KL blåstempler kommuners brug af konsulenter til at spare på handicapsager  

RÅDGIVNING: KL anbefaler, at kommuner benytter eksterne konsulenter til at rådgive om muligheder for at spare penge på indsatser og tilbud til handicappede. Også gerne baseret på aftaler om resultatløn, hvor konsulenterne får betaling efter, hvor store besparelser de kan finde.

”Foragteligt.” ”Bekymrende.” ”Aggressivt” og ”groft.”

Kritikken haglede ned over kommuner fra handicaporganisationer, folketingspolitikere og regeringen, da Altinget sidste uge kunne fortælle om brugen af resultatlønnede konsulenter til at hjælpe med at finde besparelser i psykisk syge og handicappede borgers sager.

Men ifølge kommunernes landsforening, KL, er der ingen grund til at blive så sure på kommunerne.

Her mener man tværtimod, at det kan være en god ide at trække eksterne konsulenter ind i de enkelte borgersager for at vurdere, om der er mulighed for at ’forhandle’ en lavere takst med et botilbud eller at tilbyde borgeren en anden og billigere indsats.

”Det kan være fornuftigt, at man bruger ekstern ekspertise, som kan have et bredere overblik over, hvad man kan få andre steder for den samme pris, og at man så går ind i en snak om pris og kvalitet,” siger afdelingschef for KL’s økonomiske sekretariat, Claus Ørum Mogensen.

Incitament til at gøre sig ekstra umage
Han understreger, at det altid skal være en samlet socialfaglig vurdering, der ligger til grund for kommunernes indsatser og ændringer af disse i de konkrete sager. Men at økonomi også er et parameter i den samlede vurdering.

Claus Ørum Mogensen mener heller ikke, at der er noget som helst problem i, at en del kommuner aflønner konsulenter med udgangspunkt i et princip om no-cure-no-pay og med en andel af de besparelser, de hjælper kommunen med at finde frem til i de enkelte sager.

”Det kan være en fair nok måde at aflønne konsulenter på for at give dem et incitament til at gøre sig ekstra umage til at finde ud af, om der kan være ting, man kan forhandle,” siger Claus Ørum Mogensen.

Læs hele artiklen på Altinget Kommunal.

Forrige artikel Lovmøllen snurrer: Det skal politikerne nå at stemme igennem inden jul  Lovmøllen snurrer: Det skal politikerne nå at stemme igennem inden jul Næste artikel Seruminstituttets direktør sendes hjem efter mistanke om uregelmæssigheder Seruminstituttets direktør sendes hjem efter mistanke om uregelmæssigheder
For højt skolefravær koster mindst 200 familier børnechecken

For højt skolefravær koster mindst 200 familier børnechecken

STRAF: I landets fem største kommuner har mere end 200 familier mistet børnechecken, fordi deres børn har haft for meget ulovligt fravær. Aarhus-rådmand kritiserer straffen for at ramme socialt skævt, mens holdningen i København er anderledes positiv.