Debat

EL: Regeringens kystsikring er uholdbar

DEBAT: Der er brug for et nationalt kystråd, som gennem en kystfond kan garantere en medfinansiering af kystsikringer. Det skriver Enhedslistens sundheds- og psykiatriordfører, Peder Hvelplund. 

Foto: Pressefoto
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Peder Hvelplund (EL)
Sundheds- og psykiatriordfører

Når kommune, lodsejere og den stat, gennem den støtte, der i dag er mulighed for, har bidraget mangler der stadig 7,5 mio. kr. Så de 140 fastboende må vente. På den næste storm der kan gøre det helt af med deres vej

Peder Hvelplund (EL), Sundheds- og psykiatriordfører

Den politiske vilje til at reagere konkret på de stigende problemer med oversvømmelser og kystnedbrud findes stadig ikke hos DF og regeringen.

Fakta
Deltag i debatten!
Send en mail til debat@altinget.dk

Det er den kortfattede konklusion, efter Folketinget 26. januar debatterede Enhedslistens og Alternativets forslag om at følge op på regeringens egen kystanalyse ved oprettelse af et nationalt kystråd med en tilhørende kystfond. Regeringens budskab var, at den vil holde tre borgermøder, oprette en tværministeriel arbejdsgruppe og så i øvrigt gå i tænkeboks.

Dansk Folkeparti, der tidligere har agiteret for, at statslig medansvar og finansiering er helt nødvendigt, havde muligheden for at sætte handling bag ordene. Men DF foretrak i stedet at sætte sig ind i regeringens tænkeboks.

Kystfond og kystråd som løsning
Regeringen og DF ønsker i stedet at lempe lovgivningen, så det bliver lettere for lodsejere at få godkendt kystsikringsprojekter. DF taler endda om ”metodefrihed.”

Konsekvensen er, at der vil være endnu flere små fragmenterede løsninger, nogle af tvivlsom karakter, uden hensyn til konsekvenser for naboområder og natur. Det er stik mod anbefalingerne i kystanalysen, som netop peger på, at der er brug for større, sammenhængende projekter for at sikre holdbare og kontinuerlige løsninger.

Hvis det handler om sikring af østkysten syd for København ved Køge Bugt mod oversvømmelse, nytter det ikke, at én kommune sikrer, mens nabokommunen ikke gør. Eller hvis velbeslåede sommerhusejere sikrer deres ejendomme med hård kystsikring ved vestkysten med den konsekvens, at kystnedbrydningen flytter hen til kystbyen, der ikke har råd.

De stigende problemer grundet klimaforandringerne fordrer sammenhængende løsninger. Derfor er der brug for et kystråd, der, ud fra faglige kriterier, kan udpege de områder, der skal kystsikres, og som gennem en kystfond kan garantere en medfinansiering udmålt efter det konkrete projekt.

Millionunderskud på Anholt 
Et godt eksempel på ulemperne ved den nuværende praksis er forholdene på Anholt. Kattegat-øen er de senere år blevet mere og mere udsat af kraftigere vinterstorme. Senest mellem jul og nytår, hvor Urd hærgede. Det betød, at dele af øens eneste vej, der går fra havnen op til byen, blev skyllet væk. Ligeledes er campingplads og havnen med redningsstation nu reelt truet ved hver eneste storm.

Norddjurs kommune har fået udarbejdet et kystsikringsprojekt, der er godkendt af kystdirektoratet. Men projektet koster 16 mio. kr. Når kommune, lodsejere og stat gennem den støtte, der i dag er mulighed for, har bidraget, mangler der stadig 7,5 mio. kr. Så de 140 fastboende må vente. På den næste storm, der kan gøre det helt af med deres vej, eller på, at staten erkender, at der er et medansvar for at sikre væsentlige samfundsmæssige interesser som helårsbeboelse i byzone og infrastruktur.

Nej til sporadiske løsninger
I Enhedslisten finder vi det helt indlysende, at der må laves fælles, overordnede løsninger. Man kan ikke i et dynamisk kystmiljø gardere sig med små sporadiske løsninger. Ingen kystsikring holder for evigt. Selv med vedligeholdelse vil der konstant ske en nedbrydning. Men det er helt nødvendigt at fastholde en national strategi, så vi minimerer risikoen for oversvømmelser i f.eks. indre danske farvande og langs Sjællands østkyst og kystnedbrud i bysamfund langs den jyske nordvestkyst og sjællandske nordkyst.

Derfor er der brug for kystråd og kystfond. Ikke flere tænketanke!

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peder Hvelplund

MF (EL), gruppeformand
fritidspædagog (Hjørring Seminarium. 1993)