Debat

Venstre: Naturpakken giver mere natur og mindre bøvl

DEBAT: Naturpakkens initiativer, læhegn og genopdyrkningsret, sikrer både mere natur og mindre bøvl og besvær for landmændene, skriver Venstres naturordfører, Anni Matthiesen.

Foto: ft.dk
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Anni Matthiesen (V)
Naturordfører

I foråret indgik vi borgerlige partier en aftale om en historisk ambitiøs naturpakke. Den er jeg meget stolt over. Aldrig er der i dansk politik lavet en så omfattende aftale med så mange midler til at standse faldet i biodiversiteten i den danske natur. Denne naturpakke tilfører 100 millioner kroner mere til forskellige indsatser end tidligere SR-regerings Naturplan Danmark.

Naturpakken er udtryk for, at vi lytter til forskere på tværs af universiteter, som utvetydigt siger, vi får mest biodiversitet for pengene i skovene. På den baggrund har vi valgt at udlægge intet mindre end 25.000 hektar skov til urørt skov. Dermed er vejen banet for en positiv udvikling i biodiversiteten i Danmark. For i skovene findes nogle af de mest truede arter som svampe, insekter og biller, der lever af gamle stammer fra henfaldne løvtræer. Altså en konkret indsat til glæde og gavn for biodiversitets-regnskabet.

Nu er tiden så kommet til at udmønte nogle af de andre gode initiativer fra Naturpakken, som skal sikre bedre og mere natur i Danmark.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Læhegn som naturkorridor
Venstres natur-, fødevare- og miljøpolitik baserer sig på ideen om landmanden som naturplejer og -forvalter. På den baggrund sikrede vi i naturpakken en tilskudsordning til etableringen af læhegn. Læhegn er nemlig en værdifuld naturkorridor, der sikrer biodiversitet og sammenhængende natur.

Selve tilskudsordningen er nu ved at være færdigudformet og kan snart implementeres. Men et tidligere udkast til kravene for tilskudsordningen medførte undren blandt flere interessenter, herunder landmænd. Et af disse krav omhandlede nemlig et forbud mod dybdepløjning, som blandt andet skulle forhindre fortidsminder i at gå tabt.

Alt i alt har Venstre sikret bedre natur og bedre forhold for landmændene som naturplejere.

Anni Matthiesen (V)
Naturordfører

Besvær og bøvl for landmænd
Hvis man ikke må dybdepløje ved læhegn, kan det betyde meget besvær og bøvl, fordi det vil medføre et behov for mekanisk renholdelse mellem planterne i læhegnet de første år. Derudover vil flere planter få sværere ved at få fat og vokse, hvis ukrudtsmængden bliver for stor. Det har selvfølgelig bragt bekymringer med sig rundt omkring.

Vi har i Venstre lyttet til bekymringerne, og derfor er forbuddet mod dybdepløjning nu sløjfet som krav for tilskudsordningen. Dog skal man fortsat snakke med det lokale arkæologiske museum, når man ønsker at dybdepløje, for at sikre sig, at man ikke pløjer fortidsminder ned. Alt i alt har Venstre sikret bedre natur og bedre forhold for landmændene som naturplejere.

Permanent genopdyrkning
Et andet element fra Naturpakken, som vi nu er klar til at rulle ud, handler om at give landmændene ret til permanent genopdyrkning af deres jord. Det skal ligeledes give mere natur og mindre bøvl for landmanden.

Hidtil har der gjaldt en regel om 15 års genopdyrkningsret, når en landmand har udlagt et areal til natur, og den regel er uhensigtsmæssig af flere grunde. Enten undgår landmænd at udlægge arealer til naturformål, fordi de frygter, at arealerne vokser ind i naturen og bliver omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Ellers anmelder jordbrugerne arealet til fornyet genopdyrkningsret, og det betyder unødigt bøvl og besvær. Derudover vælger nogle at oppløje arealer ved udgangen af den 15-årige genopdyrkningsret for at bevare deres dyrkningsret over jorden.

Derfor gør vi nu genopdyrkningsretten permanent, så flere landmænd udlægger arealer til natur, uden at de skal bekymre sig om retten til at dyrke deres jord. Altså endnu et eksempel på et tiltag til glæde og gavn for natur og landmænd. Og det vil være et mål, som Venstre hele tiden vil forfølge. Hensynet til natur og erhverv skal nemlig gå hånd i hånd.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anni Matthiesen

MF (V), børne- og undervisningsordfører, handicap- og turismeordfører
HH (Esbjerg Handelsskole 1985), diplomuddannelse (Danmarks Forvaltningshøjskole 2003), Studentereksamen STX (Grindsted Gymnasium 1983)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024