Frivilligdanmark sår tvivl om konklusion i Troels Lunds rapport

GENMÆLE: Foreningsliv kan ikke genkende, at frivilligt arbejde fastholder folk i ledighed. Både forskere og foreninger efterlyser mere viden på området.

Foreninger tvivler på, at frivilligt arbejde fastholder dagpengemodtagere i ledighed.
Foreninger tvivler på, at frivilligt arbejde fastholder dagpengemodtagere i ledighed.Foto: Søren Elkrog Friis/Altinget.dk
Rasmus Dahl Løppenthin

Undersøgelsen kommer som et chok, for frivilligverdenen er ikke vant til, at man går dem kritisk og systematisk efter i sømmene.

Bjarne Ibsen
Professor, SDU

“Alle de test, Deloitte har foretaget, danner belæg for en hypotese om, at udførelsen af frivilligt, ulønnet arbejde kan føre til længere dagpengeperiode.”

Sådan lyder en af de centrale passager i Beskæftigelsesministeriets rapport om dagpengemodtageres frivillige arbejde.

Men den køber DGI ikke. Man noterer sig, at dagpengemodtagere, som arbejder frivilligt, ser ud til at være længere tid om at komme i beskæftigelse. Sammenhængen er bare ikke påvist, lyder det.

Dokumentation

Beskæftigelsesministeriets undersøgelse er en evaluering af 15 timers-reglen, som var en forsøgsordning, der udløber 20. marts. Her har man i en 2-årig periode givet efterlønnere og dagpengemodtagere dispensation til at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer om ugen. Hidtil har grænsen været på fire timer.

Evalueringen viser, at mellem 400 og 1200 ud af i alt 70.000 dagpengemodtagere har benyttet sig af forsøgsordningen.

Samtidig går gruppen af dagpengemodtagere, som arbejder frivilligt, ledig seks uger længere end resten af danskerne på dagpenge.

Beskæftigelsesministeriet forbereder et udspil, som kommer i halen på en forsøgsordning, der netop er udløbet. Det ventes, at udspillet bliver fremlagt i løbet af foråret.


0:000:00