Handicapforbund: Fleksjobbere ekskluderes fra demokratiet

DEBAT: Det kan få konsekvenser for ens status som fleksjobber, hvis man stiller op til kommunalvalget. Borgere ekskluderes derved fra demokratiet, og derfor må reglerne ændres, skriver Susanne Olsen, formand for Dansk Handicap Forbund. 

Af Susanne Olsen
Landsformand i Dansk Handicap Forbund

Inden længe begynder de nyvalgte byrådsmedlemmer deres hverv rundt omkring i kommunerne og regionerne.

I Dansk Handicap Forbund er vi glade for at kunne konstatere, at flere af vores medlemmer er kommet ind i en kommunalbestyrelse, for vi mener, at et mangfoldigt byråd er nødvendigt og godt for den enkelte kommune og de borgere, der bor i den.

Under valgkampen i november stødte vi dog, ligesom vi har gjort i årene før, på medlemmer i fleksjob, som af deres kommune blev oplyst om, at stillede de op til kommunalvalget, kunne det eventuelt få konsekvenser for deres status som fleksjobber. Det er i hvert fald den oplevelse, de er kommet til os med.

En lignende oplevelse sad Henrik Holmsted Pedersen fra Norddjurs Kommune med, og derfor gik han til TV 2 Østjylland. Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) havde Henrik Holmsted Pedersen dog intet at frygte. Sådan tolker jeg i hvert fald det, han sagde til TV 2 Østjylland den 15. november:

”Der er nok desværre brug for en bedre vejledningsindsats, sådan at man ikke føler, at man kommer i en situation, hvor ens offentlige ydelse bliver påvirket af det.”

Sådan lød det, og det er vi selvfølgelig glade for i Dansk Handicap Forbund, ligesom vi er glade for, at ministeren gjorde det klart, at enhver skal kunne deltage i demokratiet på lige fod. For det mener vi selvfølgelig også.

Frygter at miste fleksjob og sikkerhedsnet
Desværre lød den melding, der kom fra ministeren små to uger senere i et brev til landets borgmestre, en smule anderledes. Her skrev han, at det, selvom der skal være lige adgang til demokratiet, er kommunernes opgave at sikre, at eventuelle offentlige ydelser gives på et korrekt grundlag, og at det derfor skal vurderes fra sag til sag, om en arbejdsevne skal tages op igen i forbindelse med et eventuelt valg til byrådet. Og dermed er vi lige vidt i forhold til det problem, som blev præsenteret i TV 2 Østjylland.

Vores medlemmer kan fortsat opleve det som en barriere, hvis de frygter for deres fleksjob og deres økonomiske sikkerhedsnet, og dermed er der risiko for, at nogle vælger et kandidatur til byrådet fra for ikke at risikere at skulle miste deres tilskud fra det offentlige.

Men mener ministeren virkelig, at det skal være sådan? Mener han virkelig, at vi skal have et demokrati, som ekskluderer på den måde?

Man skal huske, at når man er bevilget et fleksjob på for eksempel 20 timer, så har der i langt de fleste tilfælde ligget et langt og opslidende ressourceforløb forud for afgørelsen, og jeg kan godt forstå, hvis nogle af vores medlemmer med fleksjob afstår fra at stille op til kommunalvalget, hvis der er udsigt til, at deres sag skal genoptages.

Vi skal samtidig huske, at når man er bevilget et fleksjob på for eksempel 20 timer, så er det vurderet, at det er det timetal, som fleksjobberen kan arbejde. De 20 timer er med andre ord det, der svarer til fuld tid. Alt, hvad der ligger derudover, er at betragte som fritid, og hvad man laver i sin fritid er, håber jeg, ikke kommunens eller statens sag.

Forestil jer et scenarie, hvor kommunen blander sig i, hvad en offentlig ansat laver i sin fritid, når han eller hun går hjem fra en 37-timers arbejdsuge. Forestil jer, at kommunen ville overveje at trække personen i løn, hvis han eller hun stillede op til byrådet og blev valgt. Det er svært at forestille sig, ikke? Det synes jeg.

Jeg tror, ministeren er enig med mig, for jeg hører hans kommentar til TV 2 Østjylland, som om han virkelig mener, at alle skal have lige mulighed for at stille op og deltage i demokratiet. Desværre er reglerne kommet i vejen for ham, som han også er blevet gjort opmærksom på i den seneste debat her på Altinget. Det ses tydeligt i det noget mere moderate svar, han sender til landets borgmestre den 27. november.

Det er virkelig ærgerligt, og derfor spørger jeg ministeren, om vi ikke én gang for alle skal få gjort det klart, at alle har lige adgang til at stille op til byrådene, og at ingen skal frygte for, at deres ydelse bliver taget fra dem, eller at deres sag skal tages op til genovervejelse?

Der er fire år til næste kommunalvalg, men lad os nu bare komme i gang, så der ikke er tvivl, næste gang vi går til stemmeurnerne.

Forrige artikel Socialrådgivere: Børnene betaler prisen for fattigdomsydelser Socialrådgivere: Børnene betaler prisen for fattigdomsydelser Næste artikel HK: Ledige svigtes af privat jobindsats HK: Ledige svigtes af privat jobindsats
 • Anmeld

  Stig Langvad · Medlem af FNs Handicapkomite

  Fleksjob og byråd

  Jeg synes, det er en vigtig sag, som Dansk Handicap Forbund tager fat på i denne debat. Det kan ikke være rigtigt, at personer med et handicap skal frygte at blive valgt til byrådet, hvis de stiller op samtidig med, at de modtager støtte i forbindelse med ansættelse i et fleksjob.
  Jeg vil mene, at det kan være i strid med handicapkonventionens artikel 29, der foreskriver at personer med et handicap skal have lige adgang til deltagelse i den demokratiske proces, og derfor bør det ikke være således, at et fleksjob skal kunne stå i vejen for at kunne blive valgt til byrådet – samtidig med at vedkommende kan fortsætte med at få sin indkomst fra et fleksjob.
  Man skal være opmærksom på, at der stilles ikke krav til andre om at skulle kunne præstere noget særligt for at sidde i byrådet.
  En plads i byrådet er heller ikke en beskæftigelse, men derimod en tillidspost, som man har fået af befolkningen i ens egen kommune.
  Der er ikke tale om arbejde med aflønning, men derimod om honorering. Der er ingen pligt til at yde noget i et bestemt antal timer eller i forhold til nogle fastsatte mål eller anden form for forpligtelse.
  Det er heller ikke det samme at skulle bruge sine politiske kompetencer som at skulle bruge sine kompetencer i forhold til løsning af beskæftigelsesmæssige opgaver.
  Der er i det hele taget stor forskel på ansættelse i et fleksjob og funktionen som medlem af det kommunale byråd.
  Det vil være naturligt at få det klaret beskrevet i lovgivningen inden for beskæftigelsesområdet og socialområdet.
  Og, det ville være naturligt også at få det præciseret i forbindelse med den kommende lovgivning om forbud mod diskrimination på baggrund af handicap på tværs af den danske lovgivning.
  Det må være på tide, at Danmark tager det alvorligt, når man har tilsluttet sig de internationale menneskeretlige forpligtelser.