Fonden for Socialt Ansvar optager børneorganisation: Vi skal øge værdien af ildsjælenes indsats

Foreningen 2 Timer om Ugen er blevet en del af Fonden for Socialt Ansvar. Fonden skal lette foreningens administrative byrder og bidrage til at opskalere indsatsen med at lære flersprogede børn dansk. 

En af de frivillige i 2 Timer om Ugen, Karen Maigaard, sammen med Zainab. 
En af de frivillige i 2 Timer om Ugen, Karen Maigaard, sammen med Zainab. Foto: 2 Timer om Ugen
Carsten Terp Beck-Nilsson

Hverdagens overlevelseskamp tærer på små sociale organisationer. Og jo mere energi de må bruge på fundraising, økonomistyring, rekruttering og lignende administration, desto færre kræfter bliver der til overs til de sårbare målgrupper, de er sat i verden for.

Med den analyse som udgangspunkt har Fonden for Socialt Ansvar netop optaget organisationen 2 Timer om Ugen i sit fællesskab af sociale organisationer.

”Det kan være svært for de små organisationer at imødekomme de krav, der skal til, hvis man skal have lov at vokse. De er tit drevet af ildsjæle, som ikke bør bruge al deres tid på administrativt arbejde. Fælles administration kan frisætte ressourcer til de mennesker, som har brug for hjælp,” siger administrerende direktør i Fonden for Socialt Ansvar, Thit Aaris-Høeg.

Hertil kommer den konstante udfordring med at skaffe driftsmidler.

”Grundfinansiering og drift er ikke noget, der hænger på træerne, så jo flere sekretariater, desto sværere er det at finansiere det,” siger Thit Aaris-Høeg.

Passer godt i fondens portefølje
Fonden for Socialt Ansvar rummer i forvejen blandt andre Natteravnene, Bydelsmødrene, Baba, Mind the Democracy og Unge Ravne. Og 2 Timer om Ugen, som driver en frivillig indsats, der hjælper flersprogede børn i førskolealderen til at lære bedre dansk, passer godt ind i porteføljen, mener Thit Aaris-Høeg.

”De børn, som 2 Timer om Ugen arbejder med, er børn af forældre, som Baba og Bydelsmødrene i forvejen har godt fat i. Det er vigtigt, at forældrene er med på børnenes rejse, og derfor passer foreningen godt hos os,” siger hun.

Og den opfattelse deler Alaa Abdol-Hamid, som er daglig leder af 2 Timer om Ugen.

”Fonden arbejder i forvejen med fædre og mødre, men der mangler en indsats for børnene, og der kommer vi ind med vores kompetencer. Vi ved, hvad der skal til for at hjælpe og styrke de børn. Samtidig er jeg sikker på, at deres viden vil styrke os. Nu kan vi arbejde med hele familier ud fra hver vores spidskompetence,” siger Alaa Abdol-Hamid.  

Indsats skal ud i flere byer
2 Timer om Ugen har siden sensommeren sidste år været en del af den rugekasse, Fonden for Socialt Ansvar driver. Her kan både spirende og mere etablerede organisationer få hjælp til at udvikle deres koncept og deres forretningsmodel. Samtidig fungerer forløbet som en due diligence forud for en eventuel optagelse i fonden.

For 2 Timer om Ugens vedkommende er processen gået hurtigt. Foreningen blev etableret i Odense og har over de seneste 12 år udviklet et koncept, der nu også er bredt ud til Esbjerg. Men 2 Timer om Ugen vil gerne ud i flere kommuner. Og det kræver, at forretningsmodellen skærpes, så foreningen kan opbygge den økonomi, der skal til for at opskalere indsatsen.

”Vores koncept er færdigudviklet, så indholdsmæssigt har vi ikke haft brug for input. Men hvis vi skal udvide og ansætte nye medarbejdere, skal der flere midler til. Det skal jo også gå op økonomisk. Så vi håber jo, at vi sammen med fonden kan få øje på nye muligheder,” siger Alaa Abdol-Hamid.

I udlandet for eksempel i England og USA er det meget tydeligt, at de store bliver meget store, og de små dør, og den udvikling er på vej herhjemme.

Thit Aaris-Høeg
Adm. dir., Fonden for Socialt Ansvar

Fonden overtager administrationsbyrden
På et konkret punkt bliver foreningens liv lettet mærkbart med optagelsen i Fonden for Socialt Ansvar: Store dele af sekretariatsarbejdet overgår til fonden.  

”Jeg har skullet stå for markedsføring, økonomi, match af børn og frivillige samt rekruttering og fastholdelse af frivillige. Det er et af de store læs, som fonden tager for os,” siger Alaa Abdol-Hamid og fortsætter:

”Man ønsker at arbejde med borgerne og være i kontakt med dem. Men det administrative tager lang tid og er så tungt. Så det letter rigtig meget af vores arbejdsbyrde, at fonden overtager den del af arbejdet.”

Små foreninger er prisgivet
Hos Fonden for Socialt Ansvar ser Thit Aaris-Høeg dannelsen af et stærkt fællesskab som en nødvendig del af den professionalisering, der foregår på det frivillige sociale område.

”I udlandet for eksempel i England og USA er det meget tydeligt, at de store bliver meget store, og de små dør, og den udvikling er på vej herhjemme,” siger Thit Aaris-Høeg og fortsætter:

”Der er nogle pengestrømme, som bare flyder i de stores retning, og der er man jo som lille virkelig prisgivet. Og ikke mindst hvis man som lille gerne vil vokse, kan det være en god ide at blive en del af et fællesskab med nogle andre.”

Hos Fonden for Socialt Ansvar kan de små bevare deres særpræg, samtidig med at de henter styrke hos hinanden – til gavn for de mennesker, der har brug for hjælp, påpeger Thit Aaris-Høeg.

”Vi tror jo på de specialiserede indsatser, og vi synes, alle typer sårbare mennesker har ret til en hånd. Det kræver, at der bliver ved med at være en bredde i de tilbud, der er til rådighed,” siger hun.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thit Aaris-Høeg

Adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar og Fonden for Sociale Investeringer
MBA, Executive Coach

0:000:00