Debat

SF: Heunickes nye ministerie står over for større kriser end hans gamle

Biodiversitetskrisen og forureningen af vores miljø har langt mere vidtrækkende konsekvenser på den lange bane, end covid-19 havde. Vi har derfor brug for en markant minister med en stærk krisebevidsthed, skriver miljøordfører for SF, Carl Valentin. 

Magnus Heunicke skal løse større kriser som miljøminister, end han gjorde som sundhedsminister, skriver Carl Valentin. 
Magnus Heunicke skal løse større kriser som miljøminister, end han gjorde som sundhedsminister, skriver Carl Valentin. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Carl Valentin
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Da jeg så, at Magnus Heinecke skulle besidde miljøministerposten, blev jeg glad.

Temadebat:

Ønsker til den nye miljøminister

En ny minister har sat sig ved roret i Miljøministeriet efter de historisk lange regeringsforhandlinger. Magnus Heunicke er allerede trukket i arbejdstøjet, men hvad skal prioriteres på den lange liste af politiske opgaver på miljøområdet? Det inviterer Altinget Miljø til temadebat om.

Læs mere om debatten og se panelet af aktører her.

Om temadebatter:

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debatredaktør Caroline Boas.

Bevares, jeg havde hellere set en SF’er i stolen, og det er jo heller ikke, fordi Heunicke tidligere har markeret sig sønderligt i miljødebatten, men jeg glædede mig trods alt, fordi jeg ved, at han er en vellidt og stærk politiker med erfaring fra et ministerium, der mildt sagt har erfaring med krisehåndtering de seneste år.

Og en markant minister og en stærk krisebevidsthed er der brug for, hvis de opgaver, vores verden står over for, skal løses.

Biodiversitetskrisen og forureningen af vores miljø har nemlig langt mere vidtrækkende konsekvenser på den lange bane, end corona-pandemien havde, og der er brug for, at de bliver taget alvorligt som de eksistentielle trusler, de er for livet her på jorden. 
 
Regeringen mangler imidlertid at vise, at det der med at være klar til at tage store modige beslutninger, som den slår sig op på, også gælder på det grønne område.

I Socialistisk Folkeparti er vores liste lang, når det kommer til, hvad vi forventer af den nye regering på natur- og miljøområdet, men jeg har her forsøgt at fremhæve de fire væsentligste ting her. 

Der skal sættes en prop i PFAS-forureningen 

Som så meget andet her i vores samfund er PFAS-stoffernes uoverskuelige udbredelse til snart sagt alle steder i vores samfund en direkte konsekvens af et underreguleret kapitalistisk system, hvor virksomheders profitjagt er sat over enhver etisk overvejelse.

I årevis har vi vidst, at disse evighedskemikalier ikke var godt for os, men man har fortsat med at bruge dem, fordi der er penge i det.

Den nye miljøminister har ved flere lejligheder understreget situationens alvor, men hvis han mener det alvorligt, må han træde i karakter og ikke blot arbejde for et EU-forbud, der kan tage ekstremt lang tid, men ligeledes introducere en omfattende forebyggelsesplan, der sikrer, at Danmark reducerer og forbyder brugen af PFAS-stoffer i diverse produkter mest muligt. 

Regeringen skal reducere den animalske produktion 

Den animalske produktion er ikke blot voldsomt forurenende, men også enormt ressourcekrævende.

En reduktion af denne er derfor lidt af et columbusæg, som i ét hug vil gøre muligt at reducere drivhusudledningerne markant, sikre plads til mere vild natur, sikre vandmiljøet og drikkevandet – og samtidig brødføde flere mennesker.

Sølle 2,3 procent af det danske landareal kan med sikkerhed betragtes som beskyttet natur.

Carl Valentin
MF og miljøordfører, SF

Faktisk vil en reduktion af grisebestanden på 20 procent medføre, at dansk landbrug kan brøde op mod 2-3 millioner flere mennesker, hvis vi fokuserer på plantebaserede fødevarer i stedet.  

Selvom ovenstående ikke er Heunickes ansvarsområde alene, er det absolut vigtigste, hvis vi skal sikre vores natur og miljø i fremtiden, at der bliver færre landbrugsdyr.

