DH og BL: Gør almene boliger ældre- og handicapvenlige ved økonomisk genstart

DEBAT: Genstart af økonomien efter coronakrisen er en mulighed for at gøre flere almene boliger ældre- og handicapvenlige, skriver Danske Handicaporganisationers formand og BL's direktør.

Af Thorkild Olesen og Bent Madsen
Formand for Danske Handicaporganisationer og direktør i Danmarks Almene Boliger

Et liv som alle andre. Det drømmer de fleste om.

En af de grundlæggende forudsætninger for, at visionen om et liv som alle andre kan realiseres for mennesker med handicap, er, at de fysiske rammer er i orden.

Hjemmet er rammen om vores liv. Det er her, at vi mødes med familie og venner, og det er her, at vi trækker os tilbage fra den til tider hektiske offentlighed.

Derfor er det også afgørende, at mennesker med handicap har en bolig, der imødegår de udfordringer, som eksempelvis mennesker med nedsat mobilitetsevne møder i dagligdagen. Derfor skal boliger være tilgængelige.

En historisk mulighed for at rette op
Alt for mange boliger er i dag ikke tilgængelige.

Det har vi lige nu, hvor samfundsøkonomien skal genstartes efter coronakrisen, en historisk mulighed for at rette op på. Og det kan ske hurtigt og uden at belaste økonomien hos hverken staten eller kommunerne.

Erhvervsorganisationer, fagbevægelse og partier både til højre og venstre i Folketinget har i de seneste uger tilkendegivet, at man gerne ser, at en del af den økonomiske start af samfundsøkonomien bliver aktivering af den såkaldte "kø" på 18,4 milliarder kroner – en kø bestående af almene renoveringer, som kan sættes i gang hurtigt.

Denne kø skal aktiveres nu, for den kan være nøglen til et historisk fremskridt i forhold til at skabe tilgængelige boliger i Danmark.

Slå to fluer med ét smæk
I dag bruger Landsbyggefonden ofte midlerne til renoveringer på at rette op på byggesjusk, skimmel og dårligt indeklima.

Men ved at slå to fluer med et smæk kan man for en meget lille merudgift samtidig gøre boligerne tilgængelige for mennesker med handicap og ældre medborgere.

Tilgængelige boliger hæver livskvaliteten gevaldigt. Det gør det, når boligerne bliver forsynet med niveaufri adgang, elevatorer eller ombygning af badeværelser og køkkener, der for eksempel tilgodeser kørestolsbrugere.

På den måde er familieboligerne blevet gjort egnede til både ældre medborgere og mennesker med handicap.

Pris for nye boliger er tre gange større
Alene siden 2003 er over 15.000 boliger blevet gjort tilgængelige gennem Landsbyggefondens renoveringer, og tusindevis af mennesker med handicap og ældre med dårligt helbred har fået mulighed for at flytte i boliger, der er tilpasset deres behov.

For den enkelte betyder tilgængelige boliger en nemmere hverdag og mindre ensomhed, fordi det er nemmere at komme ind og ud af boligen.

Som en ekstra fordel gør det samme sig gældende hos naboerne, som man kan besøge uden fysiske forhindringer. For de ældre betyder det også, at man har mulighed for at bo i vante rammer i længere tid.

Det giver værdi for den enkelte – og for samfundet. Også når vi kigger på økonomien. Det kan langt bedre betale sig at renovere eksisterende boliger end at bygge nyt.

Vi må ikke misse muligheden
Prisen for at opføre en ny, tilgængelig, almen bolig er mere end tre gange større end den gennemsnitlige pris for at tilgængelighedsrenovere en eksisterende bolig.

Det bør regeringen og Folketingets partier have i baghovedet, når de skal tage stilling til genstarten af økonomien efter coronalukningen.

Det er en mulighed, som vi ikke må misse. Det er en enestående chance for at forbedre livsvilkårene for mennesker med handicap og den store gruppe af ældre, som ikke drømmer om ældreboliger og plejehjem.

Ældre, som gerne vil blive boende i en almindelig bolig sammen med alle andre. Det er en mulighed for mennesker, der gerne vil leve et liv som alle andre – i boliger for livet.

Forrige artikel FSD: Krisen kaster kommunerne ud i nye arbejdsgange FSD: Krisen kaster kommunerne ud i nye arbejdsgange Næste artikel BKF: Politisk kriseindsats for udsatte børn har forkert fokus BKF: Politisk kriseindsats for udsatte børn har forkert fokus
Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

DEBAT: Det er dybt bekymrende, at forhandlingerne om profitregulering på det sociale område ikke har et tilstrækkeligt fagligt grundlag. Forhandlingerne bør udskydes, så et entydigt fokus på profit ikke går udover udsatte børn og unge, skriver Rasmus Kjeldahl og David Adrian Pedersen.