Frivilligjob.dk: Fordomme ekskluderer folk med handicap fra foreningslivet

DEBAT: Trods skåltalerne om et tilgængeligt foreningsliv oplever mange mennesker med handicap, at det er svært at få en fod indenfor i foreningslivet, skriver Kristine Nielsen fra Frivilligjob.dk.

Af Kristine Nielsen
Projektmedarbejder, Frivilligjob.dk

Når vi tænker på mangfoldighed i frivilliggruppen, bliver vores tanker måske ledt hen på en gruppe mennesker med forskellige etniske baggrunde, køn eller alder. Måske vil I gerne have lidt flere unge med, eller måske mangler der et par mænd i gruppen? 

Men har I overvejet, om der er plads til frivillige med funktionsnedsættelse eller handicap hos jer?

På Frivilligjob.dk vil vi gerne være med til at sikre, at mennesker med handicap ikke bliver overset i foreningslivet. For de er der. Vores seneste brugerundersøgelse viser, at omkring 14 procent af alle, der søger et frivilligt arbejde på Frivilligjob.dk, lever med en form for handicap, funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom.

På FN's Internationale Handicapdag 3. december opfordrer vi derfor alle foreninger til at spørge sig selv: Er vi klar til at tage imod potentielle frivillige med kognitive eller fysiske udfordringer? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Sandheden er, at vi alle har forskellige behov, og alle har noget at byde ind med. Ved at se alle forskelligheder som styrker kan I få nye perspektiver og viden ind i jeres forening.

Tilgængelighed er et vidt begreb
Men hvordan gør I det så i praksis? Spørgsmål om tilgængelighed er ofte komplicerede.

I skriver måske, at "alle er velkomne" i jeres rekrutteringsmateriale, fordi I reelt ønsker at byde alle ind i fællesskabet. Men hvad så, hvis den gangbesværede, nye frivillige møder op til trappetrin? Ved at italesætte den fysiske tilgængelighed – eller mangel på samme – kan I sætte fokus på foreningens muligheder og måske åbne op for nye perspektiver.

Men tilgængelighed er et vidt begreb, som ikke kun handler om elevatorer eller automatiske døre.

Mange med handicap oplever, at de barrierer, som de møder i hverdagen, ikke handler om deres evner, men om de fordomme, som andre kan have om deres evner. Det vil sige, at fordommene omkring handicappets betydning og medfølgende begrænsninger lukker flere døre, end selve handicappet gør.

Mange danskere har en berøringsangst omkring handicap, som gør, at disse fordomme får lov til at leve videre. Det er en skam, men også spild af gode frivillige kræfter. Mange mennesker med handicap vil gerne bidrage og ønsker at deltage aktivt i de frivillige fællesskaber. 

Problemet opstår, når vi ser et handicap og en dertilhørende begrænsning før det menneske, som vi står over for.

Fordomme står i vejen
Som bruger af et gangstativ har jeg selv oplevet det. I stedet for den frivillige tjans som besøgsven, som jeg var interesseret i, blev jeg af organisationen tilbudt at stå i en bod, "fordi mange ældre gerne vil ud og gå tur med deres besøgsven". 

Fordomme om mine evner til at gå en tur stod altså i vejen for mit frivillige engagement. Jeg blev ikke spurgt og i stedet forudsatte organisationen, at jeg ikke kunne, på baggrund af mit hjælpemiddel. 

Jeg kan sagtens gå en tur og ville have været en glimrende besøgsven – ikke på trods af eller i kraft af mit handicap, men på grund af mit engagement. Jeg blev ikke frivillig i den organisation.

Hvis jeres forening ikke er så langt i overvejelserne om, hvad det vil sige at inkludere mennesker med handicap – ikke som dem, der modtager hjælp, men som dem, der yder en frivillig indsats, så kan det forståeligt nok virke uoverskueligt. Men bare rolig.

Ny liste skal hjælpe foreninger
I samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap har Frivilligjob.dk udarbejdet en liste over gode ting at tænke over, når jeres forening søger frivillige.

Det kan for eksempel være at specificere opgavernes fysiske rammer: Har arbejdsstedet trapper, er dørene tilpas brede, og er der et handicaptoilet. 

Det kan også handle om beskrivelser af arbejdsmiljøet: Det antal mennesker, som den frivillige skal forholde sig til, og om man møder de samme mennesker hver gang – eller om der er mulighed for at få ekstra støtte.

Tænk gerne listen som en inspirationskilde, ikke som en udtømmende tjekliste. Og lad endelig ikke hverken jeres fysiske tilgængelighed eller fordomme stå i vejen for at byde nye frivillige ind i fællesskabet.

Det kan ekskludere dygtige folk, hvis I for eksempel tænker, at udendørsaktiviteter udelukker kørestolsbrugere, fordi I ikke kan garantere jævnt terræn. Mennesker, der oplever barrierer i hverdagen, er både vant til at møde dem og til at nedbryde dem.

Viljen er det vigtigste
Lad jer ikke slå ud, hvis I tænker, at de rammer, som I kan tilbyde, ikke er tilgængelige nok. Det vigtigste er, at I er villige til at indgå i dialog om mulighederne, for den frivillige har sikkert også selv nogle ideer. Vær åben og spørg.

Bevidsthed om tilgængelighed gavner samtidig hele foreningen, fordi det sætter fokus på arbejdsgange, på hvorfor "det altid er blevet gjort sådan", og skaber plads til nytænkning og potentielle forbedringer.

På Frivilligjob.dk oplever vi ofte, at foreninger skriver, at "alle er velkomne", når de søger frivillige. Med vores guide håber vi, at vi kan sætte fokus på de praktiske overvejelser om tilgængelighed, som I med fordel kan gøre jer, så frivillige med funktionsnedsættelse eller handicap også føler sig velkomne hos jer.

Glædelig international handicapdag til alle.

Forrige artikel Forsker: Politisk løsning på fejlagtige tvangsanbringelser skræmmer Forsker: Politisk løsning på fejlagtige tvangsanbringelser skræmmer Næste artikel Forening: Politikere skal forhindre postnummerlotteri for døvblinde Forening: Politikere skal forhindre postnummerlotteri for døvblinde
Her er efterårets største politiske slagsmål

Her er efterårets største politiske slagsmål

NY POLITISK SÆSON: Forhandlinger om Socialdemokratiets store valgløfte, svære klimaspørgsmål og økonomi i ly af coronakrisen. Altinget giver dig overblik over, hvad du skal holde øje med i det politiske efterår.