Debat

Handicapforbund: Ændringsforslag skal have mennesker i centrum

DEBAT: Christiansborg lægger op til at ændre førtidspensions- og fleksjobreformen, og ændringens ordlyd bliver afgørende for, om mennesker tvinges igennem uværdige ressourceforløb. Fleksjob bør for nogle være en mulighed, ikke et krav, skriver Susanne Olsen.

Mikkel Bødker Olesen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Susanne Olsen
Landsformand, Dansk Handicap Forbund

I disse uger er regeringens ændringsforslag til lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension – også kaldet førtidspension- og fleksjobreformen – til behandling i Folketinget, og det ender efter alt at dømme med en lovændring.

Heldigvis for det. 

Det betyder forhåbentlig, at vi bliver fri for at høre historier om det ene absurde ressourceforløb efter det andet, og det ender forhåbentlig også med, at de af vores medlemmer, som er ramt, får den hjælp, de har behov for.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Om det så er et job eller en førtidspension.

Ordlyd i ændringsforslag stadig åben for fortolkning
De seneste uger har vi spurgt en række beskæftigelsesordførere fra regeringen og forligskredsen omkring førtidspension- og fleksjobreformen og om deres holdning til behovet for ændringer og det ændringsforslag, som regeringen er kommet med.

Når politikerne for eksempel ønsker sig, at et ressourceforløb skal være relevant, så er det vigtigt, at de samtidig tydeligt får præciseret, hvornår et ressourceforløb er relevant.

Susanne Olsen
Landsformand, Dansk Handicap Forbund

Fælles for dem alle er, at de umiddelbart er positive – ligesom vi i øvrigt er. De kan godt se, at der er behov for ændringer.

De kan godt se, at lovgivningen er for stram, og at kommunerne, som forvalter loven, derfor har været nødt til at indlede ressourceforløb for mennesker, som eksempelvis kun kan arbejde fem minutter om dagen.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, skriver i et svar til os, at man nu præciserer lovgivningen, ”så ingen kommune kan være i tvivl om, hvordan reglerne skal tolkes.”

Det lyder godt. Jeg er nu alligevel i tvivl om, om Hans Andersen har ret i sin antagelse.

Jeg ved, at både vi og en række andre organisationer har peget på, at ordlyden i ændringsforlaget fortsat er for åben for fortolkning, og det er tvingende nødvendigt, at politikerne til efteråret, når der igen skal forhandles, bliver meget mere konkrete, således at vore medlemmer kan få en værdig behandling, hvor mennesket og ikke systemet sættes i centrum.

Når politikerne for eksempel ønsker sig, at et ressourceforløb skal være relevant, så er det vigtigt, at de samtidig tydeligt får præciseret, hvornår et ressourceforløb er relevant.

Det samme gør sig gældende, når regeringen ønsker sig, at jobafklaringsforløbene skal være relevante.

Skridt i den rigtige retning – til glæde for folk i klemme
Set i lyset af hvor indgribende betydning reformen har haft for nogle af vores medlemmer, må ændringen i øvrigt betragtes som en mindre justering, som på ingen måde kan stå alene. 

Og evalueringen af reformen, som blev sendt ud for nylig, peger da også på flere steder, hvor der burde foretages ændringer. Et eksempel er fleksjob på meget få timer. Forudsætningen for at bevilge disse jobs var og er, at der skal være potentiale for progression – altså en udvidelse af timeantallet.

Men som evalueringen viser, sker dette kun i meget begrænset omfang. Derfor ville det være oplagt, hvis regeringen lyttede til de 62 organisationer under initiativet ”Værdig Reform”, som alle peger på, at fleksjob for denne gruppe bør være et tilvalg.

Mens vi glæder os over, at politikerne med justeringen af ressourceforløb har taget det første lille skridt, så imødeser vi nu en fortsat indsats, så vi kommer tilbage til en retstilstand, som sætter mennesket i fokus.

Hvis ikke det sker, vil det være katastrofalt for de mennesker, der allerede er i klemme i systemet, og for de mange, der vil komme det fremover.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Susanne Olsen

Landsformand, Dansk Handicap Forbund
socialpædagog

0:000:00