Forstander: De unge hjemløse venter stadig på billige boliger

DEBAT: Stik imod skiftende regeringers målsætning om at nedbringe antallet af hjemløse i Danmark er der i dag 1.600 flere mennesker uden hjem, end der var i 2009, og hver tredje er under 30 år. Der er brug for en langsigtet løsning på problemet i form af flere boliger, skriver forstander på Kofoeds Skole, Robert Olsen.

Af Robert Olsen
Forstander på Kofoeds skole og medlem af Rådet for Socialt Udsatte

En ny undersøgelse, udarbejdet af Kraka i samarbejde med Hjem til Alle og Bikubenfonden, viser, at Danmark som eneste land i Norden ikke har knækket hjemløsekurven, og at vi er det nordiske land, der har flest nye hjemløse.

Den største stigning er blandt unge: Hver tredje hjemløs er i dag under 30 år.

Ofte er det den gadehjemløse eller posedamen, som bliver det visuelle billede af nutidens hjemløse, spændt ud mellem et billede af armod og fattigdom på den ene siden og Robert Storm Petersens romantiske landevejsriddere på den anden side.

Billedet af hjemløse og hjemløshed er mere nuanceret og er ofte et udtryk for en social udstødelse af den enkelte person fra familie, boligmarked og samfund. Men det er også et udtryk for en personlig deroute med misbrug, psykisk sygdom eller dårlige opvækstbetingelser.

Hjemløs med en caffe latte i hånden
I dag ser billedet ud på en anden måde. Hver tredje hjemløs er i dag under 30 år. Og de ligner ikke nødvendigvis det gamle, lidt stereotype, billede af en hjemløs.

Det kan godt være med mobiltelefon hånden og en cafe latte i den anden hånd. Men det gør dem ikke mindre hjemløse.

Selvom skiftende regeringer siden 2009 har haft nedbringelse af antallet af hjemløse i Danmark som målsætning, viser hjemløsetællinger, at antallet af hjemløse er steget med 1.600 mennesker de seneste 8 år.

Den største stigning er blandt unge. Og nu viser en undersøgelse, at Danmark er dårligst i Norden til håndtere hjemløse, og vi har flere unge hjemløse end andre nordiske lande.

Ofte er politikernes svar på hjemløshed at øge antallet af herbergspladser eller lave akutte nødovernatninger om vinteren. Men det er ikke den langsigtede løsning.

Utilstrækkeligt antal boliger
Boliger, der er til at betale.

Små billige boliger med en kvalificeret støtte er nok et bedre bud på løsningen, har en af Danmarks førende hjemløseforskere, Lars Benjaminsen, sagt er løsningen.

Lars Benjaminsen har også i en undersøgelse spurgt de unge under 30, hvad de ønsker fremadrettet.

Svaret er, at 96 procent ønsker egen lejlighed.

I en rigsrevisionsrapport fra 2014 ser Rigsrevisionen kritisk på udviklingen og skriver:

"En af de centrale udfordringer i forhold til at afhjælpe hjemløsheden er, at der ikke er et tilstrækkeligt antal egnede boliger. I forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse har Boligministeriet oplyst, at antallet af billige boliger, som hjemløse, og især unge hjemløse, har råd til at bo i, er faldet markant i perioden 2007-2013. Det er kommunernes ansvar, at udbuddet af boliger dækker borgernes behov."

De unge venter stadig.

Forrige artikel Skoleforstander: De unge hjemløse venter stadig på en løsning Skoleforstander: De unge hjemløse venter stadig på en løsning Næste artikel Danmarks Brydeforbund: Foreninger og frivillige bliver ladt i stikken af politikerne Danmarks Brydeforbund: Foreninger og frivillige bliver ladt i stikken af politikerne