Det Sociale Netværk: Stop med at bekæmpe forebyggelse i psykiatrien

DEBAT: En gruppe psykiatere angriber hårdt og vedvarende organisationer, som arbejder med forebyggelse og psykisk sårbarhed. De burde i stedet fokusere på udfordringerne i psykiatrien og samarbejde med civilsamfundstilbud, skriver Trine Hammershøy.

Af Trine Hammershøy
Direktør, Det Sociale Netværk / headspace Danmark

I forbindelse med den nye regerings tiltrædelse er der igen debat om psykiatrien. Skal der afsættes flere penge til behandling eller forebyggelse?

Som altid er det fornuftige svar ikke et "enten eller", men et "både og".

Her er det interessant at notere sig de mest skingre stemmer i debatten. En mindre gruppe af psykiatere kæmper stædigt mod nærmest enhver form for forebyggelse. 

På en konference arrangeret af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP) i januar, blev der i hvert fald sat kraftige spørgsmålstegn ved forebyggelse. 

Man måtte forstå, at forebyggelse er der ikke evidens for, og det er dermed spild af penge.

Angriber forebyggende arbejde
Det lyder ekstremt. 

Men det minder ikke desto mindre om, hvad man også ind imellem støder på i sit Twitter-feed. 

Højtuddannede mennesker i toppen af det psykiatriske system, der hårdt og vedvarende angriber organisationer, som arbejder med forebyggelse og psykisk sårbarhed.

For nylig offentliggjorde Sundhedsministeriet en evaluering af headspace Danmark udført af Rambøll Management Consulting. 

Konklusionen er klar: De unge i headspace føler sig set, hørt og mødt. De bliver mindre ensomme og får en statistisk signifikant bedre livstilfredshed, når de har fundet ”nogen at tale med”, som jo er headspaces slogan.

Straks rapporten blev offentliggjort, blev den skudt ned af BUP, der raskt meldte ud på Twitter, at nu måtte al snak om forebyggelse forstumme, for det virker jo åbenlyst ikke, da evalueringen ikke medtog kontrolgrupper af unge med mere.

Samtidig måtte headspace forstå, at der skulle brobygges til psykiatrien i langt højere grad.

Tak for kaffe.

Flere partnerskaber er vejen frem
Langt de fleste andre iagttagere tog vel imod rapporten. 

Rapportens klare konklusioner viser endnu engang, at civilsamfundet er et stærkt supplement til det etablerede system, hvilket rigtigt mange politikere, psykiatere, psykologer og så videre støtter op om.

Vejen frem er flere partnerskaber mellem det etablerede system og civilsamfundet, som for eksempel i headspace, hvor alle lokale headspaces har tilknyttet fremskudte kommunale medarbejdere. 

Og hvor de lokale headspaces i Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden tillige har tilknyttet fremskudte medarbejdere fra psykiatrien. Der brobygges altså i stor stil i headspace – således brobygges hver femte ung til anden relevant hjælp.

Derfor er det yderst mærkværdigt at være vidne til en lille gruppe af psykiatere, der tilsyneladende ser det som deres fornemmeste opgave at få lukket alle former for forebyggende foranstaltninger. Man kunne få den skumle bagtanke, at de savner kunder i butikken.

Fokusér på udfordringerne
Men ser man på psykiatrien, er den jo under et enormt pres. 

Et pres, der ikke aftager i de næste mange år. World Economic Forum har slået fast, at mental sundhed er en af verdens største udfordringer. 

WEF arbejder på en rapport om, hvordan man bedst forebygger unges mentale udfordringer og deltager på en kommende, international headspace-konference i København i oktober, netop for at lære mere om forebyggelse.

Derfor kunne man ønske sig, at denne lille gruppe af psykiatere fokuserede på udfordringerne i psykiatrien, i stedet for at bruge så mange kræfter på at bekæmpe civilsamfundstilbud uden for psykiatrien.

Det er derfor glædeligt, at Socialminister Astrid Krag (S) står fast på, at der skal fokuseres langt mere på forebyggelse fremover.

Man må håbe, at det lykkes for ministeren at gennemføre sine planer. Så alle os, der konstruktivt forsøger at bidrage med en del af løsningen, om det så er i psykiatrien eller i civilsamfundet, kan fokusere på det, vi gør bedst: at hjælpe psykisk sårbare mennesker til en langt bedre tilværelse. 

Velvidende at vi i fællesskab kan løfte meget mere sammen end hver for sig. 

Forrige artikel Forsker: Økonomiaftalen er et plaster på et åbent sår Forsker: Økonomiaftalen er et plaster på et åbent sår Næste artikel Astrid Krag: Det skal ikke være en kamp for personer med handicap at få hjælp Astrid Krag: Det skal ikke være en kamp for personer med handicap at få hjælp