Handicaporganisation: Ressourcer til handicappede er også kernevelfærd

DEBAT: Det er tid til at gøre op med de mange besparelser på det pressede handicapområde. Derfor bør den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen prioritere hjælp til handicappede, skriver Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Af Thorkild Olesen
Formand for Danske Handicaporganisationer (DH)

Forestil dig, at dit barn får en diagnose. Eller forestil dig, at du kommer ud for en ulykke og må bruge kørestol.

I begge tilfælde er der brug for hjælp og støtte for at klare hverdagen. Og i begge tilfælde forventer man – med rette – at fællesskabet træder til.

Det er nemlig kernevelfærd: At fællesskabet hjælper, når man har brug for det.

Det, håber jeg, bliver afspejlet i den kommende økonomiaftale, der netop nu forhandles mellem KL og regeringen.

KL's formand Jacob Bundsgaard har rigtigt påpeget, at den demografiske udvikling har konsekvenser for kommunerne.

Vi bliver flere ældre. Samtidig får flere unge diagnoser. I den forbindelse har Joy Mogensen, formand for KL's socialudvalg, helt korrekt betonet behovet for forebyggelse og investeringer i de ansattes kompetencer samt flere ansatte.

Som hun sagde til KL's Momentum i april "Det er ikke gratis, og derfor bliver vi også nødt til at drøfte det med regeringen i de kommende økonomiforhandlinger".

Alle kan få et handicap
Jeg er meget enig med kommunerne. Hvis der ikke følger penge med det stigende antal borgere, undergraver vi kernevelfærden.

Allerede i dag er situationen presset.

Socialpædagogernes tillidsfolk har fortalt, at man havde svært ved at lave nødberedskaber på bosteder for mennesker med handicap op til den nu aflyste konflikt, fordi bostederne allerede var langt nede i bemandingen.

Og i disse uger kan man næsten ikke åbne en lokalavis uden at læse om forslag til besparelser på handicapområdet. Bare fra den sidste uge: I Aabenraa vil man forringe serviceniveauet. I Næstved har man netop varslet besparelser på 15 millioner kroner på handicapområdet. I Assens skal man finde 26 millioner kroner på social- og sundhedsområdet. Her foreslår man at spare på socialpædagogisk støtte og handicaphjælperordningen BPA. Begge ordninger, som er afgørende for, at mennesker med handicap kan leve et selvstændigt liv og bidrage til samfundet med det, de kan.

Politikerne omtaler ofte sundheds-, ældre- og børneområdet som kernevelfærd. Men handicapområdet er også helt centralt i vores velfærdssamfund. Alle kan få et handicap eller få et barn med handicap, der har brug for fællesskabets hjælp og støtte.

Denne kernevelfærd må prioriteres i den nye økonomiaftale.

Forrige artikel Debat: Fjern dørstopperen for det sociale liv Debat: Fjern dørstopperen for det sociale liv Næste artikel Fælles opråb: Nu går vi i samlet front mod en ungdom i frit mentalt fald Fælles opråb: Nu går vi i samlet front mod en ungdom i frit mentalt fald