Mændenes Hjem vil gøre op med mange års “uligeværdigt” forhold med Københavns Kommune

Trods kritik fra myndigheder er det socialfaglige arbejde på Mændenes Hjem “i verdensklasse,” mener direktør Eva Secher Mathiasen. Men et “skævt” forhold med Københavns Kommune rammer herberget økonomisk hårdt og betyder ifølge direktøren, at mange udsatte ikke kan få den hjælp, de har brug for. 

Mændenes Hjem på Istedgade har i flere år fået kritik af Socialtilsynet. 
Mændenes Hjem på Istedgade har i flere år fået kritik af Socialtilsynet. Foto: Asger Ladefoged / Scanpix
Søren Dahl

Københavnske politikerne må gøre op med sig selv, om de vil give flere midler til Mændenes Hjem eller acceptere, at flere og flere udsatte og hjemløse borgere får ringere hjælp. 

Så kontant lyder budskabet fra Eva Secher Mathiasen, der i august tiltrådte som ny direktør for Mændenes Hjem efter mange år som formand for Dansk Psykologforening.  

“Hvis ikke vores budget vokser, så kommer politikerne på Københavns Rådhus til at skulle træffe nogle meget svære beslutninger om, hvad de vil tage fra de allersvageste,” siger direktøren. 

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Mændenes Hjem i en række nye rapporter får kritik af Socialtilsynet.  

I to rapporter fra efteråret 2023 kritiserer tilsynet både antallet af personale og uddannelsesniveauet for en del af personalet på Mændenes Hjem.  

Socialtilsynet konkluderer, at Mændenes Hjems “viden og grund, samt efteruddannelsesniveau i forhold til den mentale sundhed for borgerne er utilstrækkelig”. 

Læs også

Derudover fremgår det, at der på alle Mændenes Hjems afdelinger pånær ét er langt færre ansatte, end herberget har oplyst til myndighederne. 

“Jeg har enormt mange dygtige ansatte, som hver dag laver relationsarbejde med meget skrøbelige og udsatte borgere. Arbejde som er ekstremt svært, men utroligt vigtigt,” siger Eva Secher Mathiasen.  

“Men det arbejde vi laver er utilstrækkeligt, fordi jeg har for få kolleger til, at vi kan løfte den opgave, vi står overfor. Det skyldes primært, at den bevilling, vi får fra Københavns Kommune er, og i mange år har været, alt for lille,” understreger direktøren. 

En skæv balance  

Mændenes Hjem har driftsoverenskomst med Københavns Kommune, og derfor er det i sidste ende kommunen, der bestemmer herbergets budget.  

Ifølge Eva Secher Mathiasen er hun og Mændenes Hjems øvrige ledelse lige nu i forhandlinger med Københavns Kommune om hele organisationens budget for 2024. 

Mit indtryk er, at vi har en overborgmester og en socialborgmester, hvis hjerte banker for svage og udsatte borgere, og jeg oplever generelt en villighed på Københavns Rådhus til at løfte det her område.

Eva Secher Mathiasen, direktør, Mændenes Hjem

“Det er svære forhandlinger, men jeg er fortrøstningsfuld om, at vi nok skal finde en løsning, siger Eva Secher Mathiasen.

Du siger, at den bevilling I får fra Københavns Kommune i mange år har været for lille. 

Skyldes de problemer i står med nu, at din forgænger har været for dårlig til at stille krav til kommunen? 

“Jeg vil ikke sige, at nogle af mine forgængere har været dårlige til noget som helst. Men jeg vil sige, at der i de sidste ti år er sket en voldsom vækst i antallet af borgere, der har brug for Mændenes Hjem, og ressourcerne til at løse den opgave har ikke fulgt med,” konstaterer Eva Secher Mathiasen.  

“Hvor ansvaret for det ligger, er svært at svære på. Men der har været en kultur og en praksis, som skal ændres,” tilføjer direktøren.  

Tæller kaffekopper og halverer foliebakker  

Som Altinget har afdækket har Socialtilsynet i flere år kritiseret Mændenes Hjems økonomi for at være rodet og uigennemsigtig.  

Vi har sort bælte i at få meget lidt til at række meget langt. Vi tæller kaffekopper og halverer foliebakker til madlavning

Eva Secher Mathiasen, direktør, Mændenes Hjem

Samtidig har tilsynet kritiseret Københavns Kommune for at bruge penge, som burde være gået til herbergets personale, på at lønne kommunale ansatte.  

En praksis, som Social, Bolig og Ældreministeriet i november 2023 afgjorde var ulovlig, og som betyder, at kommunen nu skal betale et endnu ukendt beløb tilbage til staten.  

