Enighed om takstmodel for BPA-ordning

Høring om BPA-ordningen i Social- og Indenrigsudvalget 26. april 2016.

TAKSTMODEL: Samtlige forbund var til en høring om BPA-ordningen enige, om at der er brug for en takstmodel på området. Vilkårene var der uenighed om.

Borgerstyret personlig assistance (BPA) blev tirsdag diskuteret ved en høring i Social- og Indenrigsudvalget.

Her var de fremmødte forbund enige, om at det var en god ordning, men at der var brug for en takstmodel, da kommunerne bruger forskellig lovgivning på området.

BPA-ordningen er til, for at personer med fysisk handicap selv kan ansætte hjælpere eller give ansvaret videre til en privat aktør eller forening, hvis personen ikke er i stand til at varetage en rolle som arbejdsgiver.

Det skal hjælpe den handicappede med at få et socialt liv.

Der er imidlertid nogle problemer ved ordningen. De blev diskuteret af blandt andre KL, FOA og Dansk Erhverv (DE) til høringen i udvalget.

Et af de mest væsentlige problemer lå i taksterne, som man bruger i kommunerne.

“Reglerne om beregningen af tilskud er komplicerede, og der er store administrative byrder i kommunerne med at beregne og udmåle tilskud. Derfor er vi tilhængere af, at der indføres en national takstmodel. Det vil gøre det lettere at administrere og frigøre ressourcer, som vi kan koncentrere os om at bruge på borgerens behov for hjælp,” sagde Thomas Adelskov fra KL.

Diskussionen mellem parter og tilhørere kan ses i klippet ovenfor.

Forrige artikel Minister vil ikke udelukke afskaffelse af forældelsesfrist Minister vil ikke udelukke afskaffelse af forældelsesfrist Næste artikel Socialminister beder Ankestyrelsen undersøge tal nærmere Socialminister beder Ankestyrelsen undersøge tal nærmere