Afgjort: Kommuners brug af konsulenter til at spare på handicappede og psykisk syge er ulovlig

AFGØRELSE: Det er ifølge Ankestyrelsen ulovligt, at kommuner betaler konsulenter resultatløn for at hjælpe med at finde besparelser i udsatte borgeres konkrete sager. Nu bør de sager, hvor det er sket, gå om, mener social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Placeholder image
Ankestyrelsen vurderer, at det er ulovligt at hyre konsulenter ind på aftaler om no-cure-no-pay til at forberede afgørelser i udsatte borgeres sager. Astrid Krag forventer, at kommunerne nu ser deres sager efter i det lys. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Mindst 24 kommuner kan have brudt loven ved at hyre eksterne konsulenter på resultatløn til at hjælpe med at finde besparelser i udsatte og handicappede borgeres konkrete sager.

Det står klart, efter at Ankestyrelsen torsdag morgen kom med en længe ventet udtalelse om det kontroversielle samarbejde mellem særligt to konsulenthuse og kommuner fra hele landet.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er glad for, at Ankestyrelsen nu har trukket en juridisk streg i sandet.

”Det er godt, at Ankestyrelsen her slår så klart fast, at hensynet til økonomien ikke må stå over hensynet til det enkelte menneskes behov for hjælp,” siger Astrid Krag (S) til Altinget.

Allerede da Altinget første gang kunne fortælle om kommunernes samarbejde med de resultatlønnede konsulenter i november, kaldte hun metoderne både "aggressive" og "grove".

I alt 31 kommuner har ifølge Altingets afdækning indgået samarbejde med eksterne konsulenter om at finde besparelser i sager på handicapområdet.

Læs også

Sager skal genbehandles
Ankestyrelsen slår i sin udtalelse først og fremmest ned på de 24 tilfælde, hvor samarbejdet er baseret på et såkaldt no-cure-no-pay-princip, hvor konsulenternes honorar afhænger af, om der opnås besparelser.

”Hvis konsulenterne er aflønnet efter no-cure-no-pay-princippet, kan kommunerne ikke lovligt anvende dem til at forberede afgørelse i sager om ydelser til konkrete borgere på socialområdet,” skriver Ankestyrelsen i sin udtalelse.

Det skyldes, at konsulenterne får en direkte økonomisk interesse i, hvordan afgørelsen af den enkelte sag falder ud. Det gør konsulenten inhabil.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag forventer, at kommunerne nu vil rette ind efter Ankestyrelsen både ”fremadrettet og bagudrettet”. Og dermed også genbehandle alle sager, hvor konsulenter har været inddraget på ulovlig vis.

”Jeg forventer, at kommunerne tager den her udtalelse med, og at man i hele landet nu får kigget sin brug af konsulenter igennem og får stoppet med det de steder, hvor man anvender no-cure-no-pay-modellen i vurderingen af ydelser til enkelte borgere,” siger Astrid Krag.

Læs KL's svar på afgørelsen i dette debatindlæg.

Læs mere om Ankestyrelsens udtalelse og konsekvenserne for kommuners samarbejde med de resultatlønnede konsulenter på Altinget social og Altinget kommunal.

Dokumentation

Sagen kort
Altinget afdækker i november og december 2019, at mindst 19 kommuner har indgået kontrakter med eksterne konsulentvirksomheder om at gennemgå sager på voksen-handicap-området med henblik på at opnå besparelser. Hovedparten af aftalerne er baseret på et såkaldt no-cure-no-pay-princip, hvor kommunerne kun skal betale konsulenterne, hvis de finder besparelser.

Honoraret er i et flertal af kontrakterne desuden baseret på resultatløn, hvor størrelsen på kommunens besparelser er afgørende for størrelsen på honoraret. Jo større besparelse, jo større honorar vil der kunne udbetales.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag kalder samarbejdet for ”aggressive og grove” sparemetoder. Og Ankestyrelsen iværksætter en kulegravning af kommunernes samarbejde med de eksterne konsulenter.

I januar 2020 kan Altinget afdække, at 31 ud af landets 98 kommuner har indgået samarbejde med de pågældende konsulenter om at finde besparelser på handicapområdet. Ankestyrelsen udvider sin undersøgelse til at omfatte alle 31 kommuner.

I løbet af foråret 2020 udarbejder de 31 kommuner egne redegørelser for samarbejdet med konsulenterne. Og i flere kommuner træffer byrådet beslutning om at stoppe samarbejdet og/eller at stoppe samarbejder på området baseret på resultatløn.

I juni 2020 er Ankestyrelsen færdig med sin undersøgelse og offentliggør en udtalelse, hvor det står klart, at det har været ulovligt for kommuner at samarbejde med eksterne konsulenter om gennemgang af konkrete sager, når betaling sker i form af no-cure-no-pay og resultatløn. 


Omtalte personer

Astrid Krag

Social- og ældreminister, MF (S)
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser