Debat

DH, Ældre Sagen og Dansk Erhverv: Regeringen bør trække lovforslag om magtanvendelse tilbage

Regeringens lovforslag om magtanvendelse overfor ældre og personer med handicap vidner om, at effektivitet og ressourcer prioriteres over sårbare borgers retssikkerhed. Tiltagene bør erstattes af fokus på faglighed og forberedelse, skriver Thorkild Olesen, Michael Teit Nielsen og Tony Bech.

Regeringens lovforslag, der blandt andet vil gøre det muligt at låse demente ældre og personer med handicap inde, samt udelukke dem fra sociale aktiviteter, er en bekymrende glidebane, skriver Thorkild Olesen, Michael Teit Nielsen og Tony Bech.
Regeringens lovforslag, der blandt andet vil gøre det muligt at låse demente ældre og personer med handicap inde, samt udelukke dem fra sociale aktiviteter, er en bekymrende glidebane, skriver Thorkild Olesen, Michael Teit Nielsen og Tony Bech.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Thorkild Olesen
Michael Teit Nielsen
Tony Bech
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I et aktuelt lovforslag fra regeringen er der lagt op til at udvide rammerne for, hvornår der må bruges magt over for blandt andet ældre med demens og mennesker med handicap.

Det handler eksempelvis om vidtgående tiltag, som gør det muligt at låse personer inde i deres bolig “kortvarigt” i op til ti timer, og det handler om, at man vil kunne udelukke beboere fra fællesskabet og de sociale aktiviteter.

Allerede nu har Socialudvalget indkaldt social- og boligministeren til samråd om manglende inddragelse i udarbejdelsen af lovforslaget 2. maj, inden forslaget skal behandles i Folketinget.

Graden af lukkethed omkring processen og graden af vidtgående tiltag er kommet bag på os alle.

En bekymrende glidebane

Hvis forslaget bliver vedtaget i den nuværende form, kan det betyde, at det blandt andet vil blive muligt for personalet på plejeboligområdet eller bosteder at låse en ældre eller en person med handicap inde i op til ti timer.

Magtanvendelse skal være en absolut undtagelse, og aldrig erstatte en socialpædagogisk faglighed eller indsats.

Thorkild Olesen, Michael Teit Nielsen og Tony Bech
Hhv. formand i Danske Handicaporganisationer, vicedirektør i Ældre Sagen og branchedirektør i Dansk Erhverv

Det er altså selvom personen, som enten lever med demens eller et indgribende handicap, formentlig handler udadreagerende i frygt og utryghed.

Med lovforslaget i hånden bliver det også muligt at afskære et ældre menneske eller et menneske med handicap fra fællesskabet.

Personalet får muligheden for fysisk, og med magt, at kunne afholde beboere fra fællesskabet, fordi de er et såkaldt forstyrrende element.

Det er en bekymrende glidebane, da begrebet ”et forstyrrende element” er så bredt, at det kan resultere i, at man stopper med at arbejde fagligt med, hvordan den sociale aktivitet kan tilrettelægges med henblik på at forebygge magtanvendelse.

Det er ikke den udvikling, som vi ønsker for vores velfærdssamfund

Historien må ikke gentage sig

Et trygt velfærdssamfund er en forudsætning for at have et velfungerende erhvervsliv og samfund, så alle kan stole på, at deres pårørende er i gode hænder – uanset om det er vores bedsteforældre med et plejebehov, eller børn, unge og voksne med et indgribende handicap.

Men det trygge velfærdssamfund er udfordret af de nye magtanvendelsesregler.

Selvom der i lovforslaget står, at magtanvendelse skal være den sidste udvej, så er vi i fællesskab meget bekymrede.

For hvis flere af disse forslag bliver stående i lovforslaget, så kommer det til at have store konsekvenser for vores velfærdssamfund, for vores ældre med demens og mennesker med handicap.

Vores bekymring bakkes også op af Stine Grønbæk Jensen, som er adjunkt på Københavns Universitet.

Hun har forsket i åndssvageforsorgens historie, og mener i et interview med Politiken, at lovforslaget trækker tråde til en fortid, hvor folk blev fastspændt på åndssvageanstalter, sat i isolationsceller og flyttet fra anstalt til anstalt, så de aldrig fik et hjem.

Hun siger: ”(det), jeg anfægter, er en historieløshed, hvor man har glemt den uhyggelige baggrund, vi kommer fra. Man har glemt, hvad vi risikerer at komme tilbage til. Mange har kæmpet for, at de her mennesker skulle have disse rettigheder af en grund, det skal man huske på, når man laver den her slags love”

Vi er derfor bekymrede for, at historien kommer til at gentage sig.

For de historier, som vi allerede har set i eksempelvis Operation-X om både ældre på plejehjem og mennesker med handicap på bosteder, kan blive flere, hvis de nye vidtgående magtanvendelsesregler bliver til virkelighed.

Træk forslaget tilbage 

Magtanvendelse skal være en absolut undtagelse, og aldrig erstatte en socialpædagogisk faglighed eller indsats.

For bag enhver beboers modstand gemmer sig ofte en dybere mistrivsel. Det kræver faglighed, tålmodighed og nærhed fra medarbejderne at finde frem til den rette løsning.

Derfor opfordrer vi social- og boligministeren og ældreministeren til, at trække de vidtgående elementer om indlåsning i egen bolig og udelukkelse fra fællesskabet tilbage.

Vi vil i fællesskab anbefale, at vi i stedet skal have fokus på den rette visitation og den rette indsats.

Der skal i det omsorgs- og socialpædagogiske arbejde være fokus på faglighed og forberedelse, så de sociale sammenhænge mellem beboerne, både på et plejehjem og i et botilbud, er designet så den udadreagerende adfærd i videst muligt omfang undgås.

Hvis vi som samfund kan lave det rette match mellem menneske og et velfærdstilbud, hvor der er de rette kompetencer til at se bag ved den udadreagerende adfærd, vil behovet for magtanvendelse blive minimalt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tony Bech

Branchedirektør for velfærd og samfund, Dansk Erhverv
cand.scient.pol. (Syddansk Uni. 2008)

Michael Teit Nielsen

Vicedirektør, Ældre Sagen, ekstern lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
ph.D. i økonomi (Københavns Uni. 1989)

Thorkild Olesen

Formand, Danske Handicaporganisationer, næstformand, Det Centrale Handicapråd
cand.mag. i historie og religionsvidenskab (Aarhus Uni. 2005)

0:000:00