen, der er langt flere dyr knyttet til de enkelte landbrug i dag, end der var i 1813. Det bevirker, at der er større muligheder for ulvene på markerne og samtidig er arealet, der ikke er opdyrket og som af visse ulveromantikere antages at være god ulvehabitat, langt mindre end det var i 1813..
  Det virker lidt søgt når du skriver at 80 % af befolkningen levede på landet i 1813. Ja, men det var da vist ikke 80 % af seks millioner indbyggere, var det? Endvidere var befolkningstætheden langt størst på Sjælland og øerne, simpelthen fordi landet her var mere frugtbart, så Jylland og i særdelehed Vestjylland var meget, meget øde med virkelig langt mellem de små samfund.

 • Anmeld

  Rasmus Ejrnæs · Biodiversitetsforsker

  Ulve er besværlige

  Alle store pattedyr er besværlige og potentielt farlige. Derfor har vi udryddet eller tæmmet hele bundtet. Ikke desto mindre er vildtlevende pattedyr både vigtige for den øvrige biodiversitet og en kilde til store naturoplevelser.

  Det giver ingen mening at påstå at de store vilde dyr IKKE er besværlige at leve sammen med eller at de IKKE er farlige. Men alternativet - at udrydde al den besværlige natur, er søreme også sørgeligt. Man skal huske at de store dyr er ikke lettere at leve sammen med for andre slags mennesker end danskere.

  I dette lys er der behov for nogle ansvarlige politikere som kan se begge perspektiver og som kan afveje de nødvendige hensyn. Jeg håber snart vi ser sådanne politikere træde i karakter. Runes åbne brev er en klar invitation til dette.

 • Anmeld

  Ulla G

  Begge perspektiver?

  Rasmus Ejrnæs
  Hvordan er det muligt at se blogskriverens indlæg som et afbalanceret indlæg i debatten?
  Det er da en lang støtteerklæring til ulvens tilstedeværelse og udbredelse.
  Modstand og modargumenter klassificeres som en indre tøsedreng eller som mangel på evne til at se potentielle risici proportionelt.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Mennesker Vs dyr.

  Jeg tror nok at det største problem på kloden er overbefolkning. Det af sted kommer at der bliver mindre plads til dyrene, der under ulven.
  Jeg synes at det er direkte u logisk at man direkte vil udrydde visse dyrearter, for at vi kan få mere plads til vores bedrifter.
  Var det ikke en ide, om vi, mennesker ud i fremtiden kunne indskrænke vores udbredelse, DVS få færre børn, så der også kunne være plads til de vilde dyr.
  Jeg synes at man, internationalt, bør tænke over dette, og ikke bare plaffe løs på dyrene. Jorden er stor nok til begge parter.

 • Anmeld

  Rasmus Ejrnæs · Forsker

  Klumme

  Ulla G

  Jeg er enig i at Runes indlæg er en støtteerklæring til ulv i Danmark, og jeg tror såmænd ikke jeg har skrevet andet, men jeg læser det også som en opfordring til politikerne om at håndtere beslutningerne om ulven rationelt og ikke emotionelt. Og det synes jeg er en rigtig god idé. Det er jo hverken første eller sidste gang at der har været følelsesladede interessekonflikter i den politiske virkelighed. Gråsæl og skarv er jo to andre hjemmehørende dyrearter, som også æder af en ressource som mennesker tidligere har haft eneret på. Og hundeejere, mountainbikere og bådejere vil gerne lufte deres hunde og cykler og speedbåde i den samme natur som andre gæster helst vil nyde i stilhed.

  Med venlig hilsen

 • Anmeld

  Rasmus Ejrnæs · Forsker

  Klumme

  Ulla G

  Jeg er enig i at Runes indlæg er en støtteerklæring til ulv i Danmark, og jeg tror såmænd ikke jeg har skrevet andet, men jeg læser det også som en opfordring til politikerne om at håndtere beslutningerne om ulven rationelt og ikke emotionelt. Og det synes jeg er en rigtig god idé. Det er jo hverken første eller sidste gang at der har været følelsesladede interessekonflikter i den politiske virkelighed. Gråsæl og skarv er jo to andre hjemmehørende dyrearter, som også æder af en ressource som mennesker tidligere har haft eneret på. Og hundeejere, mountainbikere og bådejere vil gerne lufte deres hunde og cykler og speedbåde i den samme natur som andre gæster helst vil nyde i stilhed.

  Med venlig hilsen