Janet Samuel omsætter politiske reformer til kommunal politik

Kontorchefen i KL har fulgt forandringerne i sundhedsvæsenet de seneste 20 år og ser stadig manglende sammenhæng og involvering. Nu har hun fokus på blandt andet psykiatrien og det specialiserede socialområde i KL's socialpolitiske kontor, hvor hun har andre og friere rammer, end hun oplevede i staten.

Janet Marie Samuel har været kontorchef for KL's socialpolitiske kontor siden 2019.<br>
Janet Marie Samuel har været kontorchef for KL's socialpolitiske kontor siden 2019.