Bedre Psykiatri: Civilsamfundets vilkår skal ikke være politisk kastebold

DEBAT: En ny model er nødvendig efter nedlæggelsen af satspuljen. Og der er brug for handling nu, for usikkerheden vokser hos organisationerne, skriver Bedre Psykiatris branchedirektør. 

Af Thorstein Theilgaard
Generalsekretær, Bedre Psykiatri

Civilsamfundet har brug for stabile rammevilkår, der kan understøtte vores arbejde med mennesker i vanskelige livssituationer. Og så har vi brug for, at branchen bliver inddraget tæt i arbejdet med en ny model.

Det kræver, at et bredt politisk flertal stiller sig bag en ny fremtidssikret model til afløsning for den skrottede satspulje. De titusindvis af mennesker, vi i den civile branche hjælper, har brug for tryghed og kontinuitet.

Branchens arbejde og indsats er alt for vital for Danmark til, at noget så afgørende som rammevilkårene fra det offentliges side skal være politisk kastebold fra det ene år til det andet.

Det afgørende spørgsmål er selvfølgelig, hvordan den kommende model skal se ud? Det har vi i branchenetværket på området udviklet et svar på.

En mere robust og meningsfuld model
Formålet med vores forslag er at sikre en model, som både favner nye initiativer, og som kan understøtte etablerede indsatser på en mere robust og meningsfuld måde end det ofte var tilfældet i forhold til satspuljen.

I al sin enkelhed går modellen ud på følgende:

  1. En afprøvningsfase, hvor nye og innovative projekter har mulighed for at blive afprøvet og evalueret, og hvor en del af støtten målrettes kapacitetsopbygning i organisationen for at styrke grundlaget for modning og forankring.
  2. En modningsfase, hvor projekter fra forsøgsfasen, som der vurderes fortsat at være behov for, og som lever op til formål og mål for målgrupperne, får mulighed for at fortsættes og udvikles og eventuelt blive bredt yderligere ud. Nye og innovative projekter, som vurderes at være ud over afprøvningsfase, eksempelvis projekter udviklet for fondsmidler eller i udlandet, kan også støttes i modningsfasen.
  3. En mulighed for forankringsfase, hvor veldokumenterede tiltag med afsæt i evaluering har mulighed for – i forligskredsen – at overgå fra projektstøtte til en varig grundfinansiering på finansloven.

Hvis en ny model også skal være en styrkelse af branchens indsatser, er det samtidig helt nødvendigt, at vi ryster posen godt og grundigt, for så vidt angår administrationen.

Det nytter simpelthen ikke noget at underlægge de frivillige organisationer så rigide bureaukratiske styringsrationaler, som det er blevet forsøgt de senere år.

Ikke penge nok
Dermed også sagt, at der i forhandlingerne om en ny model er brug for at genbesøge anbefalingerne fra den arbejdsgruppe, der i 2018 kom med en række anbefalinger om den offentlige støtte af området – herunder også, at der findes en holdbar løsning for branchen med hensyn til budgetloven.

Endelig er det af helt afgørende betydning, at der findes flere midler på finansloven, da der i den nuværende reserve ganske enkelt ikke er midler nok – særligt i 2020 og 2021 – sammenlignet med tidligere.

Mere end noget andet er der brug for at komme i gang.

Vi har ventet på en politik løsning i mere end et år, siden satspuljen blev nedlagt i nattens mulm og mørke i 2018.

For hver dag, der går, bliver usikkerheden og utrygheden større og større hos de mange organisationer, som er dybt afhængige af offentlige midler for at kunne hjælpe de tusindvis af mennesker med sygdom, sociale problemer, handicap eller andet.

Forrige artikel Socialborgmester og regionsrådsformand: Udsatte borgere må ikke udskrives til gaden Socialborgmester og regionsrådsformand: Udsatte borgere må ikke udskrives til gaden Næste artikel V: Vi politikere har ikke været gode nok til at sikre klarhed efter satspuljen V: Vi politikere har ikke været gode nok til at sikre klarhed efter satspuljen