Efter kritik: Hensyn til naturen bliver del af ny kystbeskyttelse

KYSTSIKRING: Efter kritiske høringssvar har regeringen valgt at inddrage hensyn til naturen i sit forslag til nye regler for kystsikring. Det glæder Socialdemokratiet, mens Dansk Folkeparti er skeptiske.

Regeringen kommer nu kritik fra blandt andet KL i møde i sit fremsatte forslag om nye regler for kystbeskyttelse.

Efter i første omgang at have taget alle omtaler af natur ud af lovens formålsparagraf i sit udspil, er den naturmæssige kvalitet nu blevet tilføjet et af de punkter, som kystbeskyttelse skal vurderes efter. I høringsnotatet, hvor regeringen samler op på de forskellige høringssvar, står der:

”For at tydeliggøre, at hensynet til kystlandskabet og naturen skal indgå i en vurdering af kystbeskyttelsesanlæggets påvirkning, vil det fremgå af lovforslagets § 1, stk. 1, nr. 3.”

Login