V: Kystsikring er alles ansvar

DEBAT: Det er klart, at staten ikke skal stå alene med ansvaret for kystsikring. En stor del af arbejdet ligger ude i kommunerne og hos grundejerne selv, skriver Anni Matthiesen (V).

Af Anni Matthiesen (V)
Naturordfører

Først havde vi stormen Urd. Så fik vi en stormflod. Vi ved endnu ikke, hvad det næste bliver. Men vi ved, at det ikke er slut med sådanne ekstreme vejrfænomener. Vejreksperter forudser, at der kun vil ske hyppigere.

Ekstremt vejr har alvorlige konsekvenser for mange danskere. Det er forfærdeligt for alle dem, der har fået deres kældre, stuer eller haver oversvømmet. Det er forfærdeligt for de sommerhusejere, hvis sommerhuse er truet af kysterosion.

Derfor skal vi selvfølgelig finde løsninger, der på bedste vis kan modsvare disse vejrfænomener. Vi skal beskytte danske virksomheder, sommerhuse, hjem og haver så godt, vi nu kan.

Det er vores alles ansvar.

Formudret debat om kystsikring 
Desværre har der været en formudret debat, hvor det er fløjet rundt med beskyldninger om, at den nuværende regering fralægger sig ansvaret for kystsikring. Det er blandt andet blevet fremført, at vi forbyder grundejere selv at betale for kystsikring. Det er ikke rigtigt.

Danske grundejere må gerne stå for egen kystsikring. Men der findes regler for, hvilke materialer og metoder der må tages i brug, da det heller ikke kan nytte noget, hvis vi f.eks. blot flytter oversvømmelserne over til naboen.

Det er også blevet fremført, at det ikke er muligt for borgere at klage over kommunernes beslutninger omkring kystsikring. Det er heller ikke sandt. Enhver borger har ret til at klage – men der kan ikke klages over kommunens procesbeslutninger. I stedet kan der nu udelukkende klages over det endelige projekt, og på denne måde gøres sagsprocessen mere smidig.

I september leverede vores regering en omfattende kystanalyse, der viser, hvor der er særligt behov for en indsats. Det gjorde vi, fordi beslutninger skal tages på et fagligt funderet grundlag, og der skal sættes ind, hvor det giver mest mening.

Desuden har vi med et bredt flertal i Folketinget foretaget ændringer af kystbeskyttelsesloven. Vi har gjort reglerne mere fleksible. Det skal være lettere at gennemføre kystbeskyttelsesprojekter. Samtidig giver regelændringerne mulighed for at skabe en mere sammenhængende kystindsats.

Lokal frihed
Men det handler ikke blot om, hvad vi gør på Christiansborg for at beskytte vores kyster bedst muligt. En stor del af arbejdet ligger ude i kommunerne. De kender nemlig de lokale forhold bedst. Derfor skal vi ikke fra centralt hold være bremseklods for, at kommunerne kan lave fornuftig kystsikring. Der er brug for lokal frihed.

Det er kommunernes opgave i første omgang at give tilladelser til nybyggeri – og de skal naturligvis overveje, i hvilket omgang de områder, der bygges i, er truet af ekstremt vejr.

Regeringen hjælper kommunerne med deres vigtige opgave. Vores næste skridt er, at vi nedsætter et rejsehold, der skal vejlede kommuner og borgere om klimatilpasning. Samtidig styrker vi det rejsehold, som allerede er i gang med at sikre bedre kystbeskyttelse. Vi er i løbende dialog med kommunerne om, hvad der skal til.

Grundejere har også et ansvar
Grundejere har også et ansvar. Vi skal allesammen handle fornuftigt. Danmark er et kystland – og det giver os visse udfordringer. Men det kan ikke komme bag på os. Vi må derfor alle være bedst muligt forberedte, så skaderne kan begrænses mest muligt. Vi må samarbejde både på tværs af myndigheder – men også mellem myndigheder og borgere. Vi må tage fælles ansvar.

Vores regering har forsøgt på bedste vis at finde løsninger på et presserende problem. Men det er klart, at vi ikke kan være ene om det. Det kræver, at alle trækker i samme retning og tager ansvar. På denne måde når vi nemlig længst, og vi får hurtigere sikret kysterne på udsatte steder.

Forrige artikel S: Vi mangler klare regler for kystsikring S: Vi mangler klare regler for kystsikring Næste artikel Forsker om kystsikring: Naturen overholder ikke kommunegrænser Forsker om kystsikring: Naturen overholder ikke kommunegrænser
Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

ANBEFALINGER: Få måneder før regeringen skal forhandle en stort anlagt naturpakke, kommer en række af landets førende forskere med anbefalinger til, hvordan naturkrisen i Danmark bliver stoppet. ”Der er brug for en særlig indsats i Danmark,” lyder det fra forsker bag rapporten.