Debat

Concito efterspørger strategi: Hvor er visionerne for arealanvendelsen i Danmark?

Vi skal anvende de danske arealer bedre, hvis vi skal blive klimaneutrale. Det kræver en fælles vision og strategi for, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden, skriver Tage Duer og Peter Andreas Norn fra Concito. 

Vi har brug for en vision for, hvordan Danmarks landskab helt konkret kan se ud i fremtiden, skriver Tage Duer og Peter Andreas Norn.
Vi har brug for en vision for, hvordan Danmarks landskab helt konkret kan se ud i fremtiden, skriver Tage Duer og Peter Andreas Norn.Foto: Colourbox
Peter Andreas Norn
Tage Duer
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi bruger i dag vores landskaber på en måde, der ikke er bæredygtig.

Klimakrisen, tabet af biodiversitet, tabet af skov og problemet med udslip af reaktivt kvælstof og fosfor til miljøet hænger tæt sammen med den globale anvendelse af klodens arealer.  

Forskere vurderer, at vi på alle disse områder i overskrider de plantetære grænser, og dette betyder risiko for dramatiske og permanente forandringer i det globale miljø og klima. Der er altså behov for at ændre den måde, som vi anvender og forvalter vores arealer på. 

I Danmark er dette behov for transformation særligt stort. I det danske landskab er pladsen til naturen trang, og et fremtidigt, stærkt dansk landbrug skal derfor udvikle sig i rammerne af en samlet, klimavenlig anvendelse af det danske areal. 

Kamp om de danske arealer 

Skal Danmark nå målet om klimaneutralitet, skal udledningerne fra arealanvendelsen bringes ned, og samtidig skal drivhusgasoptaget i jord og skov øges for at kompensere for de udledninger, som vi ikke kan undgå.  

Den grønne omstilling har nu for alvor ramt det danske landskab. Konkurrencen om arealerne er skarp, og hver dagsorden kæmper for sin bid af kagen. Og det er tydeligt for enhver, at der ikke er kage nok

Tage Duer og Peter Andreas Norn
Projektleder og programchef, Concito

Samtidig vil klimaforandringerne ændre den måde, som vi kan og skal bruge vores arealer på. Øget nedbør, tørkeperioder, stigende vandstand i havene og hyppigere storme vil sætte deres præg på Danmark. Tilpasser vi ikke brugen af landskabet til de nye forhold, vil prisen i skader vokse støt.  

Skal tabet af biodiversitet vendes, skal vi bruge mere plads til naturen. Og vi skal samtidig producere fødevarer, energianlæg skal levere den grønne energi til samfundet, infrastruktur skal bringe mennesker, varer og energi rundt, og der skal bruges råstoffer til byggeri og produktion. Byerne skal udvikle sig, og der skal være plads til rekreative arealer til glæde for befolkningen. Alle disse behov konkurrerer om de samme arealer. 

Behov for en samlet strategi for fremtiden 

Den grønne omstilling har nu for alvor ramt det danske landskab. Konkurrencen om arealerne er skarp, og hver dagsorden kæmper for sin bid af kagen. Og det er tydeligt for enhver, at der ikke er kage nok.  

Vi har brug for en samlet strategi. Men vi kan ikke lægge en plan, hvis vi ikke ved, hvor vi vil hen. For vi ved ikke rigtigt, hvad endemålet egentligt betyder for arealanvendelsen. Hvis ikke vi har en idé om, hvordan et forandret Danmark skal se ud i fremtiden, hvordan skal vi så kunne nå derhen? Der mangler en vision.  

Vi har brug for en vision for, hvordan Danmarks landskab helt konkret kan se ud i fremtiden. En fremtid, hvor Danmark ikke længere er en nettokilde til drivhusgasudledninger. Hvor vi har rustet os til at håndtere klimaforandringerne. Hvor tabet af dyre- og plantearter er vendt. Og hvor menneskerne lever meningsfyldte og lykkelige liv.  

Concito har netop igangsat projektet 'Fremtidens arealanvendelse', hvor målet er at skabe og diskutere visioner for et Danmark, der er dejligt at bo i, og som er klimaneutralt, klimarobust og med et plante- og dyreliv i fremgang.

Projektet vil over de kommende år afdække de mange og komplekse valg og dilemmaer, der ligger mellem de forskellige typer af arealanvendelse set i lyset af disse visioner. Dermed bliver det også muligt at fjerne noget af den usikkerhed og utryghed, der er forbundet med omstillingen.  

En klimaneutral og klimarobust fremtid kan faktisk være ensbetydende med et Danmark, der er endnu bedre at leve i end i dag. Det kan give os alle noget at arbejde hen imod i stedet for noget, som vi forsøger at undgå. Og det kan give både motivation og vilje til at prøve nye løsninger.  

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Andreas Norn

Programchef, Concito
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1998), ph.d.

Tage Duer

projektleder, Tænketanken Concito
Cand.Scient. (Københavns Uni. 2007)

0:000:00