Syv svar fra ministeren på de syv største socialpolitiske udfordringer

STATUS: Antallet af underretninger er eksploderet, plejefamilierne bliver ældre, og udgifterne til anbringelser falder. Altinget har gennemtygget årets socialpolitiske redegørelse og giver dig de vigtigste pointer her.

S-regeringens fokus på anbringelsesområdet får fornyet luft under vingerne med dette års forsinkede socialpolitiske redegørelse. Den socialpolitiske statusrapport har denne gang særligt fokus på anbragte unge, der ifølge rapporten blandt andet klarer sig dårligere end deres jævnaldrende i skolen.

Det er dog langtfra den eneste interessante konklusion i den 277 sider lange rapport. Altinget har gennemlæst rapporten og sætter her spot på de mest interessante pointer og de – måske – oversete pointer.

Samtidig har vi spurgt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), hvilke indsatser hun vil sætte i værk for at løse nogle af de udfordringer, som rapporten sætter spot på.

Login