Om  
Aase Marie Ottesen

Hæderspris for forskning i musikterapi

Aase Marie Ottesen hædres af Alzheimerforeningen for sin indsats på demensområdet.

Julie Arnfred Bojesen

Postdoc i musikterapi ved Aalborg Universitet Aase Marie Ottesen modtager en hæderspris for sin særlige indsats på demensområdet. 

Hun har i flere år forsket i psykosociale omsorgsmetoder og rehabilitering, og hvordan man kan integrere sang og musik i hverdagspraksissen på plejehjem. 

Samtidig får ph.d.-studerende Julie Kolbe Krøier forskningsstøtte på 500.000 kroner til sit projekt, hvor hun undersøger, hvordan musik kan bruges tværfagligt i forhold til brugere med svær demens.

0:000:00