Debat

Foreningen Far: Lempelser skader alle

Jesper Lohse
Jesper LohseLandsformand, Foreningen Far

DEBAT: En lempelse af reglerne om adoption kan give kommunerne og Statsforvaltningen øget mulighed for at ”overse” fejl, fordi der spares tid og penge. Det frygter Jesper Lohse, landsformand i Foreningen Far.

David Laungaard Lose
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jesper Lohse
Landsformand i Foreningen Far

Foreningen Far må på det kraftigste advare mod lempelser i reglerne om adoption og anbefaler Socialministeriet at få ligestillet og kvalitetssikret dansk familielovgivning og offentlig praksis, før der sker lempelser.

Foreningen Far har gennem flere år analyseret danske børnesager, og det er gruopvækkende mønstre vi ser, efter de samme strukturelle og kulturelle mønstre. Der sker fejl i offentlige familie- og socialsager i Danmark. Fejl, som hverken ses, indrømmes eller rettes af det offentlige.

En lempelse af reglerne om adoption kan derfor give kommunerne og Statsforvaltningen øget mulighed for at ”overse” fejl, fordi der spares tid og penge.

Der er efter Foreningen Fars oplevelse børn, som tvangsfjernes og adopteres på grund af offentlige fejl, fordi alt for mange hænder er inde over sagerne. Fejl forplanter sig, og vigtige informationer om børn og forældre går tabt i ”sorte huller” mellem mange offentlige medarbejdere og enheder, som ikke taler ordentligt sammen.

Der er tale om et velkendt ledelsesfænomen, som betegnes af forudsigelige overraskelser i livsvigtige menneskelige systemer, hvor for mange skift af hænder giver tab af viden, procestid og fejl. Det ER virkeligheden i Danmark på familie- og socialområdet, selvom der naturligvis også sker god offentlig sagsbehandling og ledelse.

Foreningen Far anbefaler Socialministeriet at få ligestillet og kvalitetssikret dansk familielovgivning og offentlig praksis, før der sker lempelser. 

Jesper Lohse
Landsformand i Foreningen Far

Fejl på fejl
Som eksempel på et par aktuelle sager, hvor Foreningen Far anser, der kan være stor risiko for eksempelvis tvangsadoption – kan nævnes.

  • En dansk far, som er skolelærer kommer først i betragtning efter 2 år, 2 tvangsfjernelser hos mor og 3 plejefamilier. Dette pga. af sagsbehandlingsfejl og fratagelse af forældremyndighed for forkert forælder i Statsforvaltningen. Først efter 2 år fik far bopæl ved landsretten, og landsretten kunne meget vel have stadfæstet byrettens afgørelse pga. fejl og sagsbehandlingstid. Ingen lyttede til far. Kommunen og Statsforvaltningen gjorde ingenting.
  • En japansk mor og statsborger får tvangsfjernet sit barn i en dansk kommune, efter i flere måneder næsten dagligt, at være spurgt om adoption. Til sidst anbragte moren frivilligt barnet midlertidigt, da myndighederne jo sagde, det var bedst. Det skete efter 4 personer i 2 timer i et lille rum havde diskuteret det med den japanske mor UDEN TOLK. Moren har været velfungerende i Japan og er ikke på medicin, selvom det blev oplyst i sagen, da hun ikke har spist 97 af de 100 udleverede piller.
    Der er tydelige tegn på kulturelle forskelle, og flere erfarne personer i børnesager melder, at der er sket en fejl. Kommunen gør ingenting og har ikke engang taget imod tilbud fra den japanske ambassade om støtte og overbringelse af mor og barn til det velfungerende Japanske socialsystem i tilfælde af en oprigtig bekymring. I stedet er det japanske barn frataget sin kulturelle japanske baggrund og sit sprog i tidlig alder, med risiko for at det vil præge barn og mor resten af livet.
  • En far i dansk lederstilling i muslimsk ægteskab går fra weekendordning til eneforældremyndighed med falske aftaler og trusler, hvilket skaber risiko for tvangsfjernelse af børnene. Ingen offentlige myndigheder handler, og sagen bliver ikke sikret. 50 personer og 10 forskellige offentlige enheder med vidt forskellig lovgivning er inde over sagen, og alle fortsætter ad den forkerte vej.
    Far har senest fået stadfæstet eneforældremyndighed ved retten, uden at mor har økonomisk eller realistisk mulighed for at anke sagen pga. de mange fejl, der har forplantet sig i systemet. Børnene har flere gange haft blå mærker og udtaler, at de bliver lukket inde i mørke rum, hvis de ikke hører efter far. Far er veltalende og fremstår velintegreret, men må anses at ”snyde” systemet. Ingen har på noget tidspunkt stoppet op og sagt, der er noget galt.

Foreningen Far må endvidere henvise til Socialministeriets Task Force, som efter anbefaling af bl.a. Foreningen Far, under Karen Hækkerup undersøgte udvalgte kommuner. Der blev her fundet over 70% fejlrater i de kommunale socialsager. Et billede Foreningen Far ser over hele landet.

Husker du Masho?
Lad os derudover aldrig glemme den lille afrikanske pige Masho og hendes bror, som blev adopteret til Danmark. TV2 fortalte den hjertegribende historie for få år siden, og Masho bor stadig i dag på børnehjem i Danmark.

Foreningen Far genkendte hos Masho dengang reaktionerne hos den lille pige, da det var samme reaktion børn har, der eksempelvis bringes væk fra en far, de har tæt tilknytning til i forbindelse med en skilsmisse. Foreningen Far betragtede fra starten sagen som brud på barnets basale menneskerettigheder i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8 om respekt for familielivet, hvilket Ankestyrelsen senere bekræftede.

Så ærligt talt:

  • Er adoptioner og lempelse af tvangsadoptioner, som princip, et brud på børn og forældres basale menneskerettigheder. For forældreskabet mellem børn og forældre er livsvarigt følelsesmæssigt?
  • Er intentionerne i Socialministeriets lovforslag menneskeligt naturligvis fine, og bestemt rigtigt for nogle få børn, men hvilke?

Foreningen Far ”køber” på ingen måde Socialministeriets juristers sprogbrug i lovteksten, som er sendt i høring. Det hedder sig, at der skal ske lempelser, ”der skal smidiggøre sagsbehandlingen, uden at der slækkes på de gældende retssikkerhedsgarantier”.

Foreningen Far anbefaler Socialministeriet at få ligestillet og kvalitetssikret dansk familielovgivning og offentlig praksis, før der sker lempelser. Ansæt derudover en viceminister, en borgerombuds-m/k og få lavet borgertilfredshedsmålinger på positiv og moderne ledelsesvis. Socialministeriet laver livsvarig og livsnødvendig lovgivning for danske børn og rigtige mennesker.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jesper Lohse

Landsformand, Foreningen Far
MBA (AVT 2014), B.sc. in Business Administration and Computer Science (CBS, 1993)

0:000:00