Vores landbrug fylder lige nu omkring 60 procent af Danmarks samlede areal, og størstedelen af pladsen – cirka 80 procent - bliver brugt til foderproduktion.

Det er selvsagt uholdbart og er den drivende kraft i forhold til den uddøen af arter, vi ser disse år, den klimakrise, verden står i og den massive forurening af vores miljø, vi oplever.

En reduktion i antallet af landbrugsdyr – for eksempel via en tilstrækkeligt høj klimaafgift i landbruget og et fokusskrift til flere plantebaserede fødevarer - bør således væres fokusområde nummer et for både vores miljø-, klima- og fødevareminister. 

Vi skal leve op til vores forpligtelser

Naturens Lov skal sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser om at beskytte naturen.

Noget af det første, jeg foretog mig som genvalgt folketingsmedlem sidste år, var at deltage i FN’s COP15 om natur og biodiversitet i Montreal.

Her vedtog man et mål om, at 30 procent af verdens overflade til vands og til lands skal være beskyttet natur inden 2030.

Læs også

Efter Biodiversitetsrådets rapport fra sidste år, der blandt andet konkluderer, at sølle 2,3 procent af det danske landareal med sikkerhed kan betragtes som beskyttet natur, kan der ikke være nogen tvivl om, at vi har et enormt ansvar for at vende udviklingen i vores land.

En omfattende Naturens Lov, som indeholder bindende mål for biodiversitet og natur, der sikrer, at vi lever op til vores internationale forpligtelser, er således en pligtopgave for den nye minister.

Loven skal ligeledes sikre, at biodiversitetsrådet får en fremtrædende rolle som vagthund for naturbeskyttelsen og løbende kommer med en uafhængig rådgivning om, hvordan vi når vores mål på naturområdet.

Landbrugets sprøjtemani må have en ende 

For tredje år i træk er der i en opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening fundet pesticidrester i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer.

Det viser tydeligt, at vi kan ikke fortsætte med at have et konventionelt landbrug, der er mere lemfældig med brugen af sprøjtegifte end 00’ernes teenagere var med brugen af Dax Wax.

De danske søer, åer og fjorde lider voldsomt under landbrugets forurening med næringsstoffer. 

Carl Valentin
MF og miljøordfører, SF

Vores drikkevand er noget af det dyrebareste, vi har.

SF mener derfor, at der skal indføres et forbud mod brug af pesticider i alle sårbare vandindvindingsområder.

Fremover skal områderne enten bruges til økologisk landbrug eller udlægges til natur, så driften ikke belaster drikkevandet.

Vi foreslår, at der etableres en grundvandsfond på 8 milliarder kroner, der kan yde billige lån til vandværkerne eller stille garanti for sådanne lån.

Derudover kommer vi til at presse hårdt på for en strammere dansk lovgivning, der blandt andet gør op med den lemfældige omgang med dispensationer til brug af ellers forbudte stoffer.

Ligesom vi forventer af regeringen, at den vil arbejde for, at EU-tilladelsen til at bruge glyphosat i jordbruget ikke bliver forlænget, når den udløber i år.

Vandmiljøet skal sikres 

De danske søer, åer og fjorde lider voldsomt under landbrugets forurening med næringsstoffer – blandt andet i forbindelse med de iltsvind vi hvert år ser.

Det kan vi ikke være bekendt – hverken over for dyrelivet eller kommende generationer af mennesker.

Og det kan ikke fortsætte, da Danmark i henhold til EU’s vandrammedirektiv senest i 2027 skal have sikret, at vores vandmiljø er i god tilstand.

Partierne bag landbrugsaftalen fra 2021 er derfor i princippet enige om, at der i løbet af i år skal findes en løsning på, hvordan vi får reduceret landbrugets kvælstofudledninger markant.

Jeg forventer dog, at mange af de borgerlige partier vil forsøge at finde alle mulige måder at smyge sig uden om.

Det bliver et kæmpe slagsmål!

Her vil SF stå vagt om, at vi skal sikre et sundt vandmiljø, og det bør den nye miljøminister også.

Læs også
 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carl Valentin

MF (SF)
BA, samfundsfag (Københavns Uni. 2019)

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

0:000:00