Debat

Tænketanken Hav: Vis nu, at du er havets minister, Heunicke

Regeringens indsatsprogram for havet indeholder ikke det gearskifte, der skal til for at få vores kriseramte havmiljø på fode igen. Derfor bør Magnus Heunicke indkalde til politiske forhandlinger og udarbejde et mere ambitiøst indsatsprogram allerede i år, skriver Tænketanken Hav. 

Hvis Magnus Heunicke skal kunne kalde sig havets minister, bør han indkalde til forhandlinger om et nyt og mere ambitiøst indsatsprogram for havet, skriver Tænketanken hav, der foreslår fem konkrete initiativer hertil.
Hvis Magnus Heunicke skal kunne kalde sig havets minister, bør han indkalde til forhandlinger om et nyt og mere ambitiøst indsatsprogram for havet, skriver Tænketanken hav, der foreslår fem konkrete initiativer hertil.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Liselotte Hohwy Stokholm
Ditte Mandøe Andreasen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmark er milevidt fra det stabile, gode havmiljø, som Danmark og de øvrige EU-lande er forpligtede til at nå.

En pointe, som er blevet cementeret i det seneste halve år, hvor billeder af ødelagt og ørkenlignende havbund og gispende fisk har fyldt pressespalterne.

Derfor er det også dybt kritisabelt, at regeringen har fremlagt en blodfattig og tandløs plan for, hvordan man vil få genskabt sunde og rene havmiljøer fyldt med levende fisk og havplanter. 

Miljøministeren bør hurtigst muligt indkalde til politiske forhandlinger og udarbejde et mere ambitiøst indsatsprogram for havet allerede i år.

Tænketanken Hav

Det er ganske enkelt ikke godt nok.

Et indsatsprogram uden nødvendigt gearskifte

Indsatsprogrammet er den plan, der skal sikre god miljøtilstand i hele vores havmiljø. Det er også her, at Heunicke har mulighed for at vise, at han mener det, når han siger, at han er havets minister.

Indsatsprogrammet burde have indeholdt ambitiøse indsatser, der kunne give et ordentligt skud kunstigt åndedræt til de dybt pressede danske farvande.

Men desværre har regeringen genbrugt mange gamle indsatser fra andre planer.

Dermed afspejler indsatsprogrammet på ingen måde det akutte behov for handling, som det danske havmiljø har brug for. Det svarer til, at man tager en gammel dansk stil hjemme fra hylden og afleverer den til sin lærer igen.

I planen skriver man sort på hvidt, at indsatserne ikke vil være tilstrækkelige til at nå god miljøtilstand for havbundens biodiversitet og naturtyper. Man lægger desuden op til at forringe naturbeskyttelsen i de områder, som skulle være åndehuller for havets dyreliv – de såkaldte havstrategiområder. Et beskyttelsesniveau, der ellers blev fastlagt af V-regeringen tilbage i 2016 med Esben Lunde Larsen som miljøminister.

Læs også

Danmark bryder med EU-lovgivningen

Havet omkring Danmark er i kritisk miljøtilstand mange steder. For eksempel er den ikoniske fiskeart torsken stort set forsvundet fra de indre danske farvande, og en art som skrubben, som er indikator for, hvordan havmiljøet har det, er i kraftig tilbagegang langs de danske kyster.

Ifølge EU’s Havstrategidirektiv, skulle Danmark have sikret god miljøtilstand i havmiljøet i 2020. Da tidsfristen allerede er overskredet, bør alle nødvendige foranstaltninger træde i kraft nu. Hvis ikke dette sker, vurderer vi i Tænketanken, at Danmark bryder med EU-lovgivningen.

Programmet er ganske symptomatisk for Danmarks mangelfulde implementering af havstrategidirektivet, som ofte synes at være glemt og ude af skiftende regeringers søgelys.

Danmark fik sidste år – sammen med Bulgarien, Kroatien, Malta og Grækenland – en advarsel fra EU for ikke at have lavet et indsatsprogram endnu. Det er ikke normalt lande, vi sammenligner os med, og det siger meget om Danmarks tilgang til havmiljøpolitik.

Læs også

Behov for akut og konkret handling i 2024

Vi har som samfund et fælles ansvar for at sætte ind de steder, hvor der kan gøres den største positive forskel for havet, og miljøminister Magnus Heunicke skal gå forrest.

Ministeren bør hurtigst muligt indkalde til politiske forhandlinger og udarbejde et mere ambitiøst indsatsprogram for havet allerede i år. 

En ny og mere ambitiøs plan bør blandt andet have fem initiativer i fokus: 

  • Reduktion af miljøpåvirkningerne fra fiskeri med bundslæbende redskaber.
  • Hurtigere og mere markant reduktion af de danske udledninger af næringsstoffer.
  • Skrappere krav til udledning af miljøforurenende stoffer, blandt andet fra danske rensningsanlæg.
  • Reel naturbeskyttelse af minimum 30 procent af det danske hav og minimum ti procent streng beskyttelse i 2030.
  • Indføre en økosystembaseret tilgang til forvaltning og planlægning på havet.  

De indsatser skal give en livsnødvendig håndsrækning til havets økosystemer og sikre, at plante- og dyrelivet i og omkring havet genoprettes.

Opfordringen er hermed givet videre til havets minister og til den samlede regering.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Liselotte Hohwy Stokholm

Direktør, Tænketanken Hav
MBA (SDU og Handelshøjskolen i Århus 2011)

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

Ditte Mandøe Andreasen

Faglig programchef for genopretning, Tænketanken Hav
cand.techn.soc. (Roskilde Uni. 2006)

0:000:00