Debat

Aktører før samråd: Forhandlinger om tvungne driftsoverenskomster bekymrer os

DEBAT: KL vil have tvungne driftsoverenskomster for alle tilbud, som selvmøderprincippet omfatter. Ministers svar om, at KL's ønske er en del af økonomiforhandlingerne, er bekymrende, skriver aktører*.

Flere socialordførere har bidt mærke i problemstillingen med selvmøderprincippet. Senest har Venstre kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i samråd.
Flere socialordførere har bidt mærke i problemstillingen med selvmøderprincippet. Senest har Venstre kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i samråd.Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Ask Svejstrup, Benny Andersen, Helle Christiansen, Jon Krog og Lisbeth Jessen
Sekretariatsleder i Sand, forbundsformand for Socialpædagogerne, chef for Kirkens Korshær, branchedirektør i Selveje Danmark og direktør i Danner

Som aktører på udsatteområdet har vi i Sand, Socialpædagogerne, Danner, Kvindehjemmet, Kofoeds Skole, Kirkens Korshær og Selveje Danmark med bekymring fulgt med i den debat, der foregår om styring og økonomi for herberger og krisecentre, som er omfattet af det såkaldte selvmøderprincip.

Debatten har sin baggrund i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL, hvor KL blandt andet har udtrykt ønske om, at der indføres tvungne driftsoverenskomster for alle tilbud, der er omfattet af selvmøderprincippet, hvor indskrivningen af borgeren foregår på den enkelte tilbud. Konkret drejer det sig om alle ikke-offentlige ambulante alkoholbehandlingstilbud, krisecentre og herberger.

Flere af Folketingets socialordfører har bidt mærke i problemstillingen og har i forlængelse stillet spørgsmål til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S). Senest har Venstre indkaldt social- og indenrigsministeren i samråd om samme emne. Bege dele skal vi være de første til at kvittere med tak for.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Frivillige partnerskaber er vejen frem
Til gengæld er vi bekymret over social- og indenrigsministerens svar, hvoraf det fremgår, at KL's ønske fortsat er en del af forhandlinger om den kommende økonomiaftale, og at Folketingets partier ikke vil blive inddraget i forhandlingerne.

Vi mener ikke, at tvang er vejen frem, men derimod frivillige partnerskaber, samarbejdsaftaler og lignende mellem det offentlige og det enkelte tilbud, der leverer indsatsen over for de mest udsatte borgere.

Vi mener ikke, at tvang er vejen frem, men derimod frivillige partnerskaber.

Ask Svejstrup, Benny Andersen, Helle Christiansen, Jon Krog og Lisbeth Jessen
Sekretariatsleder i Sand – De hjemløses landsorganisation, forbundsformand for Socialpædagogerne, chef for Kirkens Korshær, branchedirektør i Selveje Danmark og direktør i Danner

Et frivilligt samarbejde giver mulighed, at hver part kan bidrage med netop det, som de er særligt stærke på og sammen udvikle en høj kvalitet. For tilbud omfattet selvmøderprincippet handler det i høj grad om at forene kommunerne forpligtigelse til at hjælpe mennesker udsatte livssituationer med det civilsamfundsengagement, der driver selvejende tilbud.

I den forbindelse vil vi foreslå, at der mellem parterne på området, det vil sige ministerier, kommuner og selvejende organisationer, etableres en formaliseret dialog om principperne for samarbejde.

En sådan dialog kunne munde ud i vedtagelse af få centrale fælles principper for, hvordan samarbejdet bedst kan fungere. Principperne kan eventuelt senere indarbejdes i Socialtilsynets kvalitetsmodel.

Styrk det økonomiske tilsyn
Vi deler grundlæggende regeringens ønske om kontrol med, at de midler, som vi som samfund bruger på udsatteområdet, også bruges på udsatte og ikke til privat profitskabelse.

Netop på området for tilbud omfattet selvmøderprincippet, hvor det er lederen af det enkelte tilbud, der indskriver borgeren til et ophold og fastsætter taksten for opholdet, er det afgørende at sikre, at der ikke er mulighed for at skabe privat profit.

Ellers risikerer vi, at der slås økonomisk plat på selvmøderprincippet, og at princippet dermed undermineres. Det vil have være store negative konsekvenser for borgere, der har brug for akut brug for hjælp.

Regeringen har allerede i sit forståelsespapir lagt op til en model, hvor man med inspiration i friskoleloven vil sikre, at de offentlige midler, der bruges på området også fastholdes i området. En løsning, der samtidig respekterer civilsamfundets engagement som initiativtager til en række herberger/forsorgshjem og krisecentre.

Vi bakker op om en løsning, der følger principperne fra friskolelovens paragraf fem. Det vil betyde, at et tilbud skal være selvejende, uafhængigt og ikke have andre formål for at kunne blive omfattet af selvmøderprincippet end det, som fastsættes i loven.

I den forlængelse af vil vi foreslå, at de politiske partier styrker Socialtilsynet, så det får kompetencer til at gennemgå den organisatoriske og økonomiske opbygning, der ligger bag et tilbud under paragrafferne 109 og 110. Uanset om tilbuddet er offentligt eller ikke-offentligt.

Større gennemsigtighed i offentlige som ikke-offentliges økonomi og kvalitet må være i alle interesse, så vi i fællesskab sikrer borgerne den bedst mulige indsats for de skattekroner, der er til rådighed.

* Rettelse, 14. maj, klokken 9.15: Tidligere fremgik det af overskriften, at aktørerne er bekymrede over ministerens holdning til selvmøderprincippet, selvom aktørerne er bekymrede over tvungne driftsoverenskomster for alle tilbud, der er omfattet af selvmøderprincippet. Altinget beklager fejlen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ask Svejstrup

Sekretariatsleder, Sand (De hjemløses Landsorgnisation)
cand.scient.soc. (Aalborg Uni. 2001)

Benny Andersen

Forbundsformand, Socialpædagogernes Landsforbund, præsident, AIEJI
(Aalborg Katedralskole 1981)

Helle Christiansen

Fhv. chef, Kirkens Korshær
cand.theol. (1984)

0:000:00