Debat

Forfatter: Regeringen bryder Handicapkonventionen med lovforslag om at løndumpe fleksjobbere

SVM-regeringen vil med nyt lovforslag fjerne retten til overenskomstmæssig løn for arbejdstagere, der arbejder i fleksjob på arbejdspladser uden overenskomst. Derved bryder de forpligtelserne i forhold til Handicapkonventionen, skriver Lisbeth Riisager Henriksen.

Fjernelse af overenskomstsikringen af fleksjobbere, der arbejder på en arbejdsplads uden overenskomst, er usaglig diskrimination. Det strider lodret imod Handicapkonventionens artikel 27, skriver Lisbeth Riisager Henriksen.
Fjernelse af overenskomstsikringen af fleksjobbere, der arbejder på en arbejdsplads uden overenskomst, er usaglig diskrimination. Det strider lodret imod Handicapkonventionens artikel 27, skriver Lisbeth Riisager Henriksen.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Lisbeth Riisager Henriksen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

SVM-regeringen lægger i sit lovprogram for folketingsåret 2023/2024 op til at fjerne overenskomstsikringen af lønnen for fleksjobbere, der arbejder på arbejdspladser uden overenskomst. Det fremgår af et lovforslag, som skulle behandles i Folketinget den 23. november.

3F, HK, FOA, BUPL og Danske Handicaporganisationer har advaret om, at den her omtalte del af det nye lovforslag vil betyde statsunderstøttet løndumping.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har i en besvarelse i Folketinget til spørgsmål fra Pelle Dragsteds (EL) til det tidligere lovudkast kaldt ovennævnte udlægning for "en misforståelse". Men det, der står i lovteksten og lovbemærkningerne, og ministerens argumentation i besvarelsen siger noget andet.

Der er tale om løndumping, hvis denne del af lovforslaget bliver gennemført. Det vil kun gøre det endnu vanskeligere for mennesker med handicap at opnå fleksjobansættelser, hvor de behandles nogenlunde ligeværdigt med andre ansatte, der udfører sammenligneligt arbejde. 

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har ganske vist modereret det første lovudkast, og hun har 22. november meddelt Folketingets Beskæftigelsesudvalg, at hun har udskudt 1. behandlingen af denne del af lovforslaget. Hun lægger også op til at komme med et nyt ændringsforslag dog med de samme intentioner som ved lovforslagets første udgave.

Læs også

Et brud på Handicapkonventionen

Fjernelse af overenskomstsikringen af fleksjobbere, der arbejder på en arbejdsplads uden overenskomst, er usaglig diskrimination. Det strider lodret imod Handicapkonventionens artikel 27. 

Lovforslaget vil kun gøre det endnu vanskeligere for mennesker med handicap at opnå fleksjobansættelser.

Lisbeth Riisager Henriksen
Forfatter og debattør

Her står der blandt andet, at deltagerstaterne skal sikre og fremme virkeliggørelsen af retten til arbejde ved at tage passende skridt, herunder gennem lovgivning, til blandt andet at forbyde diskrimination på grund af handicap.

Der står også, at deltagerstaterne skal beskytte retten for personer med handicap til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår på lige fod med andre, herunder lige muligheder og samme vederlag for arbejde af samme værdi. 

Må jeg minde SVM-regeringen om, at den faktisk er forpligtet på at iagttage og overholde Handicapkonventionen i forbindelse med lovgivning! 

Læs også

Mette Frederiksen forringede vilkårene i 2012

Det gør den ikke ved at forringe fleksjobbernes lønvilkår endnu mere, end det allerede skete i forbindelse med daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) og den daværende SRSF-regerings reform af førtidspension og fleksjob fra 2012. 

Dengang bestemte Mette Frederiksen og forligspartierne bag reformen, det vil sige SRSF-regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance, at mennesker, der blev ansat i nye fleksjob efter 1. januar 2013, ikke fortsat skulle have en fast løn for hver brugt arbejdstime ligesom deres kolleger.

Må jeg minde SVM-regeringen om, at den faktisk er forpligtet på at iagttage og overholde Handicapkonventionen i forbindelse med lovgivning! 

Lisbeth Riisager Henriksen
Forfatter og debattør

De bestemte også, at arbejdsgiveren ikke længere skulle kompenseres for fleksjobbernes nedsatte produktivitet og/eller arbejdstid med et tilskud fra kommunen. 

Nu skulle arbejdstagere i fleksjob alene lønnes af arbejdsgiveren for, hvilken intensitet og produktivitet, arbejdsgiveren og kommune vurderede, at de kunne arbejde med, suppleret med et direkte kommunalt tilskud på en brøkdel af dagpengesatsen. 

Det er en lovgivning, som, jeg også mener, indeholder usaglig diskrimination, som strider lodret imod Handicapkonventionens artikel 27.

Jeg skal derfor stærkt opfordre regeringen til at iagttage Handicapkonventionen og fjerne den nuværende løndumping af fleksjobbere, ligesom jeg opfordrer den til at tage det nye lovforslag om yderligere løndumping af bordet! 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lisbeth Riisager Henriksen

Forfatter og debattør
cand.mag. (Aarhus Uni. 2003)

0:000:00