Debat

DF: Behandlingstid skader handicappede

DEBAT: Mens ankestyrelsen behandler en handicappets klagesag, må borgeren i en længere periode klare sig uden den nødvendige hjælp og støtte - det kan medføre uoprettelige skader, mener Karina Adsbøl, handicapordfører, Dansk Folkeparti.
Pernille Diana Castle Møller
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Jo længere sagsbehandlingstid, desto større besparelse, hvilket er et incitament for kommunerne til at trække sagerne i langdrag. Denne økonomiske gevinst beholder kommunerne, også selv om borgeren får medhold i sin klage.

Karina Adsbøl
Handicapordfører, Dansk Folkeparti
Fakta

Af Karina Adsbøl
Handicapordfører, Dansk Folkeparti

Den hjælp, som borgere med handicap er visiteret til af kommunen, har afgørende betydning for deres hverdag og for, at de kan leve et værdigt liv. Hjælpen kan for eksempel bestå af personlig hjælp og pleje, hjælpemidler, praktisk hjælp og ledsagelse.

Hvis kommunen fratager, forringer eller nedsætter den hjælp, som borgere med handicap er visiteret til af kommunen, kan borgeren klage. Men selv om borgeren klager over en afgørelse, gælder kommunens oprindelige afgørelse, indtil borgeren eventuelt får medhold i sin klage, og indtil kommunen får efterlevet afgørelsen.

Behandlingstid skader
Denne periode kan strække sig over et eller flere år afhængigt af, hvor lang tid det tager at behandle borgerens klage. I den periode må borgeren klare sig uden den hjælp og støtte, som den pågældende er blevet frakendt.

Samtidig er sagspuklen i Ankestyrelsen meget stor, efter at Ankestyrelsen i juli 2013 overtog ansvaret for behandlingen af klager over kommunale afgørelser fra de tidligere regionale sociale nævn. Flere borgere og flere handicaporganisationer har gentagne gange påpeget problematikken.

Hverdagen for mennesker med handicap bliver besværliggjort i den periode, hvor de uretmæssigt må undvære den hjælp, der er med til at opretholde deres almindelige livsførelse. Det kan gå ud over deres livskvalitet, forringe deres funktionsevne, forringe deres jobsituation, gå ud over familielivet og slide hårdt psykisk – noget, der kan medføre uoprettelige skader.
 
Økonomisk prioritering
Jeg har modtaget adskillige henvendelser, der antyder, at kommunerne har et økonomisk incitament til at fratage eller forringe hjælpen til borgere med handicap, også når det virker i strid med loven. Da det for kommunerne er omkostningsfrit at prøvekøre sager i Ankestyrelsen, sparer kommunerne, uanset hvordan sagen ender, udgifter til hjælpen, mens klagesagen kører.

Jo længere sagsbehandlingstid, desto større besparelse, hvilket er et incitament for kommunerne til at trække sagerne i langdrag. Denne økonomiske gevinst beholder kommunerne, også selv om borgeren får medhold i sin klage.

Det er ikke rimeligt, og derfor har Dansk Folkeparti for nylig fremsat et beslutningsforslag, der omhandler opsættende virkning for dem, hvis funktionsevne ikke er forbedret. Dansk Folkeparti har rejst problematikken gentagne gange overfor de skiftende ministre, for vi vil finde løsninger på disse udfordringer, og vi opfordrer ministeren til at invitere partierne til dialog, så vi kan finde nogle holdbare løsninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karina Adsbøl

MF (DD), 4. næstformand, Folketingets Præsidium
social- og sundhedsassistent (Social- og Sundhedsskolen i Fredericia 2005), social sundhedshjælper

0:000:00