Debat

Aktører: Jobcenterforløb forringer sygemeldtes helbred

DEBAT: Det danske beskæftigelsessystem behandler ikke folk som mennesker, men udelukkende som potentiel arbejdskraft. Det går ud over det mentale helbred, og det skal vi rette op på, skriver formænd for Psykiatrifonden og Sind.

Med en justering af fleksjob- og førtidspensionsreformen bør politikerne forhindre jobcentrene i at igangsætte aktiviteter, der forværrer sygemeldtes helbred, skriver Psykiatrifonden og Sind.
Med en justering af fleksjob- og førtidspensionsreformen bør politikerne forhindre jobcentrene i at igangsætte aktiviteter, der forværrer sygemeldtes helbred, skriver Psykiatrifonden og Sind.Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Torsten Bjørn Jacobsen og Knud Kristensen
Hhv. formand for Psykiatrifonden og formand for Sind

Sygemeldte, som er tilknyttet et jobcenter, oplever alvorlige, psykiske belastninger i forbindelse med deres tilknytning til jobcentret.

Det ved vi fra en undersøgelse udarbejdet af Psykiatrifonden og Sind i 2019.

Her svarer syv ud af ti, at jobcentret belaster deres livskvalitet, mens en fjerdedel svarede, at kontakten med jobcentret ligefrem giver dem tanker om, at livet ikke er værd at leve.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Halvdelen svarer, at der bliver set bort fra lægeudtalelser, og at jobcenteret sætter aktiviteter i gang, der forværrer helbredet.

I dag går de politiske forhandlinger om en justering af fleksjob- og førtidspensionsreform i gang, og derfor er undersøgelsen mere aktuel end nogensinde.

Når mennesker bliver mødt kun i forhold til deres arbejdskapacitet, kommer det mentale helbred til at lide. Og hvis det mentale helbred lider, er vejen til arbejde endnu længere.

Torsten Bjørn Jacobsen og Knud Kristensen
Formænd, hhv. Psykiatrifonden og Sind

Vi anbefaler, at afklaringsforløb forkortes drastisk, at lægers vurderinger fremover ikke skal kunne tilsidesættes, og at jobcentrene ikke må sætte aktiviteter i gang, der forværrer den sygemeldtes helbred.

Tid er afgørende
Vi kan se i vores undersøgelse, at jo længere tid en sygemeldt befinder sig i beskæftigelsessystemet, desto større er risikoen for, at han eller hun oplever, at det forringer deres livskvalitet.

Målet med de lange beskæftigelsesforløb var oprindeligt at støtte den sygemeldte til en tilknytning til arbejdsmarkedet. I stedet er de sygemeldte borgere i mange tilfælde i dag placeret i et usikkert ingenmandsland.

De ved ikke, hvor lang tid afklaringen vil stå på, og de ved ikke, hvad resultatet af afklaringen vil være. De oplever stress og pres, og at jobcentret ikke tager hensyn til deres helbred.

Over halvdelen af de sygemeldte, vi har spurgt, fortæller, at ydmygelse, manglende værdighed, en manglende følelse af frihed og mangel på kontrol over deres eget liv præger deres jobcenterkontakt.

Og forekomsten af oplevet forringet livskvalitet og tanker om, at livet ikke er værd at leve, stiger markant efter et til to års kontakt med jobcentret.

Det taler altså tydeligt for, at afklaringsforløb skal være væsentligt kortere end i dag og gerne højest et år.

De, der kan arbejde, vil også
Reformens intentioner om at styrke sygemeldtes tilknytning og mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarkedet er fornuftige nok.

For langt de fleste sygemeldte, der kan, vil gerne arbejde. Et arbejde giver penge, social status og en følelse af at være på lige fod med andre.

Det er ikke lykken for noget menneske at blive alvorligt syg, og ingen drømmer som barn eller ung om en fremtid som sygemeldt på offentlig forsørgelse.

Men det er ikke alle, der kan arbejde lige meget. Og det er der ikke altid forståelse for på jobcentrene.

I vores undersøgelse svarer 56,9 procent "meget enig" eller "enig" til udsagnet: "Jeg oplever et pres fra jobcenteret for at arbejde/arbejde flere timer, end jeg kan magte".

Når fagpersoner som læger, psykologer eller psykiatere udtaler sig om en borgers sag, tager jobcentrene ofte ikke de faglige bedømmelser for gode varer. Knap halvdelen af respondenterne peger på, at jobcenteret har set bort fra udtalelser fra deres læge, psykolog eller psykiater.

27,6 procent af respondenterne svarer desuden, at de har fået deres helbred forværret af arbejdsprøvninger og praktik. Disse tal viser tyder på, at ønsket om beskæftigelse trumfer helt nødvendige og basale hensyn til den sygemeldtes helbred.

Læs også

Fokuser på andet end beskæftigelse
Der er ingen tvivl om, at det er nødvendigt med fokus på beskæftigelse – også for mennesker, der er sygemeldte.

Problemet synes dog at være, at vi i Danmark har skabt et system, hvor der ikke er andet end fokus på beskæftigelse. I stedet for at have fokus på at hjælpe det enkelte menneske, ser systemet ikke mennesker, men udelukkende potentiel arbejdskraft.

Når mennesker bliver mødt kun i forhold til deres arbejdskapacitet, kommer det mentale helbred til at lide. Og hvis det mentale helbred lider, er vejen til arbejde endnu længere.

Derfor er det helt centralt, at jobcentrene møder det sygemeldte menneske med tillid og mulighed for stor medbestemmelse. Hans eller hendes ønsker skal inkluderes i indsatsen i langt højere grad end i dag.

Vi, de deltagende fagforbund og de mange parter bag initiativet #VærdigReform, følger de politiske forhandlinger, der begynder i dag, tæt. Og vi ser frem til, at reformarbejdet ender med et system, der er netop det – værdigt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Knud Kristensen

Medlem af Det Etiske Råd og Rådet for Socialt Udsatte, formand for Udsatterådet i Aarhus Kommune
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1981)

Torsten Bjørn Jacobsen

Formand, Psykiatrifonden
cand.med. (Københavns Uni. 1991), ph.d. (Københavns Uni. 2001)

0:000:00