Danner: Ligestilling i familien kalder på politisk handling

Susanne Philipson
Susanne Phillipson Direktør, Danner

DEBAT: Hvis politikerne mener, at det er en fordel både for vores samfund og for vores børn, at graden af ligestilling øges i hjemmene, så må de på banen med seriøse løsningsmodeller, skriver Susanne Philipson, direktør i Danner.

Af Susanne Philipson
Direktør i Danner

Hen over sommeren har børnefamiliernes vilkår være heftigt debatteret i medierne. Småbørnsmødre og - fædre har råbt på hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. De føler et enormt pres i krydsfeltet mellem forældrerollen og jobbet, og børn sendes småsyge i daginstitution.

Bedsteforældre er blevet inddraget i debatten, og den ældre generations ansvar for at få enderne til at mødes i deres børns liv har også fået en tur i meningsmøllen. 

Er ligestilling ønsket?
Men i debatten om småbørnsforældrenes jagt på balance mellem familien og karrieren ligger også en debat om ligestilling. Og her har politikerne været meget stille.

Vi har savnet diskussionen om, hvorvidt vi i Danmark ønsker en reel familiepolitik med et ligestillingsperspektiv. Om vi ønsker at give mænd og kvinder reelt lige muligheder. Om vi ønsker at styrke – eller i det mindste fastholde – kvinderne på arbejdsmarkedet, efter de har stiftet familie.

Regeringens løfte om øremærket barsel til mænd blev taget af bordet, og herefter blev tavsheden kun brudt af et forslag om 100 kroner i barselsbonus.

Undersøgelser viser, at det i langt de fleste tilfælde er mødrene, der tager børnenes sygedage. Det er mødrene, der tager (næsten) hele barslen. Det er mødrene, der går på deltid for at få tingene til at hænge sammen. Og tal fra Danmarks Statistik tyder på, at 21.000 kvinder sidste år valgte at gå hjemme ved børnene frem for at søge arbejde.

Hvorfor er det sådan? Er det kvindernes eget valg og ønske? Er strukturen i langt de fleste børnefamilier sådan, at kvinden er den primære omsorgsperson for børnene, fordi danske mødre og fædre i fuld fordragelighed er blevet enige om, at det er bedst? Måske er det tilfældet, og i så fald skal vi også turde debattere, om vi kvinder simpelthen er for dårlige til at lade mændene tage et større ansvar i familien.  

Det kalder på seriøse løsningsmodeller
At få børnefamiliernes dagligdag til at hænge sammen kræver andet og mere end at skrue ned for ambitionerne og droppe yoga og klidboller, som socialministeren foreslog i foråret.

Hvis politikerne mener, at det er en fordel både for vores samfund og for vores børn, at graden af ligestilling øges i hjemmene, så må de på banen med seriøse løsningsmodeller. Lad os skele til de andre nordiske lande i arbejdet med en lovgivning, der fremmer ligestillingen mellem kvinder og mænd.

Dagbladet Politiken gav for nylig et overblik over forskellen på danske og svenske regler på barselsområdet, for børns sygedage og retten til at gå på deltid. Konklusionen var, at svensk familiepolitik øger graden af ligestilling. De svenske fædre tager 25 procent af den samlede forældreorlov, mens de danske fædre holder sig til 7 procent. Forskere peger på, at det allerede er her, at kimen til fordelingen af omsorgsarbejdet for børnene bliver lagt. 

Der er altså knapper, politikerne kan skrue på, hvis Danmark skal være et land, som ligestiller mor og far og samtidig skaber lidt mere luft for de trængte børnefamilier. Ligestilling ER et samfundsanliggende, så nu må politikerne melde klart ud: Vil de være med til at skabe et samfund, som reelt giver mænd og kvinder lige muligheder? 

Forrige artikel S: Lønkløft skal lukkes i fællesskab med virksomhederne Næste artikel Lighed i tandsundheden kræver handling Lighed i tandsundheden kræver handling
 • Anmeld

  Jesper Lohse, Landsformand Foreningen Far

  FORENINGEN FAR ER ENIG

  LIGESTILLING I FAMILIEN KALDER PÅ POLITISK HANDLING
  Mor bliver stresset, far sur, begge kede af det og familierne skilt med børn der ofte får en dårlig far kontakt i livet uden ligeværdighed i familierne. Den bedste offentlige investering er formentlig i dag fædre barsel, familie grupper og ligestilling af familie lovgivningen for det skaber bedre samarbejde og kommunikation i familierne, bæredygtig vækst og et sundt samfund.

  Politikerne må sikre fuld ligestilling af familie lovgivningen og oplyse befolkningen ordentligt om, hvorfor lige rettigheder og muligheder i familierne i lighed med uddannelsessystemet og arbejdslivet, som udgangspunkt er et væsentligt samfundsanliggende. Vi kan i Danmark skabe verdens bedste familie system med fuld ligestilling og glade familier.

  Bliver sunde danske børn og familier taget som politiske gidsler i en stoleleg om taburetter i Folketinget?

 • Anmeld

  Rune Bai Nielsen

  Hvad med de engagerede fædre når familien deles?

  Vi er mange fædre der har engageret os i vores børn og fået et tæt forhold til dem. Hvem skal beskytte denne relation når familien deles, og myndighederne med udgangspunkt i sociallovgivningen og forældreansvarsloven kun anerkender mødre som kompetente omsorgsgivere.

  Vi har fælles forældremyndighed, men børn har kun ret til en hverdag med den forælder de har registreret bopæl hos, og bliver kun beskyttet imod overgreb og fremmedgørelse fra samværsforældre.