Fravær grundet barns sygdom falder markant med lønnen

STATISTIK: Fravær på grund af barns sygdom er mest udbredt blandt lavlønnede og blandt kvinder, viser nye tal for 2018.

Der er stor forskel på, hvor meget en lønmodtager melder sig syg på grund af sit barns sygdom. Det opgør Danmarks Statistik.

De nye tal for 2018 taler deres tydelige sprog. Mødre melder sig oftere syg end fædre. Men der er også en anden markant forskel: Jo lavere lønnet man er, desto oftere er man fraværende på grund af barnets sygdom.

Tabellen taler sit eget tydelige sprog. De grønne søjler repræsenterer mødre, de blå fædre. Hvert søjlepar repræsenterer et interval for årsløn, stigende mod højre. Tallet viser antal fraværsdage per år grundet barns sygdom.

Login