DLF: Glem ikke de udsatte børn under coronakrisen

DEBAT: Vi skal huske at give en ekstra hånd til særligt udsatte elever under coronakrisen. Derfor er det særligt vigtigt, at lærerne rækker ud og tilpasser undervisningen og dialogen med dem, der har et særligt behov, skriver Regitze Flannov fra Danmarks Lærerforening.

Af Regitze Flannov
Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening

Folkeskolens kerneopgave er undervisning af eleverne. Det gælder også, når skolerne er lukkede, fordi vi skal passe på hinanden og stoppe corona-virus. Det betyder, at alle elever – uanset deres forskellige forudsætninger og vilkår, har ret til undervisning, der tager udgangspunkt i deres situation.

For nogle børn og unge er skolen et fristed. Måske er læreren den mest stabile voksne i deres liv – og tiden i skolen og med kammaraterne det eneste sted i deres hverdag med stabilitet og trygge rammer. Det kan være elever fra udsatte familier, som ikke har det nødvendige overskud til at sikre børnene en tryg hverdag, når skolen er lukket. Eller elever, som har særlige behov eller diagnoser, der gør det svært at få vendt op og ned på de sædvanlige rammer, som skolen giver dem. Her kan en lukket skole være en stor udfordring.

Relationsarbejdet er udfordret
Det er afgørende, at skolen har en særlig opmærksomhed på de børn og unge. Det er et fælles ansvar, at de midlertidige skolelukninger ikke kommer til at vende den tunge ende nedad. At de elever og familier, som i forvejen har det svært, ikke får det endnu værre. 

En væsentlig udfordring, når undervisningen foregår over nettet, er lærerens relation til den enkelte elev. Trives eleven, er opgaven forstået og skal eleven have særlig vejledning? Det er spørgsmål, som læreren normalt forholder sig til i umiddelbar kontakt med klassen, og med eleven, men som kan blive en meget stor udfordring, når man ikke er sikker på hvad der sker i den anden ende. Det er vigtigt at gøre sig klart, at fjernundervisning er en nødløsning, som aldrig vil kunne erstatte den almindelige klasseundervisning med tætte relationer mellem lærer og elever.

Tilpas undervisning til de med særlige behov
Men skolerne har en række muligheder for at hjælpe de særligt sårbare og udsatte elever. Mange lærere kontakter deres elever på forskellig vis – og får en snak om, hvordan det går derhjemme. Nye digitale platforme gør det muligt at omstille sig, at undervise og bevare relationerne på trods af fysisk afstand.

I Danmarks Lærerforening  er vi i løbende kontakt med blandt andet KL om, hvordan vi bedst hjælper de børn og familier, som har brug for ekstra hjælp og som eventuelt har behov for et tilbud om nødpasning på skolerne. Vi har fået en lang række eksempler fra skoler og kommuner på, hvordan netop de løser den store udfordring det er, at undervise også de mest sårbare børn i en tid, hvor vi skal holde fysisk afstand. Det er ikke let. Men det er muligt. Den lange række af eksempler, understreger i den grad vigtigheden af relationen mellem læreren og den enkelte elev og familie. At lærerne kender sine elever og kan række ud og tilpasse situationen også til dem, der har et særligt behov. Det er nødvendigt at vi i fællesskab, løfter det ansvar.  

Kommuner og skoler skal arbejde sammen
Det er ganske få elever, som i øjeblikket gør brug af skolernes tilbud om nødundervisning. Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på, at skolerne stadig er åbne for elever, som kan have særlige behov for at være til stede på skolerne. Det gælder ikke mindst for elever fra udsatte familier.

Lærere har en skærpet pligt til at indberette til de sociale myndigheder, hvis der er mistanke om, at elever mistrives i hjemmet. Denne pligt gælder naturligvis også, når skolen er lukket. Kommuner og skoler må sammen sikre, at der opretholdes et smidigt og velfungerende samarbejde mellem fagpersoner og forvaltninger med en klar rollefordeling, så mistrivsel hos elever håndteres hurtigt og professionelt.

På trods af Corona-krisen kæmper lærerne hver dag for at lykkes med deres vigtige opgave. Vi må og skal sikre, at vi også tager hånd om de særligt udsatte elever.

Forrige artikel Selveje Danmark: Socialøkonomiske virksomheder er også truet af krisen Selveje Danmark: Socialøkonomiske virksomheder er også truet af krisen Næste artikel Handicapformand: Statsministeren stiller meget store krav til de svageste borgere Handicapformand: Statsministeren stiller meget store krav til de svageste borgere