På trods af de økonomiske problemer understreger Eva Secher Mathiasen, at Mændenes Hjem har “en grundlæggende interesse” i at have et tæt samarbejde med Københavns Kommune.  

“Derfor er vi lige nu i en dialog med kommunen om, hvor balancen skal ligge. For den er for skæv i dag,” siger direktøren.

Ifølge Eva Secher Mathiasen har driftsoverenskomsten mellem Mændenes Hjem og Københavns Kommune i for mange år været skruet sammen på en økonomisk ufavorabel måde for Mændenes Hjem som helhed. 

Læs Københavns Kommunes svar

Altinget har forsøgt at få en kommentar til Socialtilsynets kritik af Mændenes Hjem fra socialborgmester Karina Vestergård Madsen. Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra borgmesteren.

Altinget har stillet følgende spørgsmål til Københavns Kommunes Socialforvaltningen vedrørende Socialtilsynets kritik:

Hvordan ser Socialforvaltningen på den kritik, som Socialtilsyn Hovedstaden rejser af Mændenes Hjems fysiske rammer, uddannelsesniveau for personale, personalenormering og økonomi?

Kritikken af Mændenes Hjems fysiske rammer vedrører særligt herbergets §107 og §108 tilbud, som for godt et år siden blev renoveret for 100 millioner kroner. 

Mener Københavns Kommune, at midlerne til renoveringen er brugt forsvarligt, når Socialtilsynet blot et år senere retter omfattende kritik af de nyrenoverede faciliteter? 

Er Københavns Kommune indstillet på at øge bevillingen til Mændenes Hjem fremadrettet? 

I et mailsvar skriver Simon Pasquali, ressourcedirektør i Socialforvaltningen: 

”Socialforvaltningen er ikke part i Mændenes Hjems dialog med Socialtilsynet om de anførte kritikpunkter, men på grund af vores driftsoverenskomst med Mændenes Hjem følger vi selvfølgelig dialogen tæt. For så vidt angår den del af kritikken, som kan siges at vedrøre de økonomiske rammer, er vi aktuelt i dialog med Mændenes Hjem om udarbejdelsen af et politisk beslutningsgrundlag vedrørende håndteringen af Mændenes Hjems økonomiske udfordringer i 2024. Disse kan principielt håndteres ved tilpasning inden for den nuværende økonomiske ramme, tilførsel af midler eller en kombination heraf.”

“Vi har sort bælte i at få meget lidt til at række meget langt. Vi tæller kaffekopper og halverer foliebakker til madlavning. Vi sparer alle steder, vi kan,” forklarer hun.  

“Men vi har nået et punkt, hvor jeg må konstatere, at vi kan ikke ramme et niveau, der er værdigt for vores brugere, og rimeligt overfor vores medarbejdere med den bevilling, vi har i dag,”.  

Appellerer til borgmestre  

Oplever du, at Københavns Kommune anerkender, at Mændenes Hjem skal have tilført flere ressourcer, hvis I skal løse de problemer, som Socialtilsynet retter kritik af?  

“Jeg har svært ved at sige, hvad resultatet af de drøftelser, vi har med Københavns Kommune bliver. Et udfald er selvfølgelig, at Københavns Kommune ikke vil afsætte flere midler til os. Det må vi så tage til efterretning,” siger Eva Secher Mathiasen. 

“Men mit indtryk er, at vi har en overborgmester og en socialborgmester, hvis hjerte banker for svage og udsatte borgere, og jeg oplever generelt en villighed på Københavns Rådhus til at løfte det her område,” tilføjer hun.  

Har du gjort dig overvejelser omkring, hvorvidt det i virkeligheden er bedre for Mændenes Hjem at træde ud af driftsoverenskomsten med Københavns Kommune?  

“Lige nu er vi som sagt i en dialog med Københavns Kommune om, hvor balancen skal ligge,” siger Eva Secher Mathiasen.

“Men det er da klart, at den skal ikke lande skævt på en måde, der gør det umuligt for os at løfte opgaven med at tage os af de stadigt flere borgere på Vesterbro, der har brug for vores hjælp. Det er det, vi er her for. Og det kræver flere midler,” tilføjer hun.  

Direktøren understreger, at ledelsen og bestyrelsen på Mændenes Hjem er “meget indstillet på” også at have et godt forhold til Københavns Kommune i fremtiden.  

“Men i dag er det forhold for rodet, og for at være ærlig, uligeværdigt. Det skal der rettes op på.”  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Eva Secher Mathiasen

Direktør, Mændenes Hjem
cand.psych. (Københavns Uni. 2007)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024